Sestry, platy, vyvlastnenie

25. 07. 2012

 P. BIELIK, moderátor:
"Na veľkú dieru veľká záplata, povedal si asi premiér FICO, ktorý chce veľkú dieru v zdravotníctve zaplátať vyvlastnením súkromných poisťovní. Opozícia reaguje mimoriadne ostro. Vláda však na svojom zámere trvá a rozhodla sa vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu. Aké sú argumenty za a proti? Opýtam sa Ivana UHLIARIKA a Richarda RAŠIHO.

Dušan ČAPLOVIČ chce riešiť problémy v školstve systémovo, zatiaľ však musí riešiť škandály v pôžičkových fondoch, ktorých vedenia si nadeľovali desaťtisícové odmeny. Čo všetko mieni presadiť v pozícii ministra školstva? Opýtam sa Dušana ČAPLOVIČA. Vitajte pri sledovaní Témy dňa na TA 3."

P. BIELIK:
"V štúdiu TA 3 vítam hneď na úvod Ivana UHLIARIKA, dobrý večer, na telefonickej linke je s nami aj Richard RAŠI, dobrý večer aj vám. Pán UHLIARIK, nie je to tajomstvo, alfou a omegou problému v zdravotníctve sú samozrejme peniaze, vláda chce zvýšiť množstvo peňazí v zdravotníctve napríklad aj zlúčením zdravotných poisťovní do jednej. Viem, že si o tom myslíte svoje, je to podľa vás dobrý nápad?"

I. UHLIARIK:
"V prvom rade je treba povedať, že ide o krok, ktorý je proti pacientom, lekárom aj sestrám a vysvetlím hneď aj prečo. Na odkúpenie vláda, teda odkúpenie tých aktív súkromných zdravotných poisťovní, bude vláda potrebovať rádovo stovky miliónov eur. Dnes pán premiér povedal na tlačovej konferencii, že to možno bude až miliarda eur. A za miliardu eur, keby bola to aj polovica, môže, keby boli priamo dané do zdravotníctva, môže štát zrekonštruovať komplet nemocnice štátne, ktoré sú na Slovensku, môže sa napríklad vybudovať nemocnica Rázsochy. Určite by to potešilo všetkých pacientov, ktorí dnes bohužiaľ ležia v neklimatizovaných izbách alebo v izbách, ktoré, na chodbách, ktoré majú jedno sociálne zariadenie."

P. BIELIK:
"Ja som tam číslo miliarda nepočul, ja som počul že ziskovosť je 50 miliónov a že za sedem, osem rokov sa to môže vrátiť. Z toho kalkulujete tú miliardu?"

I. UHLIARIK:
"No pozrite si tlačovú konferenciu dnes po vláde, pána premiéra, ja hovorím o stovkách miliónov, naozaj to je, teraz nie je dôležité, že koľko presne, skutočne ide o množstvo stoviek miliónov eur, ktoré tento štát bude musieť roky, roky splácať. Budú to splácať deti našich detí. A určite by tieto peniaze potešili aj sestry, keď bavíme aj o platoch sestier, ktoré zarábajú dnes 300 - 400 eur a nie sme schopní im pridať."

P. BIELIK:
"Takže podľa vás to nie je dobrý nápad."

I. UHLIARIK:
"Určite to nie je dobrý nápad."

P. BIELIK:
"Ďakujem pekne. Pán RAŠI, počujeme sa, dobrý večer aj vám. Je zisk zdravotných poisťovní tou sumou, ktorá nám naozaj reálne chýba v zdravotníctve? Znamená to teda, že ak by sme dostali zdravotné poisťovne, aj tie súkromné, pod kontrolu a mali pod kontrolou aj ich zisk, tak potom naše zdravotníctvo je na nule a neprerába?"

