Rez malín. Ako na to?

Rez drobného ovocia je dôležitý pre dobrý zdravotný stav rastlín a rovnako pre pravidelnú a bohatú úrodu. Rovnako ako pri produkčných ovocných stromoch, ani pri drobnom ovocí nezabúdame na pravidelný rez, ktorý nám zároveň pomáha vymladzovať rastliny a obnovovať ich produkčnú schopnosť. Treba si uvedomiť, že bez správneho rezu drevo drobných ovocných kríkov a stromkových tvarov po niekoľkých rokoch zostárne, rastliny chradnú a nie sú schopné prinášať ovocie.

Preto nezabúdame na rez po výsadbe, tvarovací a udržiavací rez pri všetkom drobnom ovocí.

Záleží od toho akú odrodu malín pestujeme. Existujú dve skupiny odrôd:

  • letné odrody (rodia len raz do roka v lete),
  • remontujúce odrody (po letnej úrode prinesú ešte jednu slabšiu v jeseni).

Rez letných odrôd

Tieto maliny rodia len na prútoch, ktoré vyrástli predchádzajúcom lete. Prúty po zarodení odumierajú. Po zbere plodov ich odstránime tesne nad zemou. Nové prúty, ktoré prinesú úrodu budúce leto odstraňujeme len výnimočne, pokiaľ rastú mimo radu alebo porast veľmi zahusťujú. V rade ponechávame okolo 10 prútov na 1 m.

Rez remontujúcich odrôd

Tieto odrody zarodia v jeseni v hornej tretine prútov ktoré vyrástli v lete. Na tých istých prútoch zarodia aj nasledujúci rok v nižších častiach prútu, teda už nie v tej časti prútu, ktorá zarodila v jeseni. Aj tieto prúty po prinesení úrody v druhom roku hynú. Rez týchto odrôd volíme podľa toho či chceme zberať úrodu aj v lete aj v jeseni alebo len v jeseni, ale o to väčšiu.

Ak sa rozhodneme len pre jesennú úrodu, tak koncom zimy zrežeme všetky prúty tesne nad zemou. Na jar maliny vyženú nové prúty, ktoré na jeseň zarodia. Ak chceme zberať úrodu dva krát ročne, tak prúty ktoré priniesli jesennú úrodu, zrežeme v neskoro v jeseni o jednu tretinu. Na budúce leto tieto prúty zarodia znovu. Po zbere letnej úrody ich odstránime tesne nad zemou.

Ešte raz

Opakovane rodiace maliny zarodia prvý raz už uprostred leta a to na minuloročných výhonkoch. Druhú úrodu prinášajú na jeseň na tohtoročných výhonkoch. Preto sa môžete sami rozhodnúť ako chcete maliny zberať. Buď si to rozložíte na letný a jesenný zber, alebo sa letnej úrody vzdáte a o to bohatšia bude tá jesenná. V tom prípade je rez úplne jednoduchý a postupujte tak, že všetky výhonky zrežte tesne nad zemou.

Musíte rezať ešte predtým, ako začne prúdiť miazga, to znamená asi v prvej polovici marca. Vďaka tomuto radikálnemu rezu vyrastú na jar nové, tohtoročné výhonky. Keďže na jeseň prinesú úrodu len v hornej tretine výhonkov, vytvoríte týmto spôsobom bohatý jednoročný obrast, ktorý bohato zarodí.

Dobrá rada

Len jesenná úroda malín má pre vás význam, napríklad ak ste v oblasti so silným výskytom škodcu – malinára plstnatého. Larvy tohto škodcu žijú totiž výhradne len v letných plodoch.

Letný aj neskorý jesenný rez

Ak sa vo vašej oblasti malinár nevyskytuje, alebo veľkú jesennú úrodu naraz nedokážete spracovať, alebo vám jednoducho vyhovuje, že si kvôli pravidelnému prísunu čerstvého ovocia úrodu radšej rozložíte na letnú a jesennú, rez je trocha náročnejší. Nebojte sa však, nie je to žiadna veda a zvládnu to aj úplní začiatočníci. Samotný postup je vlastne celkom jednoduchý.

Po obratí letnej úrody sú niektoré výhonky natoľko vyčerpané, že ich zreteľne odlíšite od čerstvých zelených. Tieto vysychajúce hnedé teda odstráňte až celkom pri zemi. Zvyšné nechajte a tešte sa na jesennú úrodu. Po jej zbere začnú odumierať len horné tretiny tohtoročných výhonkov. Tie odstráňte tak, že výhonky skráťte o vysychajúcu hornú tretinu až po zelené pletivo.

Na jar nasledujúceho roka potom maliny zarodia na dolných dvoch tretinách ponechaných výhonkov, pretože tie budú mať v tom čase práve dva roky.

Nezabudnite

Raz rodiace maliny tvoria plody na dvojročných výhonkoch, ktoré po dozretí plodov odumierajú.

