Proces stavebného konania druhej etapy Nábrežnej komunikácie opäť rezonuje vo verejnosti

17. 02. 2002

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Proces práve prebiehajúcich stavebných konaní na krajskom a okresnom úrade, v ktorých sa rozhoduje o povolení a podmienkach výstavby Nábrežnej komunikácie v Prešove, opäť rezonuje vo verejnosti v podobe petície. Doteraz ju podpismi podporilo 401 Prešovčanov.

Keďže aj mesto Prešov je účastníkom konania, petičný výbor vyzýva primátora Juraja Kopčáka a ďalších kompetentných, aby podporili záujmy občanov Prešova pri výstavbe Nábrežnej komunikácie a pri riešení neúnosného vplyvu dopravy na obyvateľov ulíc Levočská, Obrancov mieru a ďalších v susedstve hlavného ťahu Košice-Poprad.

Pripomíname, že Nábrežná komunikácia má podľa projektovej dokumentácie tvoriť základný komunikačný systém mesta, má byť diaľničným privádzačom na diaľnicu D1 a pokračovaním ulice Obrancov mieru. Jej uvedením do prevádzky sa má vylúčiť doprava v ťahu Košice Poprad z ulíc 17. novembra, Šafárikova, Východná a Hollého. Vylúčená doprava sa má presunúť na ulice Levočská a Obrancov mieru, kde sa ešte viac zhoršia už teraz neúnosné životné podmienky obyvateľov.

"V stavebnom konaní je posledná možnosť, ako presadiť verejný záujem občanov a ovplyvniť celkové riešenie nových úsekov komunikácie tak, aby pri ich sprevádzkovaní nevznikla neúnosná situácia pre obyvateľov v ich okolí. Ide najmä o nadmerný hluk, exhaláty, vibrácie a ďalšie vplyvy dopravy, keďže diaľničný privádzač má viesť skrz-naskrz cez obytné zóny. Ešte pred začatím stavby je možné ovplyvniť povolenie. Každé neskoršie odstraňovanie dôsledkov bude ťažšie a oveľa drahšie," uvádza sa v petícii, ktorú verejnosti predložila trojica aktivistov, Richard D r u t a r o v s k ý, Róbert V i t k o v i č a Marek I v a n e c k ý.

"V Prešove žijem už 38 rokov. Bývam na ulici Obrancov mieru a musím potvrdiť, že hluk je niekedy neznesiteľný a už o 4.30 h ráno, keď prechádzajú kolóny kamiónov, sa nedá spať. Ako občan kvalifikujem tieto plány ako zločin voči stovkám ľudí, ktorí budú musieť v tomto prostredí žiť a vychovávať svoje deti," povedal nám Róbert Vitkovič.

Petičný výbor žiada mesto, aby sa aktívne zúčastnilo stavebných konaní a zvlášť starostlivo dozrelo najmä na splnenie hlukových a emisných noriem, elimináciu nežiadúcich vplyvov na životné prostredie, architektonické a urbanistické zosúladenie vedenia privádzača cez obytné zóny a sídlisko a v neposlednom rade aj na ochranu majetku občanov mesta a ich práv, ako aj na to, aby stavebné konanie prebiehalo v súlade so zákonom.

"Upozorňujeme na to najmä po skúsenostiach z minulého roku, keď sa investor už vtedy pokúsil získať stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu. Povolenie bolo dokonca aj vydané, ale po odvolaniach občanov bolo zrušené ministerstvom dopravy, okrem iného pre mimoriadne závažné nedostatky v projektovej dokumentácii a v predložených dokladoch, na ktoré by v konečnom dôsledku doplatili iba občania Prešova," argumentujú ďalej a pripomínajú, že radnica a jej odborné útvary vtedy v stavebnom konaní dali oficiálne stanoviská v tom zmysle, že nemajú námietky k projektu a vydaniu stavebného povolenia. Osobitne podčiarkujú, že taký prístup vyvoláva priveľa otáznikov, na ktoré občania doteraz nedostali uspokojivú odpoveď.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...