Protesty proti elektrárni nezabrali

V Považskom Chlmci neďaleko Žiliny má stáť kogeneračný zdroj na výrobu tepla a elektriny. Inšpekcia životného prostredia vydá tento mesiac stavebné povolenie na elektráreň.

Žilina - Povoľovací proces pre paroplynovú elektráreň v Žiline – Považskom Chlmci sa končí. Pre kogeneračný zdroj Cogen vydá Slovenská inšpekcia životného prostredia stavebné povolenie v najbližších dňoch.

Proti zámeru protestovali Chlmčania a majitelia okolitých pozemkov. Napadli územné rozhodnutie, obrátili sa na súd aj na prokuratúru – neúspešne.

Teplo aj elektrina naraz

V prímestskej časti Žiliny, v Považskom Chlmci postaví firma Alfa Power, dcéra luxemburského gigantu Orco paro­plynovú elektráreň, Kogeneračný zdroj Cogen – Žilina.

Kogeneračné jednotky vyrábajú naraz elektrinu a teplo. Plynový spaľovací motor poháňa generátor a ten vyrába elektrickú energiu. Teplo vzniká chladením motora, oleja a spalín.

„Povolenie by malo byť vydané do 22. októbra,“ povedala Mariana Martinková, vedúca odboru integrovaného povoľovania a kontroly zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina, ktorá je zároveň špeciálnym stavebným úradom. Ako povedala Martinková, žiadateľ bude musieť plniť prísnejšie podmienky, ako určuje slovenská legislatíva.

Nespokojní Chlmčania

Proti kolosu s 39 metrov vysokým komínom najrazantnejšie protestuje občianske združenie Budúcnosť Považského Chlmca. Spísali petíciu, dali podnety na súd, žiadali zrušenie konania, protestovali pred prokuratúrou. Sťažnosť na postup orgánov štátnej správy a prokuratúry vo veci územného konania podali na Ústavný súd.

„Proti výstavbe kogeneračného zdroja nás vedie obava o naše zdravie a život,“ píše v sťažnosti Anna Smikoňová z petičného výboru. Investor podľa petičného výboru zámer rozdelil zámerne na viacero stavieb, aby prešli povoľovacím procesom. Preto žiadali, aby bol investičný zámer posudzovaný ako celok – teda dve kogeneračné jednotky, plynovod, teplovod a sieť na odvedenie elektriny.

Elektráreň bude stáť blízko Hričovskej priehrady, 200 metrov od strednej školy a o niečo viac od rodinných domov. Navyše vedľa regionálnej skládky komunálneho odpadu. Investor chcel podľa zámeru najprv využívať na pohon jedného z 10 motorov aj skládkový plyn, neskôr od toho upustil. Na susedných pozemkoch má firmu Milan Hanuliak. Tvrdí, že mesto porušilo stavebný zákon, lebo ho neprizvalo k územnému konaniu. Obáva sa škodlivých vplyvov na zdravie ľudí, ktorých zamestnáva. Tiež sa obrátil na súd. Žiadne predbežné opatrenie však zatiaľ súdy nevydali.

Stavebný úrad podľa Martina Barčíka, hovorcu mesta Žilina, posúdil podaný návrh v zmysle stavebného zákona a vydal územné rozhodnutie verejnou vyhláškou. „Proti tomu boli podané odvolania, o ktorých obsahu upovedomil stavebný úrad príslušných účastníkov konania.“

Spis postúpili Krajskému stavebnému úradu v Žiline. Ten oznámil, že odvolávatelia neboli účastníkmi konania a odvolanie posúdil ako neprípustné.

Nevyužili čo mohli

„Asi majú zlé informácie,“ myslí si o protestujúcich Pavol Chalúpka, projektový manažér zo spoločnosti Alfa Power. Podľa neho vyprodukujú miestni obyvatelia oveľa viac škodlivín spaľovaním tuhých palív, ako vyprodukuje táto elektráreň. „Keby rozmýšľali, mohli sme sa baviť o využití plynovej prípojky a tepla aj pre nich,“ dodal.

„Skôr ako sme kúpili pozemok, nám bol vydaný akceptačný list, že tam kogeneračná jednotka môže stáť. Ani sme nemohli tušiť, že bude niekto proti tomu brojiť,“ povedal Chalúpka.

Spoločnosť chce predávať teplú vodu na vykurovanie Žiliny, hlavne veľkých firiem. Zámer počíta do budúcnosti s dvojnásobným rozšírením závodu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...