Projekt tepelnej elektrárne v Trebišove postupne získava povolenia

Developer v tichosti koná. Trebišovské zastupiteľstvo bude aktualizovať svoje stanovisko k elektrárni.

Trebišov, Bratislava - Developer projektu tepelnej elektrárne v Trebišove, Československá energetická spoločnosť, zažaloval ministerstvo hospodárstva za to, že obnovilo konanie o osvedčení a žiada súd o odklad vykonateľnosti rozhodnutia ministerstva hospodárstva. Konanie prebieha na krajskom stavebnom úrade.

Na základe žiadosti 14. júla úrad ČES-u predĺžil lehotu na predloženie potrebných podkladov o 90 dní.

Elektráreň v meste

Tepelnú elektráreň s tromi uhoľnými a jedným paroplynovým blokom s výkonom 885 megawattov za 37 miliárd korún chce postaviť spoločnosť ČES, ktorú založili v roku 2006 miestni podnikatelia Róbert Funfrovič a Michal Jankaj.

Trebišovčania nesúhlasia, aby elektráreň stála len niekoľko desiatok metrov od rodinných domov. Proti projektu je aj mesto, podľa ktorého územný plán s elektrárňou nepočíta. Spracovateľ nového územného plánu mesta Trebišov však doň zahrnul aj spornú elektráreň.

Zažalovali ministerstvo

Na žalobu upozornilo občianske združenie Trebišov nahlas. Ministerstvo hospodárstva žalobu potvrdilo.

„Spoločnosť ČES žiada preskúmať zákonnosť rozhodnutí, ktorými bola nariadená obnova konania vo veci udelenia osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. Žaloba smerovala 11. júna na Krajský súd v Bratislave,“ informovala Dagmar Hlavatá z oddelenia pre styk s verejnosťou na ministerstve hospdárstva. Na ministerstvo žalobu doručili s požiadavkou na vyjadrenie. „To sa momentálne pripravuje.“ Termín pojednávania nie je známy.

Mesto chystá stanovisko

„Ministerstvo hospodárstva žiada mesto o aktualizované stanovisko k elektrárni,“ povedal Rastislav Petrovič, prednosta trebišovského mestského úradu.

Spoločnosť k žalobe priložila aj stanoviská ministerstva výstavby a životného prostredia.

„Ministerstvo výstavby našu argumentáciu o nesúlade projektu s existujúcim územným plánom označilo za zavádzajúcu a účelovú. Podobný názor má údajne aj ministerstvo životného prostredia,“ dodal Petrovič.

Mestské zastupiteľstvo sa bude stanoviskom zaoberať 27. augusta.

Aktivisti: Situácia je vážna

„Developer už získal aj súhlas trebišovského Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Obvodného úradu životného prostredia. Hygiena žiada v stavebnom konaní doriešiť len zrušenie obytnej zóny na Cukrovarskej ulici,“ povedal Gejza Gore, predseda občianskeho združenia Trebišov nahlas.

Za oveľa vážnejší považuje Gore súhlas obvodného úradu životného prostredia (ObÚŽP). Úrad mal ešte na prelome apríla a mája 2008 k projektu množstvo námietok. „ Upozornil, že skládka vedľajších energetických produktov, vysoké napätié a ďalšie činnosti podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA a majú byť posúdené ešte pred rozhodnutím o ich umiestnení,“ vysvetlil Gore. „V stanovisku z 11. júla už úrad námietky nemá,“ dodal.

„ČES doplnil nami požadované podklady a posudky. Naše stanovisko je vyjadrením sa k danému stavu,“ povedal prednosta ObÚŽP Ľudovít Ružinský.

Oslovili sme aj spoločnosť ČES. Tá s nikým nekomunikuje. Jej webstránka je mŕtva už od januára. E–mail a mobil na hovorcu projektu nefungujú.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...