Rekapitulácia hlavných udalostí v roku 2001

17. 12. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Uplynul ďalší rok nerovného boja manželov D. so štátnou Slovenskou správou ciest (SSC) o ich rodinný dom, ktorý stojí v mieste budúcej štátnej cesty, tzv. Nábrežnej komunikácie. Koniec roka býva príležitosťou na rekapituláciu.

Počas Vianoc roku 2000 nezainteresovaný chodec pri prechádzke malebnou ulicou Pod Kalváriou v Prešove netušil, že obyvatelia domov na ľavej strane ulice žili v neistote a strachu o budúcnosť. Za oknami ich domov ešte svietili vianočné stromčeky, dýchala slávnostná atmosféra, navonok bolo ticho a pokoj. Dnes, po roku, je päť domov vyrovnaných zo zemou, tri zatiaľ stoja.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 22. 12. 2000 Asananti spod Kalvárie prežijú posledné Vianoce vo vlastných domoch
   

Manželia D. tesne pred vianocami v roku 2000 dostali list od Okresného úradu v Prešove, že ich odvolanie proti vyvlastneniu ich rodinného domu z 27. októbra 2000 odstupuje na Krajský úrad v Prešove. V odstúpení žiada Okresný úrad v Prešove, aby odvolanie bolo zamietnuté a rozhodnutie o vyvlastnení potvrdené v plnom rozsahu.

Hneď po vianociach manželia D. podali určovaciu žalobu, aby súd rozhodol, či vyhlášková cena, ktorú ponúkla SSC, je primeraná alebo nie. Súd žalobu prijal a manželia D. navrhli, aby krajský úrad odvolacie konanie prerušil do rozhodnutia súdu. Krajský úrad to akceptoval a odvolacie konanie prerušil.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 8. 2. 2001 Prešovský krajský úrad prerušil vyvlastňovacie konanie a čaká na rozhodnutie súdu

 

Hneď vo februári 2001 obvinil odbor životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove (mimochodom ten istý, čo vydal vyvlastňovacie rozhodnutie) pána D. zo spáchania priestupku proti stavebnému zákonu. Z vlastného podnetu ho obvinil, že užíva vyvlastnený rodinný dom bez kolaudačného rozhodnutia a v priestupkovom konaní ho uznal za vinného a uložil mu pokutu 5000 korún. Vzápätí obvinil z toho istého priestupku aj manželku pána D. Pán D. sa odvolal a odbor životného prostredia stiahol späť návrh na priestupkové konanie oboch manželov a konanie zastavil.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 6. 4. 2001 Po vyvlastnení domov Pod Kalváriou bojuje už len posledný mohykán
 • 23. 4. 2001 Prešovský okresný úrad protizákonne šikanuje občanov
   

Koncom apríla 2001 sa stretli minister dopravy Macejko a primátor Prešova Kopčák. Rokovali aj o Nábrežnej komunikácii. Bezprostredne po ich stretnutí Krajský úrad v Prešove zamietol odvolanie manželov D. a v plnom rozsahu potvrdil vyvlastňovacie rozhodnutie. Podľa odôvodnenia "opätovným preštudovaním spisu" dospel k záveru, že nemusí rešpektovať svoje rozhodnutie a čakať na výsledok určovacej žaloby. Rozhodnutie o vyvlastnení nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť, vlastníkom rodinného domu i pozemku sa stala Slovenská správa ciest. Manželia stiahli určovaciu žalobu, pretože vydaním rozhodnutia sa stala bezpredmetná.

Primátor Kopčák v médiách oznámil, že Nábrežná komunikácia bude sprevádzkovaná do konca roku 2001 a vyjadril sa opäť menovite aj o pánovi D.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 10. 5. 2001 V meste bude rachot
 • 2. 10. 2001 Prešovská radnica informuje
   

Krajská prokuratúra konštatovala koncom apríla 2001, že hromadné vyvlastňovacie rozhodnutie Krajského úradu v Prešove o vyvlastnení pozemkov pod Nábrežnú komunikáciu bolo nezákonné a podala prokurátorský protest, v ktorom ho navrhla zrušiť. Prokuratúra konštatovala porušenie šestnástich ustanovení piatich zákonov. Krajský úrad, napriek určitému lavírovaniu, rozhodnutie zrušil. Treba poznamenať, že nie nadlho. V auguste 2001 vydal nové vyvlastňovacie rozhodnutia, v podstate rovnaké ako bolo zrušené rozhodnutie. Čiže zrejme opäť nezákonné.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 21. 5. 2001 Krajský prokurátor protestuje: Krajský úrad v Prešove vyvlastnil pozemky nezákonne!
 • 2. 7. 2001 Krajský úrad v Prešove uznal nezákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov pre Nábrežnú komunikáciu a zrušil ho
   

