Rozhodnutie o modernizácii železničnej trate je právoplatné

11. 01. 2006

Územné rozhodnutie o modernizácii železničnej trate v Trenčíne nadobudlo právoplatnosť. Podľa trenčianskeho primátora Branislava Cellera to je kľúčový dokument, pretože prestavbu železnice variantom 1 schválili všetky kompetentné inštitúcie a presunu železnice už nič nebráni. „Na základe tohto dokumentu je jasné, kadiaľ pôjde železnica a za akých podmienok, na základe územného rozhodnutia budú Železnice SR vydávať jednotlivé stavebné povolenia,“ uviedol B. Celler.

S prestavbou železničnej trate sa začne predbežne v roku 2008. „Termín začatia modernizácie závisí od poradia výstavby jednotlivých etáp úseku medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom,“ uviedol generálny riaditeľ firmy Reming Consult Slavomír Podmanický. Firma Reming je projektantom tohto úseku železničnej trate. Náklady na modernizáciu železnice spoločnosť predbežne vyčíslila na 3,2 mld. Sk. „Tretiu, trenčiansku etapu, sme rozšírili od Záblatia južne až za obec Kostolná-Záriečie a na severe od Kubrej po mestskú časť Opatová, suma sa tým upraví,“ povedal S. Podmanický.

Presunom železničnej trate sa uvoľní nový priestor o rozlohe približne 8 hektárov pri rieke Váh. Podľa trenčianskeho primátora Branislava Cellera mesto zatiaľ nerokuje s potenciálnymi investormi o budovaní nábrežia, ktoré je v územnom pláne centrálnej mestskej zóny aj s návrhom súbežnej cesty s preťaženou Hasičskou ulicou s pracovným názvom 2. nábrežná. Tá by mala odľahčiť križovatku na Námestí SNP pod hradom. Projekt modernizácie železničnej trate financuje Európska únia z kohéznych fondov do výšky 85 % celkových nákladov, zvyšok doplatí štát.

Modernizácia železničnej trate v Trenčíne má vyrovnať prílišné zaoblenie trate v meste, ktoré neumožňuje dosiahnuť stanovenú rýchlosť 160 km za hodinu. Projekt počíta s výstavbou nového železničného mosta, novej stanice a vybudovaním niekoľkých mimoúrovňových križovaní. Súčasťou projektu je asanácia letného kúpaliska a 22 domov. Železnica sa zmluvne zaviazala, že zaplatí mestu kompenzáciu za sanáciu letného kúpaliska vo výške približne 100 mil. Sk, mesto za tieto financie postaví nové kúpalisko na Ostrove.

Pre majiteľov spomínaných domov mesto v minulom aj v tomto roku vyčlenilo v rozpočte financie na výkup pozemkov pre nové domy, majitelia majú právo aj na finančnú kompenzáciu, ak nový dom nechcú. V zmluve je, že so sanáciou sa môže začať až po dokončení nových domov a kúpaliska. Náklady mesta Trenčín v súvislosti s modernizáciou trate mestu preplatí investor, Železnice Slovenskej Republiky.

V. železničný koridor, v rámci ktorého sa na Slovensku modernizuje železničná trať, sa tiahne Európou cez Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu. Územím Slovenska prechádza po trase Bratislava-Žilina-Košice-Čierna nad Tisou-štátna hranica s Ukrajinou. Dĺžka koridoru je 2 831 km, pričom jeho slovenská vetva je dlhá cca 536 km a tvorí necelých 20 % celkovej dĺžky koridoru.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...