Protesty proti elektrárni nezabrali

V Považskom Chlmci neďaleko Žiliny má stáť kogeneračný zdroj na výrobu tepla a elektriny. Inšpekcia životného prostredia vydá tento mesiac stavebné povolenie na elektráreň.

Žilina - Povoľovací proces pre paroplynovú elektráreň v Žiline – Považskom Chlmci sa končí. Pre kogeneračný zdroj Cogen vydá Slovenská inšpekcia životného prostredia stavebné povolenie v najbližších dňoch.

Proti zámeru protestovali Chlmčania a majitelia okolitých pozemkov. Napadli územné rozhodnutie, obrátili sa na súd aj na prokuratúru – neúspešne.

Teplo aj elektrina naraz

V prímestskej časti Žiliny, v Považskom Chlmci postaví firma Alfa Power, dcéra luxemburského gigantu Orco paro­plynovú elektráreň, Kogeneračný zdroj Cogen – Žilina.

Kogeneračné jednotky vyrábajú naraz elektrinu a teplo. Plynový spaľovací motor poháňa generátor a ten vyrába elektrickú energiu. Teplo vzniká chladením motora, oleja a spalín.

„Povolenie by malo byť vydané do 22. októbra,“ povedala Mariana Martinková, vedúca odboru integrovaného povoľovania a kontroly zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina, ktorá je zároveň špeciálnym stavebným úradom. Ako povedala Martinková, žiadateľ bude musieť plniť prísnejšie podmienky, ako určuje slovenská legislatíva.

Nespokojní Chlmčania

Proti kolosu s 39 metrov vysokým komínom najrazantnejšie protestuje občianske združenie Budúcnosť Považského Chlmca. Spísali petíciu, dali podnety na súd, žiadali zrušenie konania, protestovali pred prokuratúrou. Sťažnosť na postup orgánov štátnej správy a prokuratúry vo veci územného konania podali na Ústavný súd.

„Proti výstavbe kogeneračného zdroja nás vedie obava o naše zdravie a život,“ píše v sťažnosti Anna Smikoňová z petičného výboru. Investor podľa petičného výboru zámer rozdelil zámerne na viacero stavieb, aby prešli povoľovacím procesom. Preto žiadali, aby bol investičný zámer posudzovaný ako celok – teda dve kogeneračné jednotky, plynovod, teplovod a sieť na odvedenie elektriny.

Elektráreň bude stáť blízko Hričovskej priehrady, 200 metrov od strednej školy a o niečo viac od rodinných domov. Navyše vedľa regionálnej skládky komunálneho odpadu. Investor chcel podľa zámeru najprv využívať na pohon jedného z 10 motorov aj skládkový plyn, neskôr od toho upustil. Na susedných pozemkoch má firmu Milan Hanuliak. Tvrdí, že mesto porušilo stavebný zákon, lebo ho neprizvalo k územnému konaniu. Obáva sa škodlivých vplyvov na zdravie ľudí, ktorých zamestnáva. Tiež sa obrátil na súd. Žiadne predbežné opatrenie však zatiaľ súdy nevydali.

Stavebný úrad podľa Martina Barčíka, hovorcu mesta Žilina, posúdil podaný návrh v zmysle stavebného zákona a vydal územné rozhodnutie verejnou vyhláškou. „Proti tomu boli podané odvolania, o ktorých obsahu upovedomil stavebný úrad príslušných účastníkov konania.“

Spis postúpili Krajskému stavebnému úradu v Žiline. Ten oznámil, že odvolávatelia neboli účastníkmi konania a odvolanie posúdil ako neprípustné.

Nevyužili čo mohli

„Asi majú zlé informácie,“ myslí si o protestujúcich Pavol Chalúpka, projektový manažér zo spoločnosti Alfa Power. Podľa neho vyprodukujú miestni obyvatelia oveľa viac škodlivín spaľovaním tuhých palív, ako vyprodukuje táto elektráreň. „Keby rozmýšľali, mohli sme sa baviť o využití plynovej prípojky a tepla aj pre nich,“ dodal.

„Skôr ako sme kúpili pozemok, nám bol vydaný akceptačný list, že tam kogeneračná jednotka môže stáť. Ani sme nemohli tušiť, že bude niekto proti tomu brojiť,“ povedal Chalúpka.

Spoločnosť chce predávať teplú vodu na vykurovanie Žiliny, hlavne veľkých firiem. Zámer počíta do budúcnosti s dvojnásobným rozšírením závodu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...