Rýchlostná cesta na severovýchode sa tak skoro stavať nebude

Na výstavbu rýchlostnej cesty R4, na takzvaný modrý variant, môžu obyvatelia severovýchodného Slovenska zabudnúť. Taký je názor poslanca NR SR Pavla Zajaca (KDH), ktorý v posledný aprílový deň prišiel do Stropkova, aby o stave prác na ceste R4 informoval tamojších poslancov. Podľa neho majú rezortné ministerstvo a vláda iné priority.

06. 05. 2014

STROPKOV. „Informoval som prítomných poslancov a občanov mesta Stropkov o pozastavení prác na výstavbe rýchlostnej cesty R4, ktorá sa mesta bytostne dotýka. Taktiež som ich informoval, že podľa doterajších krokov Ministerstva dopravy SR môžu do roku 2018 zabudnúť na R4,“ povedal P. Zajac.

O štvorprúdovke, ktorá by kopírovala tzv. Jantárovú cestu, spájajúcu sever a juh Európskej únie, sa hovorí už od roku 2002 a jej plánované dokončenie sa odhaduje na rok 2020.

Štyri dôvody, prečo je cesta dôležitá

„Dôležitá je zo štyroch dôvodov. V prvom rade by vyriešila prechod ťažkej dopravy stredom Stropkova. Druhým dôležitým faktorom by bolo vyriešenie dopravy na horskom priechode Petič, kde každý rok zomrie v priemere 1 človek a kde je cesta v zime už pri napadnutí približne 5 cm snehu nezjazdná. Dochádza tak k odrezaniu okresov Vranov nad Topľou, Humenné a ďalších. Tretím faktorom je rozvoj cestovného ruchu na Domaši, kde bez cestného spojenia neprídu ani turisti a posledným faktorom sú investície do prázdnych priemyselných parkov v uvedených okresoch. Bez dopravnej infraštruktúry tam investori neprídu,“ doplnil P. Zajac.

Poukázal pritom na opätovné zadanie štúdie realizovateľnosti R4 združeniu Kapušany v cene 437,4 tisíca eur bez DPH, ktorá bola už raz vypracovaná, a na jej nedodanie do stanoveného termínu pol roka od podpísania zmluvy.

Hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Kóňa informoval, že Narodná diaľničná spoločnosť, a. s. v súčasnosti zabezpečuje vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu rýchlostnej cesty R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany.

„V zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 17. 02. 2014 je zmluvný termín dodania diela do 4 mesiacov odo dňa dodania výsledkov smerového dopravného prieskumu v Prešove (bol vykonaný 8. 4. 2014) a z prenosných sčítacích zariadení zhotoviteľa. Predmetom štúdie bude podrobnejšie vyhodnotenie dopravno–inžinierskych a socio–ekonomických kritérií, posúdenie ekonomickej efektívnosti a inžiniersko–geologických rizík vedenia trasy rýchlostnej cesty R4 v území“.

Prioritné sú úseky D1 a D3

Zajac ministerstvu dopravy vytýka, že výstavba R4 bola vyňatá z priorít tejto vlády a to umožňuje spomalenie jednotlivých prác na príprave daného úseku cesty.

Ministerstvo sa ústami hovorcu bráni. „Priority vychádzajú zo Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a tu je hlavným cieľom dostavať úseky D1 a D3.

Sú rozhodujúce pre mobilitu obyvateľov a hospodárstvo štátu a patria do  hlavnej európskej dopravnej siete.

Rýchlostná cesta R4 je súčasťou súhrnnej siete TEN-T a finančné zdroje, ktoré máme na výstavbu cestnej infraštruktúry (aj z eurofondov), sú obmedzené.  Aj preto je potrebné vypracovanie spomínanej  štúdie realizovateľnosti.“

Hovorca dodáva, že podľa posledných rokovaní s poľskými predstaviteľmi sa aj nadväzné dopravné spojenie R4 na poľskej strane začne stavať až po roku 2020, pričom v prípade spojenia D3 – Poľsko sa už buduje.

„Ak sa nezačne stavať do roku 2018, nestihneme programové obdobie EÚ, ktoré by sa malo končiť v roku 2020 a nebude tak možné čerpať prostriedky z fondov EÚ,“ vrauje poslanec Zajac.

„Dlhodobou snahou ministerstva je zabezpečiť viaczdrojové financovanie výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry. V tomto smere preto prichádzajú do úvahy rôzne formy financovania, napríklad zo zdrojov štátneho rozpočtu, prijímateľov a úverov. Prioritou rezortu je ale realizácia z fondov EÚ. Z európskych zdrojov sa spravidla prepláca 85 percent oprávnených nákladov. Ich čerpanie je aktuálne nastavené do roku 2023,“ dodal M. Kóňa.

Chronológia

Už v júli 2004 bola vypracovaná technická porovnávacia štúdia modrého a červeného variantu cesty R4.

14. 4. 2009 bolo vydané záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia, ktoré odporučilo obidva varianty ako porovnateľné.

Ministerstvo dopravy 19. 5. 2009 určilo pre ďalšiu prípravu variant červený: Kapušany – Giraltovce – Svidník, lebo tento variant je kratší a teda lacnejší. Rozdiel však je maximálne 10 km.

20. 8. 2010 bolo toto stanovisko vládou Ivety Radičovej zrušené a pre ďalšiu prípravu bol určený modrý variant: Kapušany – Hanušovce nad Topľou – Stropkov – Svidník.

V januári v roku 2013 bola vládou Roberta Fica vybraná spoločnosť Dopravoprojekt a. s., aby vypracovala dokumentáciu stavebného zámeru pre účely stavebného rozhodnutia, ktorá mala stáť 345–tisíc eur bez DPH.

6. 9. 2013 sa celý proces začal znova, keď bola na vypracovanie nanovo zadaná  štúdia realizovateľnosti pre R4 združeniu Kapušany.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.