Rodinný dom ustúpil ceste

Pre výstavbu tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove čaká rodinu D. z Prešova asanácia ich rodinného domu. S ponúkanou finančnou náhradou za vyvlastnenie nie sú spokojní.

05. 02. 2001

Zdroj: Helena Kokolová, Pravda

Pre výstavbu tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove čaká rodinu D. z Prešova asanácia ich rodinného domu. S ponúkanou finančnou náhradou za vyvlastnenie nie sú spokojní.

Dom D. pozostáva z dvoch samostatných bytov, garáže, podkrovných priestorov, kotolne a nebytových priestorov. Bývajú v ňom spoločne so synom. V minulosti za pôžičku dom zrekonštruovali, postavili prístavbu, prípojky na všetky inžinierske siete. K domu patria priľahlé stavby, ploty, vonkajšie úpravy a pozemok. O zabratí pozemku a asanácii domu sa dozvedeli pred dvoma rokmi od zástupcov Slovenskej správy ciest (SSC). Znalec určil cenu a na prvom z dvoch rokovaní im SSC ponúkla za dom a pozemok 677 000 korún. "Za také peniaze v Prešove nekúpite ani len primeraný byt," napísal do PRAVDY syn manželov D.

"Keď sme sa obrátili na investorom odporúčanú firmu, ponúkala byty na predaj za viac ako dva milióny korún. Na chýbajúcu časť sme si vraj mali vybrať pôžičku. Bolo to nereálne, nemohli sme na také riešenie pristúpiť." Ako ďalej píše, v lete roku 2000 im Slovenská správa ciest predložila návrh kúpnej zmluvy, kde opäť navrhovala kúpnu cenu 677 000 Sk. V zmluve bolo ustanovenie, že sa vzdávajú akéhokoľvek nároku na náhradné bývanie, svoj dom majú uvoľniť do jesene. "S takto navrhnutými podmienkami rodičia nesúhlasili a žiadali primeranú náhradu za zaberaný rodinný dom. Ba ponúkli aj svoj pozemok na výstavbu náhradného domu. Nepochodili a SSC zamietla aj návrh na vyplatenie trhovej ceny, ako aj ďalší návrh na zabezpečenie primeraného náhradného domu. Všetky ďalšie návrhy SSC zamietla."

Manželia D. navrhli, aby SSC požiadala ministerstvo financií o výnimku z vyhlášky. Slovenská správa ciest nereagovala. Okresný úrad v Prešove ich majetok vyvlastnil. "Krajský úrad o odvolaní dosiaľ nerozhodol. Dodnes sa SSC nezaoberala problémom, kam pôjdeme po asanácii domu bývať," napísal syn.

Neúspešné rokovania

Do veci vstúpil na jar 2000 aj Mestský úrad v Prešove a z peňazí od SSC založil fond, z ktorého sa malo zabezpečiť bývanie obyvateľov zbúraných domov. Mestský úrad zakúpil rozostavané byty od vopred určenej súkromnej spoločnosti a mal ich odpredať obyvateľom asanovaných domov za cenu, ktorá je rovnaká ako náhrada. Cena bytov značne presahovala vyhláškovú cenu za asanované rodinné domy a pozemky, a tak sa rozdiel mal uhradiť z prostriedkov fondu. Manželia D. však naďalej neúspešne žiadali náhradu formou "dom za dom, pozemok za pozemok". So zainteresovanými sa nedohodli ani na náhrade za dom, ani na náhrade za pozemok. Okresný úrad v Prešove hromadným rozhodnutím vyvlastnil aj pozemky a Krajský úrad v Prešove všetky odvolania zamietol. "Vlastnícke práva k pozemkom už prešli na štát. Proti rozhodnutiu nie je možné odvolanie. Niektorí občania, ktorí podľahli tlaku hneď na počiatku a podpísali so SSC kúpne zmluvy na odpredaj svojich pozemkov, dodnes čakajú na vyplatenie náhrady. Podľa sľubov sa mali sťahovať už v máji 2000, ale ešte na začiatku roka 2001 bývali vo svojich bývalých domoch," napísal nespokojný autor listu.

Zo stanoviska investora

Podľa vyjadrenia Slovenskej správy ciest dohoda medzi pánom D. a jeho rodinnými príslušníkmi s mestom mala riešiť finančnú kompenzáciu vo výške nákladov na zabezpečenie dvoch trojizbových bytov a minimálne predstavovala sumu 1 903 000 Sk. Táto dohoda bola podmienená uzavretím kúpnej zmluvy na rodinný dom medzi SSC Bratislava, IÚ Košice a vlastníkom pánom D. s manželkou. K uzavretiu dohody - zmluvy o budúcej zmluve - medzi mestom a vlastníkmi nedošlo z dôvodu, že dospelý syn D., bývajúci na tej istej adrese, dohodu nepodpísal. Mesto Prešov bez podpisu všetkých obyvateľov rodinného domu nepovažuje zmluvu za uzavretú. Ako sa ďalej v stanovisku uvádza kúpna zmluva na odkúpenie nehnuteľnosti, ktorú zaslal investor vlastníkovi, obsahovala návrh kúpnej ceny stanovenej podľa znaleckého posudku a platných cenových predpisov (č. 465/1991 Zb. a nasledujúcich predpisov). Túto zmluvu vlastník nepodpísal, a preto investor musel pristúpiť k vyvlastňovaciemu konaniu.

"SSC je stále ochotná uzavrieť kúpnu zmluvu. Ako rozpočtová organizácia nakladá s prostriedkami štátu, a preto je povinná dodržiavať platné právne predpisy, z čoho vyplýva, že kúpna cena môže byť maximálne podľa vyhlášky o oceňovaní nehnuteľnosti (č. 465/1991 Zb. a nasledujúcich predpisov). Ponuka mesta a investora spolu vytvára prijateľnú, dokonca nadštandardnú finančnú náhradu za zaberanú nehnuteľnosť. Táto ponuka je stále aktuálna, ale záujem zo strany vlastníkov o také riešenie nie je," tvrdí v stanovisku zaslanom PRAVDE generálny riaditeľ SSC.

Poznámka: Článok vyšiel na monotématickej strane s názvom VYVLASTNENIE POZEMKOV A STAVIEB. Na strane boli uverejnené aj články Vyvlastnenie jediným riešením, Navrhované zmeny, Zdeformované ceny.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...