Rekonštrukcia Levočskej značne obmedzí obyvateľov Sídliska 2, vyjadriť sa možno už len do pondelka

V pondelok o 9:00 je posledný termín, do ktorého sa môžu obyvatelia Prešova vyjadriť k povoľovaniu rekonštrukcie Levočskej ulice a mosta cez Torysu.

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity križovatky Levočská - Obrancov mieru, na ktorú sa po dokončení tzv. Nábrežnej komunikácie presunie značná časť tranzitnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza cez Táborisko.

Štátna cesta I/68 má byť totiž o necelé dva roky presunutá zo Šafárikovej ulice, Hollého ulice a Lesíka delostrelcov do novej trasy na Levočskú, Obrancov mieru, Pod Kalváriou a Pražskú ku novovybudovanej okružnej križovatke pri bývalom ZVL.

Potreba zvýšenia kapacity križovatky si vyžiada zaslepenie ulice Fraňa Kráľa, Urbánkovej ulice a Jazdeckej ulice. Zmiznúť majú aj všetky priechody pre chodcov na veľkej križovatke pri Jednote.

V pondelok o 9:00 sa koná ústne konanie, kde každý, kto sa cíti zámerom dotknutý, môže príst vyjadriť do zápisnice svoj názor k projektu "I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka - most".

Informovanosť obyvateľov o povoľovaní tejto stavby si zabezpečili sami občania vyvesením kópie verejnej vyhlášky na vchody bytoviek na ulici Obrancov mieru.

Predmetný návrh riešenia križovatky bol aj predmetom septembrového zasadnutia komisie pre územný plán.

Komisia k nemu prijala nesúhlasné stanovisko, ktoré však v tomto konaní nemá právnu záväznosť na rozdiel od stanovísk, ktoré môže priamo v územnom konaní vzniesť ktorýkoľvek občan za seba.

O zámere som prítomných občanov informoval na septembrovom zasadnutí výboru v mestskej časti.

Celý zámer považujem svojim dopadom za tak zasadný na život v meste a najmä na život obyvateľov Sídliska 2, že im silno odporúčam sa v pondelok zúčastniť na prerokovaní a vysloviť oficiálne do zápisnice svoje pripomienky, aby sa nimi stavebný úrad musel zaoberať.

Verím, že napriek komplikovanosti celej stavby nájde Slovenská správa ciest, ako investor, čo najviac takých riešení, ktoré zmiernia dopad stavby na obyvateľstvo.

Ako sa môže občan zapojiť do územného konania?

Ktoré zákony je dobré poznať?

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...