R. RAŠI:
"No, ja uvediem konkrétne čísla, nebudem hovoriť ako pán bývalý minister, že o stovkách miliónov eur. Poďme ku konkrétnym faktom. V rokoch 2006 až 2011 vybrali zdravotné poisťovne viac ako pol miliardy eur vo forme zisku a na ich réžiu išlo takmer 400 miliónov eur, čiže takmer celá miliarda eur od roku 2006 do roku 2011 bola použitá na administratívnu réžiu poisťovní a peniaze, ktoré boli vybraté vo forme zisku. To znamená, že aj keby suma, za ktorú by štát prebral súkromné poisťovne, bola, ako hovoril pán poslanec UHLIARIK, v stovkách miliónov eur, tá návratnosť je veľmi rýchla. A naozaj, keby sme tieto peniaze nemuseli, nestrácali zo systému vo forme zisku súkromných poisťovní, na réžiu súkromných poisťovní, tak by sme nemali problémy ani s platmi sestier ani s platmi lekárov ani so stále sa zvyšujúcimi doplatkami za lieky, ktoré enormne rástli počas bývalej vlády."

P. BIELIK:
"No ale administratívne náklady, tie tu budú stále, pretože ten počet poistencov je aký je a niekto to proste obsluhovať musí. Ja som sa pýtal konkrétne na ten zisk, viete zodpovedne povedať, že práve je to ten zisk, ktorý nám chýba v zdravotníctve?"

R. RAŠI:
"Je to zisk, ktorý nám chýba v zdravotníctve a sú to aj administratívne náklady, pretože nebudú tie isté, pretože teraz tri poisťovne vedú tri informačné systémy, trikrát tímy úradníkov, čiže a toto všetko Všeobecná zdravotná poisťovňa so svojimi súčasnými kapacitami, technickými aj administratívnymi, vie pokryť. Čiže ušetrí sa na administratíve a samozrejme sa ušetrí aj na zisku, pretože pokiaľ máme možnosť čerpania zisku súkromných zdravotných poisťovní, môžme peniaze do systému nalievať a jednoducho sa k pacientom nedostanú. A uvedomme si, že Slovensko je iba jedna z troch krajín, z 29 analyzovaných krajín v Európe, ktorá, kde je povolený zisk a tie ostatné krajiny sú, tie ostatné dve sú Švajčiarsko a Holandsko. Tak ja si myslím, že taký luxus, aby z peňazí, ktoré majú ísť na zdravie sa čerpali finančné prostriedky na zisk privátnych majiteľov a investorov si nemôžme dovoliť."

P. BIELIK:
"Ďakujem pekne, znie to logicky, ale na druhej strane treba pripomenúť, že aj keď sme tu mali jednu poisťovňu, opäť ten dlh nejakým spôsobom vznikal. A tam vtedy žiadny zisk do žiadnych súkromných poisťovní neodtekal. Ako to vidíte vy, pán UHLIARIK, prečo by si ale niekto mal ukrajovať 50 miliónov, možno viac miliónov ročne z verejných peňazí, ktoré idú do verejného zdravia, ktoré si ľudia platia zo zákona a tak ďalej?"

I. UHLIARIK:
"Tak isto som proti zisku a konkrétne som tento zisk obmedzil zákonom v auguste roku 2011. Dovtedy si poisťovne, dokonca zo zisku nemuseli platiť dane, tento zákon hovoril o tom, že zo zisku sa musia platiť dane. Akákoľvek poisťovňa, ktorá má čo i len jedného pacienta na čakacej listine. nemôže si vyplatiť zisk a tak ďalej a tak ďalej. Poviem to ale inak, nerozumiem, prečo vláda dnes chce dvadsať rokov po revolúcii hovoriť ľuďom, kde majú byť prepoistení, každý dnes sa predsa môže slobodne rozhodnúť, v akej má byť poisťovni. A ja tak isto by som mohol povedať, že aby to štát nestálo žiadne peniaze, tak nech Smer osloví minimálne svojich voličov, má ich viacej ako milión, aby sa prepoistili."