Ani protest prokurátora a zrušenie vyvlastňovacích rozhodnutí nezabránil tomu, aby bolo vydané stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu. Na sklonku mája 2001 sa na Krajskom úrade v Prešove uskutočnilo ústne konanie, na ktorom sa zúčastnili obyvatelia dotknutej ulice Pod Kalváriou. Napriek vážnym nedostatkom v návrhu SSC, napriek tomu, že SSC nebola vlastníkom pozemkov pod budúcou komunikáciou, napriek tomu že v mieste budúcej stavby bývajú ľudia, vydal 29. 6. 2001 odbor dopravy stavebné povolenie.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 29. 5. 2001 S postupom prác na Nábrežnej komunikácii je Kopčák spokojný
 • 9. 7. 2001 Povoľovanie Nábrežnej komunikácie v Prešove od počiatku sprevádza snaha vylúčiť občanov zo stavebného konania
   

Medzičasom, koncom júna 2001, podali manželia D. tzv. správnu žalobu proti rozhodnutiu Krajského úradu v Prešove o vyvlastnení ich rodinného domu a pozemku. V žalobe namietajú najmä neprimeranosť náhrady a porušenie zákonnosti pri vyvlastňovacom konaní.

Počas leta sa občania ulice Pod Kalváriou odvolali proti vydaniu stavebného povolenia pre Nábrežnú komunikáciu. Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy, zhodnotil ich odvolania ako bezpredmetné a odstúpil ich na ministerstvo dopravy.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 3. 9. 2001 KÚ v Prešove povolil Slovenskej správe ciest výstavbu Nábrežnej komunikácie na nevysporiadaných pozemkoch
   

28. augusta 2001 odložil Krajský súd v Prešove vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení rodinného domu a pozemku manželov D. až do právoplatného rozhodnutia súdu.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 27. 9. 2001 Vyvlastňovanie: Prvé lastovičky ohlasujú zmeny
   

Vedúci odboru životného prostredia Krajského úradu v Prešove sa odvolal proti rozhodnutiu súdu o odložení vykonateľnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia. Učinil tak napriek tomu, že proti rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 10. 12. 2001 Súd zamietol odvolanie Krajského úradu v Prešove
   

V októbri 2001 ministerstvo dopravy zrušilo stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu v Prešove pre hrubé porušenie šestnástich ustanovení zákona a ďalšie hrubé nedostatky. Vec vrátilo na nové rozhodnutie späť na odbor dopravy krajského úradu, ktorý konanie zastavil.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 22. 10. 2001 Stavebné povolenie pre kontroverznú Nábrežnú komunikáciu v Prešove bolo zrušené
 • 23. 10. 2001 Ďalší postup výstavby Nábrežnej komunikácie je ohrozený
 • 25. 10. 2001 Krajskí úradníci sa pri vydaní stavebného povolenia „sekli" v dvanástich paragrafoch
 • 26. 10. 2001 Zrušenie stavebného povolenia Nábrežnej komunikácie
 • 29. 10. 2001 Vo veci zrušenia stavebného povolenia Nábrežnej komunikácie príslušné úrady mlčia
 • 31. 10. 2001 Zrušenie stavebného povolenia pre Nábrežnú komunikáciu primátora Kopčáka mrzí
 • 31. 10. 2001 Prednosta KÚ posiela na odbor dopravy kontrolu
 • 5. 11. 2001 Genéza zrušenia stavebného povolenia Nábrežnej komunikácie v Prešove
   

Občania odovzdali prednostovi prešovského krajského úradu Polačkovi petíciu, aby odvolal vedúceho odboru dopravy, ktorý podpísal zrušené stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu.

Podrobnosti k tejto časti:

 • 14. 11. 2001 Až 854 občanov prostredníctvom petície žiada odvolanie vedúceho odboru dopravy na KÚ
 • 23. 11. 2001 Vedúci odboru dopravy petíciu za odvolanie považuje za poľovačku na človeka
 • 27. 11. 2001 Kontrolu na odbore dopravy krajského úradu prerušili
   

Oficiálny výsledok prešetrenia petície doposiaľ nie je známy, hoci zákonná lehota na vybavenie petície uplynula 14. 12. 2001. Nové informácie o ďalšom vývoji situácie nájdete na tejto adrese (www.vyvlastnenie.sk) pravdepodobne až po vianociach.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...