Protiústavnosť vyvlastňovania ohrozí stavbu diaľnic

Diaľnice sa stavajú aj na nevysporiadaných pozemkoch.

Bratislava - Národná diaľničná spoločnosť tvrdí, že rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavností zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic spomalí výstavbu nadradenej cestnej infraštruktúry.

Naopak podľa Richarda D r u t a r o v s k é h o z občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie by sa mal teraz minister dopravy zasadiť o to, aby dotknuté pozemky boli čo najrýchlejšie vysporiadané.

Ústavný súd v stredu rozhodol, že zákon z dielne bývalej vlády Roberta Fica umožňujúci začať stavať diaľnice ešte na nevyvlastnených pozemkoch je v rozpore s Ústavou. Dal tak za pravdu poslancom zo súčasnej vládnej koalície.

Zákon umožňoval stavať aj na pozemkoch, ktoré štát nezískal a vlastníctvo stačilo preukázať k dátumu kolaudácie a nie v procese stavebného konania. V praxi sa tak obmedzili vlastnícke práva veľkej skupiny občanov.

Trojročné bezprávie

Iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie rozhodnutie súdu víta. "Na druhej strane - tri roky trvalo bezprávie, ktoré štát nielen, že nebol ochotný riešiť, ale dokonca na úkor majetku konkrétnych jednotlivcov z neho profitoval," konštatoval D r u t a r o v s k ý.

Postup ústavného súdu zaviedol veľmi zlý precedens. "Ak sa poslanci v parlamente dohodnú kvôli nejakému cieľu na tom, že porušia práva obyvateľov krajiny, tak ústavný súd prieťahmi umožní výkonnej moci protiprávny stav zneužívať na úkor jednotlivcov," povedal.

V zákone je podľa neho stále viacero zlých ustanovení, na ktoré nález súdu nepoukázal.

Ohrozená výstavba

Zákon sa dotýkal predovšetkým úsekov diaľnice na trase D1, neskôr bol rozšírený aj na trasu rýchlostnej cesty medzi Nitrou a Hronským Beňadikom R1.

Diaľničná spoločnosť teraz tvrdí, že výstavba oboch ciest môže byť ohrozená, najmä ak by sa vlastníci obrátili na súd so žiadosťou o preskúmanie platnosti stavebného povolenia.

"Výstavba R1, prípadne D1, môže byť toho času ohrozená, a to z titulu neukončeného procesu vyvlastnenia pozemkov, určených technickou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením na zastavanie," povedal pre Aktuálne.sk hovorca NDS Marcel Jánošík.

Na druhej strane však, ak nebudú splnené podmienky na skolaudovanie stavby, aj tak bude môcť stavebný úrad rozhodnúť o predčasnom užívaní diaľnice.

D r u t a r o v s k ý: Vplyv to mať nebude

Opačný názor má D r u t a r o v s k ý. "Na rozostavané úseky nebude mať rozsudok žiadny vplyv. V prácach možno plynule pokračovať, na právoplatné stavebné povolenia nemá rozsudok súdu žiadny dosah.," povedal.

V tomto prípade je všetko tak, ako aj pri všetkých ostatných stavbách, na ktoré sa tento špeciálny zákon nevzťahoval. To znamená, že za vyvlastnené pozemky bola vyplatená náhrada.

"Sporný zákon však dovoľoval začať stavať a dokonca aj užívať dokončenú diaľnicu bez vysporiadania, bez kúpnej zmluvy alebo vyvlastnenia a v konečnom dôsledku bez zaplatenia vlastníkovi pozemku pod diaľnicou," uviedol.

Malo by preto prebehnúť okamžité vysporiadanie otvorených konaní, buď "podpísaním kúpnych zmlúv alebo riadnym vyvlastnením".

Na druhej strane však hovorí, že ministerstvo dopravy by malo zvážiť dodatočné odškodnenie vlastníkov za to, že bol takýto zásah do ich správ urobený. "Museli dlhé roky trpieť nezákonný stav," konštatoval pre Aktuálne.sk D r u t a r o v s k ý.

"Podľa dlhoročných skúseností mnohých občanov s Národnou diaľničnou spoločnosťou predpokladám, že NDS nebude ani teraz aktívne a ústretovo komunikovať, takže o prípadné odškodnenie sa budú musieť občania len súdiť, čo asi väčšina neurobí kvôli nedôvere v slovenský justičný systém," dodal.

Po odškodenní volá aj minister vnútra Daniel Lipšic, ktorý ešte ako opozičný poslanec návrh na Ústavný súd predkladal.

Vyvlastnenie sa dotklo tisícov

Zákon, ktorý súd označil za protiústavný sa doteraz dotkol 7202 vlastníkov, pričom vyvlastnenie sa realizovalo už v prípade 6460 vlastníkov. Týmto ľuďom bola vyplatená náhrada vo výške 1,2 násobku znaleckej ceny. Celková cena na odškodnenie nie je určená.

Ďalšie prípady sú stále otvorené. "V súčasnosti je neukončených 2574 konaní," dodal Jánošík.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.