P. BIELIK:
"Ste odbočili trochu od otázky, prečo by si niekto mal ukrajovať z verejných peňazí 50 miliónov eur, ktoré potom, naozaj teraz hovoríme o rezerve 50 miliónov, ktorá sa naliala do zdravotníctva, vyriešilo to naozaj veľa problémov, na istý čas, je to istá záplata tiež, ale je to veľa, veľa peňazí, ktoré sa dajú takto použiť."

I. UHLIARIK:
"No práve toto som povedal, ja som práve obmedzoval ten zisk na maximálnu možnú mieru, to je cesta. Dajme veľkú daň, dajme tomu špeciálnu daň na zisk zdravotných poisťovní alebo ako teraz mimoriadny odvod, dnes pán minister financií KAŽIMÍR hovoril o tom, že idú dať, alebo teda zámerom je zdaniť banky mimoriadnym odvodom, kde chce získať dvesto miliónov eur. Prečo podobné, podobný nástroj nepoužiť aj v týchto finančných inštitúciách, v zdravotných poisťovniach.

Ale chcem povedať, chcem dokončiť tú jednu vec. Keby Smer oslovil svojich voličov, aby sa v septembri prepoistili, tak my nemusíme čakať do roku 2014 a budeme vidieť, či pacienti chcú byť v jednej poisťovni, hneď teraz, ešte v tomto roku, alebo chcú viacero zdravotných poisťovní. Je to jednoduchý model a je to jednoduchá skúška."

P. BIELIK:
"No, takto hlboko asi u nás politika zakorenená nie je, aby jedna politická strana povedala ľuďom, prepoistite sa a ľudia sa naozaj prepoistia. Uvidíme, možno že je to jedna z možností, ale osobne tomu neverím. Pán RAŠI, kde chce vláda zobrať peniaze na možno odkúpenie, alebo ako hovorí dokonca vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní, viem, že tých teraz momentálne nie je nazvyš?"

R. RAŠI:
"To je otázka, ktorá je legitímne, má byť smerovaná k vláde. Dnes sa predložil iba zámer, kde vláda deklaruje, že týmto smerom chce ísť. Teraz je priestor na to, aby sa pripravili možnosti získania finančných prostriedkov na zrealizovanie tohto cieľa a aby sa zvolila aj tá právna cesta, ktorá bude najschodnejšia. Ale naozaj je veľmi dôležité, aby sme sa vrátili k tomu, že investícia do tohto projektu sa vráti vo forme dostatku peňazí pri našich pacientov. A to je nespochybniteľné, pretože v súčasnosti tie obmedzenia, o ktorých hovorí pán poslanec UHLIARIK, že zaviedol, tak tie obmedzenia urobili to, že viac ako 50 miliónov eur vo forme zisku napriek tomu súkromné zdravotné poisťovne vytiahli zo systému. Sú to obmedzenia neefektívne, pretože sa týkajú iba niekoľkých vybraných ochorení a netýkajú sa ďalších stoviek diagnóz, ktorých pacienti čakajú na zákroky alebo výkony a sú to opatrenia, ktoré sa netýkajú ani znižovania doplatkov na lieky. Takže naozaj, keď si uvedomíme, že takmer miliarda eur bola vytiahnutá zo systému zbytočne od roku 2006, tak akékoľvek finančné prostriedky sa oplatí dať do realizácie tohto plánu, pretože vytvorí to pre budúcnosť dostatok prostriedkov v našom systéme a aj my sme v kríze, tak ako všetci pomaly v Európe a nemôžme si dovoliť plytvať s platbou štátu a s našimi povinnými zdravotnými daňami."

P. BIELIK:
"Hovoríte pán primátor akékoľvek prostriedky, tam už my musíme novinári spozornieť, pretože naozaj nedá sa vystaviť účet bez nejakej konečnej sumy. A sú to veľké projekty, viem, keď sme sa ešte nedávno rozprávali o Rázsochách - 450 miliónov eur, teraz sa rozprávame o odkúpení alebo vyvlastnení zdravotných poisťovní, sú to naozaj, naozaj veľké balíky a veľké predsavzatia, ktoré Smer pred sebou tlačí. Ale máme na to reálne? Ja viem, že je to otázka na vládu, ale určite máte aj vy dobrý prehľad, máme na to peniaze?"