Ako udržiavať starší porast malín?

V zásade platí, že najskôr vždy odstráňte všetky slabé a choré výhonky a aj tie, ktoré rastú mimo pôvodný rad. Odstráňte aj tie, ktoré ho zahusťujú. V ďalšom kroku odrežte tesne pri zemi aj hnedé výhonky. Tie už úrodu neprinesú.

Zo zvyšných silných zelených najmladších výhonkov ponechajte v rade asi osem až desať kusov na meter dĺžky.

Pestovateľské tvary

Pásový systém výsadby malín

a) Systém s oporou prípadne bez opory v prípade jedenkrát rodiacich odrôd a odrôd dvakrát rodiacich pestovaných pre dve úrody.

Spon výsadby - 2,5-3,0 x 0,4-0,6 m

Bez drôtenky možno pestovať odrody s pevnými výhonkami, použitie drôtenky uľahčuje oberanie a ošetrovanie porastu. Drôtenka má mať výšku 1,2 až 1,4 m s jedným alebo dvoma dvojdrôtiami vo výške 1,2 resp. 1,4 m a 0,7 m, s drôtmi v dvojdrôtí vzdialenými 0,3 m. Možné je použitie drôtenky typu =V= umožňujúcej lepšie rozloženie výhonkov a ich osvetlenie.

Rez pozostáva zo skrátenia výhonka po výsadbe vo výške 0,4 m, v ďalších rokoch sa vyberajú 1 ročné výhonky a podľa kondície porastu pri jarnom reze necháva sa 10 až 12 silných výhonkov na 1 meter pásu (prerieďujú sa na 0,1 až 0,15 m od seba), odstraňujú sa tenké, poškodené výhonky v páse a výhonky vyrastajúce mimo pása do medziradí (šírka pása sa obmedzuje na 0,4 až 0,7 m). Ponechané výhonky sa skrátia odstránením koncovej časti tenšej ako 6 až 8 mm. V prípade dvakrát rodiacich odrôd sa odstraňuje koncová časť, ktorá priniesla úrodu v prvom roku života výhonka nad dobre vyvinutým bočným púčikom. Výhonky, ktoré priniesli úrodu a následne odumierajú odstraňujeme najlepšie po zbere úrody odrezaním tesne and povrchom pôdy.

Podobný systém možno použiť i pri pestovaní vzpriamene rastúcich odrôd černíc. V niektorých krajinách odporúčajú mierne skrátenie (o 0,1 až 0,15 m) mladých výhonkov vzpriamene rastúcich odrôd černíc pri dosiahnutí výšky 0,9 až 1,0 m. Bočné výhonky sa potom pri jarnom reze skrátia na 0,3 až 0,4 m.

b) Systém s oporou alebo bez opory pri pestovaní dvakrát rodiacich odrôd malín na jednu úrodu zberanú z mladých výhonkov.

Spon výsadby - 2,5-3,0 x 0,4-0,6 m

Pri tomto systéme pestovania drôtenka nie je nutná, pokiaľ sa používa, tak len jednoduché dvojdrôtie, ktorého drôty sa dajú pred kosením odstrániť.
Po výsadbe sa výhonky skrátia na 0,4 m. V ďalších rokoch sa výhonky, ktoré priniesli úrodu odstránia pokosením tesne nad povrchom pôdy po zbere v jeseni. Šírka pása sa obmedzuje na 0,6 až 0,7 m obrábaním pôdy. Na rastline sa ponechávajú 3 až 4 najsilnejšie zdravé výhonky.

Pestovanie jednotlivých rastlín malín pri opore

V malovýrobných podmienkach je možné pestovanie jednotlivých rastlín pri kolíkoch vysokých cca. 1,6 m v spone 2,5 x 0,8 m s ponechaním 3 výhonkov v prvom roku a 4 až 6 výhonkov v ďalších rokoch. Rez je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade.

Remontantné maliny pestované na jeden zber sa režú tesne nad úrovňou pôdy po zbere úrody na jeseň. Šírka pásu sa ohraničuje na 0,6 - 0,7 m za použitia kyprenia pôdy na jeseň.

Ďalšie odporúčania ohľadom rezu malín sa nedporúčajú aplikovať pri odrode Heritage. Táto a iné remontantné odrody sa môžu kosiť, pričom prídeme o prvú úrodu.

Maliny by sa nemali ošetrovať skracovaním mladých výhonkov v lete. Pri predjarnom reze, v prípade, že sa používa kopčekový systém, ponecháva sa na rastline iba 7 alebo 8 najsilnejších výhonkov.

Ak sa používa pásový systém, pásy sa udržiavajú široké maximálne 0,7 m a rastliny vyrastajúce do medziradí sa odstraňujú. Podobne sa odstraňujú i tenké výhonky v páse a na rastline sa ponechávajú 3 až 4 najsilnejšie zdravé výhonky.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...