Proti budúcej elektrárni v Strážskom vzniklo občianske združenie, ide im o zdravý život

Plán elektrárne aktivizuje ľudí. Občianske združenie Stop trojuholníku smrti! sa zapojí do procesu povoľovania výstavby elektrárne v Strážskom. Petíciou chce docieliť aj odstránenie starých environmentálnych záťaží v regióne.

Nižný Hrušov - Zámer výstavby elektrárne v Strážskom, ktorej koncovkou pri ukladaní popolovín a odvode technických vôd z prevádzky by malo byť odkalisko Poša, podnietil vznik občianskeho združenia.

Združenie Stop trojuholníku smrti! po viac ako 40 rokoch chemickej výroby v Strážskom sa začne zasadzovať za právo na zdravé životné prostredie.

Idú proti elektrárni

V najbližších dňoch zašle nové občianske združenie písomné stanovisko proti zámeru elektrárne v Strážskom na ministerstvo životného prostredia.

„Občianske združenie ako také má postavenie zúčastnenej osoby,“ povedal Michal Cákoci z tlačového odboru ministerstva životného prostredia.

Podľa členov združenia je stav na odkalisku a jeho okolí alarmujúci.

„Na betónovej časti steny hrádze odkaliska sú viditeľné stopy po priesakoch. K akým priesakom musí dochádzať po celom obvode hrádze, ktorú zvyšovali len navážením zeminy?“ pýtal sa Ján Jusko, člen OZ Stop trojuholníku smrti a bývalý starosta Nižného Hrušova.

Obyvateľov znepokojuje aj vysoká koncentrácia arzénu v Kyjovskom potoku, ktorý odvádza vodu z odkaliska do rieky Ondavy, a v celom okolí namerané zvýšené hodnoty ťažkých kovov.

Na rad príde petícia

V auguste združenie chce rozbehnúť petičnú akciu. Chce ňou osloviť vládu, parlament, ale aj slovenského a európskeho ombudsmana.

„Budeme ňou žiadať monitoring odkaliska Poša odobratím vzoriek z rôznych miest a hĺbok,“ povedal Jusko. To isté chcú aj v Kyjovskom potoku a dotknutej časti Ondavy.

Zistenie skutočného stavu kontaminácie územia má zabezpečiť nezávislá certifikovaná organizácia za asistencie Greenpeace a občianske združenie. Zemplínčania chcú dosiahnuť, aby sa aj naďalej monitoroval ich zdravotný stav z pohľadu expozície PCB látok. Budú požadovať aj odstránenie starej environmentálnej záťaže PCB látok.

Okolité samosprávy sú za

Iniciatívu podporujú starostovia obcí Ondavskej a Toplianskej doliny Kučín, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Trhovište, Dvorianky, Parchovany, Sečovská Polianka, Sačurov, Dlhé Klčovo. Pomoc prisľúbili podľa Juska aj mestá Michalovce, Humenné a Snina.

V prípade povolenia projektu sa má elektráreň v Strážskom začať stavať v roku 2010. Informoval o tom Martin Maňák, hovorca skupiny J&T pre oblasť energetiky.

Hovorca potvrdil, že skupina predpokladá, že sa stane investorom stavby. V prípade, že by elektráreň stavali, preberie J&T na svoje plecia odstránenie starej environmentálnej záťaže. Podľa riaditeľa projektu Tomáša Davida je projekt v súlade s energetickou politikou Slovenska.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...