Proti elektrárni sú Trebišovčania i odborné inštitúcie

26. 09. 2007

Trebišov – S výstavbou nového energetického zdroja (NEZ) – tepelnej elektrárne na mieste bývalého cukrovaru v Trebišove nesúhlasia mnohí obyvatelia mesta, samospráva i viaceré odborné inštitúcie. Ako dnes agentúru SITA informoval člen petičného výboru proti výstavbe NEZ Gejza Gore, z Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR dostal vyjadrenia dotknutých subjektov k výstavbe tepelnej elektrárne. Povedal, že dosiaľ sa k zámeru nevyjadrilo len ministerstvo hospodárstva. Dodal, že do polovice októbra by mal spracovateľ odborného posudku predložiť MŽP záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti a na jeho základe má ministerstvo v novembri predložiť svoje záverečné stanovisko. Obyvatelia Trebišova sa obávajú podstatného poškodenia zdravia a zhoršenia kvality životného prostredia v meste, ale aj širokom okolí, vrátane unikátnej a významnej vinárskej Tokajskej oblasti. S umiestnením NEZ v lokalite nesúhlasí ani mesto Trebišov.

Úrad Košického samosprávneho kraja nesúhlasí s výstavbu NEZ, lebo investor nerieši negatíva. Pripomína, že prevádzka bude mať vplyv na životné prostredie susedného štátu – Maďarska, nie je doriešené uloženie tzv. vedľajších energetických produktov – odpadu z výroby. Navrhovaná prevádzka nie je v súlade s návrhom energetickej politiky.

Veľké množstvo pripomienok k zámeru vyslovil Krajský úrad životného prostredia (KŽP) Košice, ktorý konštatoval, že prevádzka NEZ nie je vhodná, lebo hrozí riziko kontaminácie pôdy a navyše skládka odpadov má byť umiestnená v chránenom vtáčom území, pričom problematika nakladania s odpadmi nie je konkrétne riešená. Argumentuje, že treba urobiť hodnotenie vplyvu elektrárne na flóru, faunu a biotopy a vplyv na chránené vtáčie územia. Nesúhlasí, aby jeden energetický zdroj odčerpal až 50 percent voľnej kapacity rieky Ondava. Podľa KŽP autori zámeru podcenili riziko ohrozenia elektrárne povodňami. Vytýkajú, že chýba hodnotenie obsahu škodlivých a obzvlášť škodlivých látok vo vypúšťaných odpadových vodách a ich vplyvu na kvalitu vôd v riekach Trnávka a Ondava. Podobné stanovisko, že umiestnenie prevádzky NEZ nevyhovuje, vydala aj Štátna ochrana prírody SR – Správa chránenej prírodnej oblasti Latorica.

Československá energetická spoločnosť (ČES) plánuje vystavať elektráreň s výkonom 885 MW, tri 240 MW bloky s fluidným spaľovaním a jeden paroplynový cyklus s výkonom 165 MW. Stavba je plánovaná na ploche cca 56 hektárov v priemyselnej zóne Trebišova. Celkové náklady na túto investíciu sa predpokladajú vo výške 38 miliárd korún. Jej začiatok sa predpokladá v druhej polovici roku 2008.

Podrobne monitorujeme:

Trebišov, elektráreň

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...