Rezort dopravy rozhoduje v piatich prípadoch vyvlastňovania

Stavebný úrad v Ružinove už v máji informoval, že stavebné povolenie pre projekt sanácie by mal nadobudnúť právoplatnosť.

28. 07. 2021

Bratislava 28. júla (TASR) – V prípade piatich vyvlastňovacích konaní v súvislosti s projektom sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Spisované materiály mu ako odvolaciemu orgánu odstúpil Okresný úrad Bratislava. Dôvodom boli odvolania účastníkov konania voči týmto rozhodnutiam o vyvlastnení.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podalo v súvislosti s projektom celkovo sedem návrhov na začatie vyvlastňovacieho konania. „V dvoch prípadoch rozhodnutia Okresného úradu už nadobudli právoplatnosť. MDV SR v rámci odvolaní rozhoduje v piatich prípadoch," uviedla pre TASR Ľuba Lesná, poradkyňa ministra životného prostredia.

Na otázku, kedy by sa mohlo začať so sanáciou a či je začiatok prác reálny ešte v tomto roku ministerstvo odpovedať nevie. „MŽP SR žiadnym spôsobom nezasahuje do rozhodovacieho procesu o vyvlastnení, ktorý je v kompetencii MDV SR," podotkla Lesná. Envirorezort však už predtým pripomenul, že cieľom vyvlastnenia nie je odňatie vlastníckeho práva, ale jeho dočasné obmedzenie na dobu realizácie projektu.

Skládku vo Vrakuni, z ktorej do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo, a to aj pre povoľovací proces, ktorý brzdia viaceré odvolania.

Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.

Stavebný úrad v Ružinove už v máji informoval, že stavebné povolenie pre projekt sanácie by mal nadobudnúť právoplatnosť. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušného odvolacieho orgánu. Ten zamietol odvolania účastníkov konania a potvrdil platnosť rozhodnutia ružinovského stavebného úradu. Voči rozhodnutiu sa nemožno odvolať, účastníci konania sa však môžu prípadne obrátiť ešte na súd. To však podľa starostu Ružinova Martina Chrena nemá odkladný účinok.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...