Proti budúcej elektrárni v Strážskom vzniklo občianske združenie, ide im o zdravý život

Plán elektrárne aktivizuje ľudí. Občianske združenie Stop trojuholníku smrti! sa zapojí do procesu povoľovania výstavby elektrárne v Strážskom. Petíciou chce docieliť aj odstránenie starých environmentálnych záťaží v regióne.

Nižný Hrušov - Zámer výstavby elektrárne v Strážskom, ktorej koncovkou pri ukladaní popolovín a odvode technických vôd z prevádzky by malo byť odkalisko Poša, podnietil vznik občianskeho združenia.

Združenie Stop trojuholníku smrti! po viac ako 40 rokoch chemickej výroby v Strážskom sa začne zasadzovať za právo na zdravé životné prostredie.

Idú proti elektrárni

V najbližších dňoch zašle nové občianske združenie písomné stanovisko proti zámeru elektrárne v Strážskom na ministerstvo životného prostredia.

„Občianske združenie ako také má postavenie zúčastnenej osoby,“ povedal Michal Cákoci z tlačového odboru ministerstva životného prostredia.

Podľa členov združenia je stav na odkalisku a jeho okolí alarmujúci.

„Na betónovej časti steny hrádze odkaliska sú viditeľné stopy po priesakoch. K akým priesakom musí dochádzať po celom obvode hrádze, ktorú zvyšovali len navážením zeminy?“ pýtal sa Ján Jusko, člen OZ Stop trojuholníku smrti a bývalý starosta Nižného Hrušova.

Obyvateľov znepokojuje aj vysoká koncentrácia arzénu v Kyjovskom potoku, ktorý odvádza vodu z odkaliska do rieky Ondavy, a v celom okolí namerané zvýšené hodnoty ťažkých kovov.

Na rad príde petícia

V auguste združenie chce rozbehnúť petičnú akciu. Chce ňou osloviť vládu, parlament, ale aj slovenského a európskeho ombudsmana.

„Budeme ňou žiadať monitoring odkaliska Poša odobratím vzoriek z rôznych miest a hĺbok,“ povedal Jusko. To isté chcú aj v Kyjovskom potoku a dotknutej časti Ondavy.

Zistenie skutočného stavu kontaminácie územia má zabezpečiť nezávislá certifikovaná organizácia za asistencie Greenpeace a občianske združenie. Zemplínčania chcú dosiahnuť, aby sa aj naďalej monitoroval ich zdravotný stav z pohľadu expozície PCB látok. Budú požadovať aj odstránenie starej environmentálnej záťaže PCB látok.

Okolité samosprávy sú za

Iniciatívu podporujú starostovia obcí Ondavskej a Toplianskej doliny Kučín, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Trhovište, Dvorianky, Parchovany, Sečovská Polianka, Sačurov, Dlhé Klčovo. Pomoc prisľúbili podľa Juska aj mestá Michalovce, Humenné a Snina.

V prípade povolenia projektu sa má elektráreň v Strážskom začať stavať v roku 2010. Informoval o tom Martin Maňák, hovorca skupiny J&T pre oblasť energetiky.

Hovorca potvrdil, že skupina predpokladá, že sa stane investorom stavby. V prípade, že by elektráreň stavali, preberie J&T na svoje plecia odstránenie starej environmentálnej záťaže. Podľa riaditeľa projektu Tomáša Davida je projekt v súlade s energetickou politikou Slovenska.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...