Proti elektrárni sú Trebišovčania i odborné inštitúcie

26. 09. 2007

Trebišov – S výstavbou nového energetického zdroja (NEZ) – tepelnej elektrárne na mieste bývalého cukrovaru v Trebišove nesúhlasia mnohí obyvatelia mesta, samospráva i viaceré odborné inštitúcie. Ako dnes agentúru SITA informoval člen petičného výboru proti výstavbe NEZ Gejza Gore, z Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR dostal vyjadrenia dotknutých subjektov k výstavbe tepelnej elektrárne. Povedal, že dosiaľ sa k zámeru nevyjadrilo len ministerstvo hospodárstva. Dodal, že do polovice októbra by mal spracovateľ odborného posudku predložiť MŽP záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti a na jeho základe má ministerstvo v novembri predložiť svoje záverečné stanovisko. Obyvatelia Trebišova sa obávajú podstatného poškodenia zdravia a zhoršenia kvality životného prostredia v meste, ale aj širokom okolí, vrátane unikátnej a významnej vinárskej Tokajskej oblasti. S umiestnením NEZ v lokalite nesúhlasí ani mesto Trebišov.

Úrad Košického samosprávneho kraja nesúhlasí s výstavbu NEZ, lebo investor nerieši negatíva. Pripomína, že prevádzka bude mať vplyv na životné prostredie susedného štátu – Maďarska, nie je doriešené uloženie tzv. vedľajších energetických produktov – odpadu z výroby. Navrhovaná prevádzka nie je v súlade s návrhom energetickej politiky.

Veľké množstvo pripomienok k zámeru vyslovil Krajský úrad životného prostredia (KŽP) Košice, ktorý konštatoval, že prevádzka NEZ nie je vhodná, lebo hrozí riziko kontaminácie pôdy a navyše skládka odpadov má byť umiestnená v chránenom vtáčom území, pričom problematika nakladania s odpadmi nie je konkrétne riešená. Argumentuje, že treba urobiť hodnotenie vplyvu elektrárne na flóru, faunu a biotopy a vplyv na chránené vtáčie územia. Nesúhlasí, aby jeden energetický zdroj odčerpal až 50 percent voľnej kapacity rieky Ondava. Podľa KŽP autori zámeru podcenili riziko ohrozenia elektrárne povodňami. Vytýkajú, že chýba hodnotenie obsahu škodlivých a obzvlášť škodlivých látok vo vypúšťaných odpadových vodách a ich vplyvu na kvalitu vôd v riekach Trnávka a Ondava. Podobné stanovisko, že umiestnenie prevádzky NEZ nevyhovuje, vydala aj Štátna ochrana prírody SR – Správa chránenej prírodnej oblasti Latorica.

Československá energetická spoločnosť (ČES) plánuje vystavať elektráreň s výkonom 885 MW, tri 240 MW bloky s fluidným spaľovaním a jeden paroplynový cyklus s výkonom 165 MW. Stavba je plánovaná na ploche cca 56 hektárov v priemyselnej zóne Trebišova. Celkové náklady na túto investíciu sa predpokladajú vo výške 38 miliárd korún. Jej začiatok sa predpokladá v druhej polovici roku 2008.

Podrobne monitorujeme:

Trebišov, elektráreň

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...