Rezort dopravy nechápe občanov

Ministerstvo dostalo hromadný protest proti vyvlastňovaniu pozemkov. Tvrdí, že hromadná pripomienka nemá žiadny konštruktívny návrh. Zástupcovia občanov však považujú požiadavku na stiahnutie novely za konkrétnu.

12. 02. 2007

Zdroj: Marianna Onuferová, SME

Bratislava - Rezort dopravy tvrdí, že hromadná pripomienka nemá žiadny konštruktívny návrh. Zástupcovia občanov však považujú požiadavku na stiahnutie novely za konkrétnu.

S hromadnou pripomienkou sa na ministerstvo dopravy obrátili zástupcovia občanov, ktorí nesúhlasia s kontroverzným návrhom zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic. Ak by prešiel, znamenalo by to podľa nich zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov „za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv súčasných vlastníkov pozemkov“. Preto žiadajú, aby sa návrh zákona zamietol ako celok.

Legislatívne pravidlá vlády hovoria, že ak rovnakú pripomienku k návrhu zákona v pripomienkovom konaní podá viac ako 500 občanov, predkladateľ zákona má so zástupcami verejnosti uskutočniť tzv. rozporové konanie.

Rezort dopravy nesúhlasí s občanmi

Hovorca ministerstva dopravy Marián Jánošík potvrdil, že rezort hromadnú pripomienku dostal. „Formálne zodpovedá legislatívnym pravidlám, ale neobsahuje nijaký konštruktívny návrh na úpravu – požaduje len stiahnutie novely zákona. Rokovať však možno len o konkrétnom návrhu alebo pripomienke,“ povedal Jánošík.

Podľa Richarda D r u t a r o v s k é h o z občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie je však požiadavka občanov jasná. „Považujem požiadavku na stiahnutie celej novely za dosť konkrétny návrh,“ povedal.

Ondrej Dostál z Občianskej konzervatívnej strany pripomenul, že podobnú hromadnú pripomienku predložili občania na rezort spravodlivosti k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu. Žiadali zamietnuť návrh. „Ministerstvo uskutočnilo rozporové konanie a s predkladateľmi pripomienky sa stretlo trikrát,“ povedal Dostál.

Boj o ústavnosť

Podľa ministra dopravy Ľubomíra Vážneho chce rezort novelou riešiť urýchlenú a lacnejšiu výstavbu. „Nechceme porušovať práva občanov,“ povedal Vážny. Ak občan neakceptuje trhovú cenu, môže sa podľa ministra obrátiť na súd.

Zástupcovia občanov, ktorí predložili pripomienku, však upozorňujú, že vlastník pozemku, ktorý nebude súhlasiť s ponúkanou cenou, sa dočká náhrady za svoj vyvlastnený majetok až po rozhodnutí súdu, čo môže trvať aj niekoľko rokov. Pripomenuli, že ústava umožňuje vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. „Zákonná úprava, ktorá by umožnila vyvlastniť niekoho bez toho, aby bolo predtým rozhodnuté o primeranej náhrade, by bola v zjavnom rozpore s ústavou,“ povedal advokát Radovan Procházka.

Sporný paragraf

„Správny orgán v konaní nerozhoduje o náhrade za vyvlastňované pozemky a stavby na nich. Ak v konaní dôjde medzi účastníkmi k dohode o náhrade, správny orgán ju schváli ako zmier. Ak v konaní nedôjde k dohode o náhrade, odkáže účastníkov na súd.“

Zdroj: ministerstvo dopravy

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...