R. RAŠI:
"Myslím si, že peniaze na tento projekt sa nájdu a bude to tou dobrou investíciou, pretože z môjho pohľadu to bude jednoznačne investícia do zdravia našich občanov a do stabilizácie zdravotníkov."

P. BIELIK:
"Pekne ďakujem, nech sa páči, ešte jedna poznámka a pôjdeme k ďalšej téme."

I. UHLIARIK:
"Ja som rád, že pán poslanec RAŠI povedal, že v kríze musíme sa správať zodpovedne a skutočne považujem za nemorálne, aby v čase, keď si všetci uťahujeme opasky, vláda alebo teda štát vyplatil súkromným majiteľom súkromných spoločností množstvo peňazí. A predstavme si, že to je povedzme 500 miliónov eur, no tak je to jednoduchá matematika zo základnej školy."

P. BIELIK:
"Takže bola to chyba, že sme zaviedli súkromné zdravotné poisťovne?"

I. UHLIARIK:
"Zaviedlo sa to v 90. rokoch, keď, áno, niektoré štáty majú jednu zdravotnú poisťovňu, niektoré štáty majú viac zdravotných poisťovní. Poďme, mne je jedno, že či pacient je v súkromnej alebo v štátnej zdravotnej poisťovni, štát musí vytvárať podmienky na to, aby dostal pacient tú najlepšiu starostlivosť, bez ohľadu na to, či jednou alebo viacerými zdravotnými poisťovňami. A práve preto hovorím, že štát alebo teda teraz vládna strana Smer, keď chce urobiť tento, túto skúšku, môže povedať pacientom alebo teda občanom, prepoistite sa. Bude to stáť minimálne zdroje alebo žiadne peniaze. Ale dokončím tú matematiku, keď vieme, že minulý rok tie poisťovne súkromné mali dohromady zisk asi 50 miliónov eur, keby sa tieto obmedzenia nezaviedli, ten zisk by bol väčší. Ale dobre, je to 50 miliónov eur. A predpokladajme, že napríklad bude kúpna cena 500 miliónov eur. Tak 50 krát 10 rokov je 500, až jedenásty rok bude štát vlastne na tom ziskový, desať rokov budeme splácať toto. Toto si myslím, že je skutočne nemorálne."

P. BIELIK:
"Dobre, je to názor, ktorý ste obhajovali aj v Národnej rade dnes. Poďme sa pozrieť ešte na ďalšiu otázku, ktorá súvisí s platmi sestier. Včera na vašom mieste, tam, kde sedíte, pán UHLIARIK, boli dve dámy, ministerka zdravotníctva a prezidentka komory sestier, najmä prvá z nich, pán UHLIARIK, označovala za hlavného vinníka súčasného stavu vás. Údajne ste teda prijali podľa nej zlý zákon, ktorý momentálne Ústavný súd, ako vieme, pozastavil. Nie je to pravda, nie je to zákon, ktorý naozaj bol prijatý pod vašou gesciou a tak ďalej, za vašej vlády?"

I. UHLIARIK:
"Pán redaktor, som hrdý, že sa za našej vlády a za môjho ministrovania podarilo napísať a schváliť zákon, ktorý garantuje sestrám vyššie platy. Skutočne si myslím, že nie je možné, aby v dnešnej dobe, v 21. storočí, za tak zodpovednú prácu sestry zarábali 300 - 400 eur. A pokladám vyjadrenia, teda podanie na Ústavný súd pána DRAGULU naozaj za také dvojtvárne, pretože keby chcel byť dôsledný, tak označí podobný zákon, za protiústavný aj zákon o platoch lekárov. Takže myslím si, že toto nie je skutočne argument a ja som rád, že sestry majú v rukách zákon."

