Rýchlostná cesta na severovýchode sa tak skoro stavať nebude

Na výstavbu rýchlostnej cesty R4, na takzvaný modrý variant, môžu obyvatelia severovýchodného Slovenska zabudnúť. Taký je názor poslanca NR SR Pavla Zajaca (KDH), ktorý v posledný aprílový deň prišiel do Stropkova, aby o stave prác na ceste R4 informoval tamojších poslancov. Podľa neho majú rezortné ministerstvo a vláda iné priority.

06. 05. 2014

STROPKOV. „Informoval som prítomných poslancov a občanov mesta Stropkov o pozastavení prác na výstavbe rýchlostnej cesty R4, ktorá sa mesta bytostne dotýka. Taktiež som ich informoval, že podľa doterajších krokov Ministerstva dopravy SR môžu do roku 2018 zabudnúť na R4,“ povedal P. Zajac.

O štvorprúdovke, ktorá by kopírovala tzv. Jantárovú cestu, spájajúcu sever a juh Európskej únie, sa hovorí už od roku 2002 a jej plánované dokončenie sa odhaduje na rok 2020.

Štyri dôvody, prečo je cesta dôležitá

„Dôležitá je zo štyroch dôvodov. V prvom rade by vyriešila prechod ťažkej dopravy stredom Stropkova. Druhým dôležitým faktorom by bolo vyriešenie dopravy na horskom priechode Petič, kde každý rok zomrie v priemere 1 človek a kde je cesta v zime už pri napadnutí približne 5 cm snehu nezjazdná. Dochádza tak k odrezaniu okresov Vranov nad Topľou, Humenné a ďalších. Tretím faktorom je rozvoj cestovného ruchu na Domaši, kde bez cestného spojenia neprídu ani turisti a posledným faktorom sú investície do prázdnych priemyselných parkov v uvedených okresoch. Bez dopravnej infraštruktúry tam investori neprídu,“ doplnil P. Zajac.

Poukázal pritom na opätovné zadanie štúdie realizovateľnosti R4 združeniu Kapušany v cene 437,4 tisíca eur bez DPH, ktorá bola už raz vypracovaná, a na jej nedodanie do stanoveného termínu pol roka od podpísania zmluvy.

Hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Kóňa informoval, že Narodná diaľničná spoločnosť, a. s. v súčasnosti zabezpečuje vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu rýchlostnej cesty R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany.

„V zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 17. 02. 2014 je zmluvný termín dodania diela do 4 mesiacov odo dňa dodania výsledkov smerového dopravného prieskumu v Prešove (bol vykonaný 8. 4. 2014) a z prenosných sčítacích zariadení zhotoviteľa. Predmetom štúdie bude podrobnejšie vyhodnotenie dopravno–inžinierskych a socio–ekonomických kritérií, posúdenie ekonomickej efektívnosti a inžiniersko–geologických rizík vedenia trasy rýchlostnej cesty R4 v území“.

Prioritné sú úseky D1 a D3

Zajac ministerstvu dopravy vytýka, že výstavba R4 bola vyňatá z priorít tejto vlády a to umožňuje spomalenie jednotlivých prác na príprave daného úseku cesty.

Ministerstvo sa ústami hovorcu bráni. „Priority vychádzajú zo Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a tu je hlavným cieľom dostavať úseky D1 a D3.

Sú rozhodujúce pre mobilitu obyvateľov a hospodárstvo štátu a patria do  hlavnej európskej dopravnej siete.

Rýchlostná cesta R4 je súčasťou súhrnnej siete TEN-T a finančné zdroje, ktoré máme na výstavbu cestnej infraštruktúry (aj z eurofondov), sú obmedzené.  Aj preto je potrebné vypracovanie spomínanej  štúdie realizovateľnosti.“

Hovorca dodáva, že podľa posledných rokovaní s poľskými predstaviteľmi sa aj nadväzné dopravné spojenie R4 na poľskej strane začne stavať až po roku 2020, pričom v prípade spojenia D3 – Poľsko sa už buduje.

„Ak sa nezačne stavať do roku 2018, nestihneme programové obdobie EÚ, ktoré by sa malo končiť v roku 2020 a nebude tak možné čerpať prostriedky z fondov EÚ,“ vrauje poslanec Zajac.

„Dlhodobou snahou ministerstva je zabezpečiť viaczdrojové financovanie výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry. V tomto smere preto prichádzajú do úvahy rôzne formy financovania, napríklad zo zdrojov štátneho rozpočtu, prijímateľov a úverov. Prioritou rezortu je ale realizácia z fondov EÚ. Z európskych zdrojov sa spravidla prepláca 85 percent oprávnených nákladov. Ich čerpanie je aktuálne nastavené do roku 2023,“ dodal M. Kóňa.

Chronológia

Už v júli 2004 bola vypracovaná technická porovnávacia štúdia modrého a červeného variantu cesty R4.

14. 4. 2009 bolo vydané záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia, ktoré odporučilo obidva varianty ako porovnateľné.

Ministerstvo dopravy 19. 5. 2009 určilo pre ďalšiu prípravu variant červený: Kapušany – Giraltovce – Svidník, lebo tento variant je kratší a teda lacnejší. Rozdiel však je maximálne 10 km.

20. 8. 2010 bolo toto stanovisko vládou Ivety Radičovej zrušené a pre ďalšiu prípravu bol určený modrý variant: Kapušany – Hanušovce nad Topľou – Stropkov – Svidník.

V januári v roku 2013 bola vládou Roberta Fica vybraná spoločnosť Dopravoprojekt a. s., aby vypracovala dokumentáciu stavebného zámeru pre účely stavebného rozhodnutia, ktorá mala stáť 345–tisíc eur bez DPH.

6. 9. 2013 sa celý proces začal znova, keď bola na vypracovanie nanovo zadaná  štúdia realizovateľnosti pre R4 združeniu Kapušany.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...