SDKÚ navrhla malú stavebnú novelu

17. 06. 2008

Bratislava - Skupina troch opozičných poslancov za SDKÚ-DS predložila v parlamente na schválenie návrh malej novely zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Účastníkmi územného konania pri technicky náročných alebo neobvyklých stavbách majú byť podľa predloženého návrhu aj fyzické osoby alebo združenia občanov dotknutých obcí. Malo by to platiť aj pri opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie, pri ktorých si právomoc stavebného úradu vyhradí krajský stavebný úrad. Tieto osoby by zároveň mali mať postavenie účastníka konania aj vtedy, ak ide o konanie v obvode viacerých stavebných úradov alebo krajov. Navrhovaná stavebná novela je zaradená do programu 24. schôdze NR SR.

Predkladatelia malej novely stavebného zákona Jarmila Tkáčová, Pavol Frešo a Viliam Novotný zdôvodnili svoje návrhy záujmom o sprehľadnenie konania a zabezpečenie následnej možnosti nezávislého posúdenia súdmi v prípade možného porušenia práv v rámci stavebného konania. "Administratívny postup pri územnom konaní nie je byrokraciou. Je nevyhnutnosťou, pretože celý proces slúži k posúdeniu vhodnosti lokalizácie stavby zo všetkých stránok," uviedli navrhovatelia malej stavebnej novely. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2008 s tým, že konania, ktoré sa začali pred týmto termínom, sa dokončia podľa znenia zákona platného ku dňu začatia konania.

Ministerstvo financií sa v stanovisku k návrhu malej stavebnej novely nestotožnilo s konštatovaním navrhovateľov v dôvodovej správe, že predložený návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. "Z titulu navrhovaného rozšírenia účastníkov územného konania o fyzické osoby a združenia občanov dotknutých obcí je možné predpokladať zvýšené výdavky," uviedol generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky na ministerstve financií Radovan Majerský.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...