Rekonštrukcia Levočskej značne obmedzí obyvateľov Sídliska 2, vyjadriť sa možno už len do pondelka

V pondelok o 9:00 je posledný termín, do ktorého sa môžu obyvatelia Prešova vyjadriť k povoľovaniu rekonštrukcie Levočskej ulice a mosta cez Torysu.

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity križovatky Levočská - Obrancov mieru, na ktorú sa po dokončení tzv. Nábrežnej komunikácie presunie značná časť tranzitnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza cez Táborisko.

Štátna cesta I/68 má byť totiž o necelé dva roky presunutá zo Šafárikovej ulice, Hollého ulice a Lesíka delostrelcov do novej trasy na Levočskú, Obrancov mieru, Pod Kalváriou a Pražskú ku novovybudovanej okružnej križovatke pri bývalom ZVL.

Potreba zvýšenia kapacity križovatky si vyžiada zaslepenie ulice Fraňa Kráľa, Urbánkovej ulice a Jazdeckej ulice. Zmiznúť majú aj všetky priechody pre chodcov na veľkej križovatke pri Jednote.

V pondelok o 9:00 sa koná ústne konanie, kde každý, kto sa cíti zámerom dotknutý, môže príst vyjadriť do zápisnice svoj názor k projektu "I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka - most".

Informovanosť obyvateľov o povoľovaní tejto stavby si zabezpečili sami občania vyvesením kópie verejnej vyhlášky na vchody bytoviek na ulici Obrancov mieru.

Predmetný návrh riešenia križovatky bol aj predmetom septembrového zasadnutia komisie pre územný plán.

Komisia k nemu prijala nesúhlasné stanovisko, ktoré však v tomto konaní nemá právnu záväznosť na rozdiel od stanovísk, ktoré môže priamo v územnom konaní vzniesť ktorýkoľvek občan za seba.

O zámere som prítomných občanov informoval na septembrovom zasadnutí výboru v mestskej časti.

Celý zámer považujem svojim dopadom za tak zasadný na život v meste a najmä na život obyvateľov Sídliska 2, že im silno odporúčam sa v pondelok zúčastniť na prerokovaní a vysloviť oficiálne do zápisnice svoje pripomienky, aby sa nimi stavebný úrad musel zaoberať.

Verím, že napriek komplikovanosti celej stavby nájde Slovenská správa ciest, ako investor, čo najviac takých riešení, ktoré zmiernia dopad stavby na obyvateľstvo.

Ako sa môže občan zapojiť do územného konania?

Ktoré zákony je dobré poznať?

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...