Rekonštrukcia schodov na Kalvárii bola predražená!

Útvar hlavného kontrolóra na prešovskej radnici upozornil na investičnú akciu Schody na Kalváriu - juh. Rekonštrukcia schodov, chodníka a verejného osvetlenia sa začala v júli 2007 a mala sa ukončiť v auguste 2008. Reálne však firma stavbu odovzdala až v novembri, pričom plánované náklady vo výške 63-tisíc eur (1,9 milióna korún) boli prekročené o 15 800 eur (476-tisíc Sk.)

Poslanci žiadajú vyvodenie zodpovednosti

Prešov - Poslanci mestského parlamentu boli výsledkami kontroly pobúrení a volali po osobnej zodpovednosti. "To je horor, takto predražiť stavbu. Som zhrozený, nemôžem pochopiť, kto mohol podpísať také faktúry? Chcem menovite vedieť, kto bol stavebný dozor a žiadam o vyvodenie osobnej zodpovednosti," rozhorčene reagoval Ján Čižmár (Smer) zdôrazňujúc výšku straty pre mesto Prešov.

Zdokladovaná krádež?

Vasiľ Janko (SDKÚ) reagoval ešte emotívnejšie. Pripomenul, že sa kradne rovnako, ako za socializmu. "To je zdokladovaná krádež. Pri všetkých investičných akciách sa navyšujú ceny, kradne sa a nikto nenesie zodpovednosť. To sa musí skončiť," konštatoval poslanec Janko pripomínajúc, že na radnici by mali konečne pracovať a rozhodovať kompetentní ľudia.

Viacerí poslanci vyzvali prednostu Jozefa Višňovského, aby vyvodil osobnú zodpovednosť voči pracovníkom mestského úradu. S rovnakým návrhom vystúpil aj poslanec Miroslav Benko (Smer).

Kam unikli peniaze?

V správe hlavný kontrolór konštatoval, že zmluva o dielo bola viackrát doplnená dodatkami. Menil sa tak rozsah prác aj termín dokončenia stavby.

"Práce naviac boli fakturované v sume 10 854 eur (327 094 Sk) a výmer k prácam bol vyhotovený v novembri 2008," uviedol M. Tkáčik a upozornil, že dodávateľ za niektoré práce a materiál fakturoval novými cenovými jednotkami a nie cenami uvedenými v zmluve o dielo. Tým vznikli pre mesto ekonomicky neoprávnené náklady.

Dodávateľ mal byť zo súťaže vylúčený!

Podobných postrehov bolo v správe oveľa viac. Napríklad mesto si nenárokovalo ani zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu stavby, ktorá činila 3 120 eur (94-tisíc Sk). Neoprávnene tiež došlo k preceneniu verejného osvetlenia v roku 2008, hoci firma osvetlenie odovzdala do užívania už v decembri 2007. Precenenie bolo teda urobené o rok neskôr. Hlavný kontrolór tiež zistil, že dodávateľ stavby pri verejnom obstarávaní nesplnil obchodné podmienky, a preto mal byť zo súťaže vylúčený.

Milan Tkáčik v správe akceptoval len predraženie osadenia krajných kociek do betónu, podkladu z prostého betónu aj betónovej platne, a to na základe požiadaviek Pamiatkového úradu v Prešove.

Reakcia prednostu: Sám som šokovaný

Prednosta Jozef Višňovský reagoval na výzvy poslancov: "Sám som z tejto správy šokovaný. Nechápem, ako sa to mohlo stať, lebo pracovníci, ktorí robili verejné obstarávanie a stavebný dozor, sú skúsení ľudia. Hovoril som s nimi a vysvetlili to tak, že projektanti im dali k dispozícii chybné podklady. Preverím si to a navrhnem konkrétne opatrenia."

Podrobne monitorujeme:

Prešov

Priamo súvisiace články

Asananti spod Kalvárie prežijú posledné Vianoce vo vlastných domoch  

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...