Schválená novela stavebného zákona: Skomplikuje sa budovanie diaľnic a verejnoprospešných stavieb

Napriek tomu, že parlament schválil bez zásadných zmien vládnu novelu stavebného zákona, štát aj naďalej nebude môcť pri výstavbe verejnoprospešných stavieb vykupovať nehnuteľnosti za trhové ceny.

21. 09. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Napriek tomu, že parlament schválil bez zásadných zmien vládnu novelu stavebného zákona, štát aj naďalej nebude môcť pri výstavbe verejnoprospešných stavieb vykupovať nehnuteľnosti za trhové ceny.

Občianska iniciatíva (OI) „Za spravodlivú právnu úpravu vyvlastnenia vo verejnom záujme“ upozorňovala na vzniknutú situáciu už v čase prerokovania návrhu novely vo vláde SR (v júli 2003).

Schválená novela odstránila zo stavebného zákona problematický odkaz na vyhlášku ministerstva financií č. 465/1991 Zb. o oceňovaní nehnuteľností, podľa ktorej úrady doposiaľ určovali náhrady za vyvlastnenie majetku občanov. Po novom by sa mali náhrady určovať podľa trhovej ceny.

Vyhláška však v právnom poriadku zostáva účinná aj naďalej. OI poukazuje na problematické ustanovenie § 1b ods. 2. Vyhláška v ňom zakazuje pri prevodoch nehnuteľností dojednať vyššiu cenu ako zistenú podľa tejto vyhlášky, ak je úhrada ceny vykonávaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo ďalších prostriedkov štátu. Pritom je známe, že ceny podľa vyhlášky z roku 1991 sú len zlomkom súčasných cien nehnuteľností.

Obmedzenie sa vzťahuje na všetky stavby budované z prostriedkov štátneho rozpočtu a podľa existujúcej judikatúry súdov aj na stavby financované z fondov Európskej únie. Ide najmä o diaľnice, cesty, modernizáciu železničných tratí, vodné diela a ďalšie infraštrukturálne investície, pri ktorých je potrebné vykúpiť a majetkovoprávne usporiadať pozemky a nehnuteľnosti v mieste výstavby.

Investori verejnoprospešných stavieb tak aj naďalej nebudú môcť ponúkať vlastníkom trhové ceny za vykupované nehnuteľnosti, ale iba tzv. vyhláškové náhrady. Až do schválenia novely stavebného zákona to pre investorov nepredstavovalo praktický problém. Ak totiž vlastník s vyhláškovou cenou nesúhlasil, bol mu jeho majetok úradným rozhodnutím aj tak za túto náhradu násilne vyvlastnený.

Po nadobudnutí účinnosti novely stavebného zákona (1. november 2003) bude investor povinný v návrhu na vyvlastnenie preukázať, že vlastníkovi zaslal písomnú dohodu o kúpe za trhovú cenu. Podľa vyhlášky ale takúto ponuku vlastníkovi nesmie dať, keďže vyhláška nedovoľuje dojednať viac ako je vyhlášková cena. Bez ponúknutia trhovej ceny však investor nebude môcť byť úspešný vo vyvlastňovacom konaní, lebo bez dôkazu o ponuke trhovej ceny stavebný zákon vyvlastnenie nepripúšťa.

V tejto súvislosti je zaujímavé, že aplikačné problémy s vyhláškou č. 465/1991 Zb. konštatuje aj správa ministra financií o súčasnom systéme stanovenia hodnoty nehnuteľností, ktorý vláda schválila už 11. júna 2003. Minister financií v správe plánuje zrušiť vyhlášku k 1. januáru 2004. Okrem potreby úzkej súčinnosti s ďalšími rezortmi, minister podmieňuje jej zrušenie daňovou reformou v oblasti dane z dedičstva, dane z darovania, dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti, a dane z nehnuteľnosti.

Občianska iniciatíva vyjadruje silné obavy, že k zrušeniu vyhlášky 465/1991 Zb. nedôjde vo vládou schválenom termíne. Nepriamo to spôsobí ďalšie skomplikovanie a oneskorenie výstavby mnohých verejnoprospešných stavieb, s negatívnym dopadom na efektívne hospodárenie s verejnými prostriedkami. Uvedené obavy vyslovuje iniciatíva po viacerých medializovaných prípadoch doslovného zmarenia výstavby pre problémy pri majetkovoprávnom vysporiadaní (Plešivec, Podbiel, Prešov, Šenkvice). Len tu ide v niektorých jednotlivých vymenovaných prípadoch o zbytočné premrhanie prostriedkov rádovo od 10 do 200 mil. korún.

OI tiež pripomína, že schválená novela nezmenila pre občanov nedôstojný priebeh vyvlastňovania. Nedošlo tiež ku vyriešeniu problémov, ktoré predstavuje vyvlastňovanie obývaných nehnuteľností. Schválené znenie novely negarantuje, že pri vyvlastnení bude v každom jednotlivom prípade poskytnutá taká primeraná náhrada, aby zásadným spôsobom vyvážila pôvodnému vlastníkovi ujmu spôsobenú trvalým odňatím vlastníckeho práva.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...