P. BIELIK:
"Nie je to tak, že ste len takticky preniesli to bremeno riešenia, keďže ten zákon momentálne je pozastavený, v podstate na tú súčasnú vládu, ona to musí aj tak riešiť odznova?"

I. UHLIARIK:
"Ale súčasná vláda a vládna strana Smer tak isto zahlasoval za tento zákon v minulom roku. To znamená všetci poslanci, 141 poslancov vtedajšej Národnej rady, zahlasovalo za tento zákon. Všetci sme boli za. To nie je pred desiatimi rokmi, toto je pred niekoľkými mesiacmi."

P. BIELIK:
"Ďakujem pekne, dobrý argument, pán RAŠI, ak dovolíte, bolo to naozaj v čase, keď ste hovorili ako strana Smer, že tá dosluhujúca vláda už má iba svietiť, kúriť, to znamená nemá robiť nejaké vážne rozhodnutia, ale zákon prešiel, tento zákon ste presadili spoločne, nakoniec ho dokonca podpísal prezident. No teraz je vyhlásený a pozastavený, pardon, pozastavený s výhradou, že by mohol byť protiústavný. Akú časť zodpovednosti prijíma za tento stav strana Smer - sociálna demokracia?"

R. RAŠI:
"Strana Smer - sociálna demokracia hlavne bude musieť tento bohužiaľ chybne napísaný zákon z hľadiska jeho obsahu vyriešiť a tým vyriešiť aj situáciu s našimi sestrami, aby nám neodchádzali a aby ostali pri našich pacientoch. My sme všetci hlasovali s dobrým vedomím a svedomím, pretože sme všetci chceli, aby sa sestry zastabilizovali. Stali sa tu ale dve veci, za ktoré nesie z môjho pohľadu jasnú zodpovednosť bývalý minister a bývalá vláda. Pripravili zákon, ktorý bol napadnutý a ktorý je kvôli tomu, že boli nejaké chyby pri jeho príprave, nemyslím obsahové, ale zrejme formálne, pozastavený. A druhú chybu, čo urobili, je tá, že pri prijímaní týchto zákonov klamali poslancov, že je dostatok finančných prostriedkov na plnenie mzdových požiadaviek. Faktom ale je, že tento problém vyrieši súčasná vláda, pretože nielenže má na to mandát a druhá vec, tento problém je potrebné vyriešiť. Čiže aj tá trauma, ktorá vzniká medzi sestrami, ktorá sa samozrejme potom prenáša na pacientov, je chybou nie dobre upraveného zákona."

P. BIELIK:
"Pán UHLIARIK, vedeli ste o tom, že ten zákon nie je pokrytý finančne, v čase, keď ste ho navrhovali a prijímali?"

I. UHLIARIK:
"Ja sa vyjadrím ešte aj k tej prvej časti otázky alebo poznámky pána poslanca RAŠIHO. No, keď hovorí, že bol chybne prijatý, prešiel legislatívnou radou vlády, prešiel vlastne všetkými inštanciami v Národnej rade a ja sa pýtam pána poslanca RAŠIHO, či ho potom čítal, keď hovorí o tom, že bol chybne napísaný. Ten zákon bol napísaný tak, ako sú platy stanovené aj ústavných činiteľov, sudcov, policajtov, učiteľov."

P. BIELIK:
"Sa pýta na tie peniaze, lebo on tvrdí, že to podpísal v domnení, že máte finančne pokrytý ten zákon a vraj to tak nebolo."

I. UHLIARIK:
"No a teraz vieme, že na sestry zhruba je treba, tento rok potrebné 2012, zhruba 68 miliónov eur, je to v doložke vplyvov tohoto zákona. My vieme, že rezerva, ktorú bývalá vláda vyčlenila na zdravotníctvo, je 50, takže zostáva osemnásť miliónov eur. Z liekovej reformy, vieme, že sme nastavili lieky na druhú najnižšiu cenu v Európskej únii, tento rok, v roku 2012, bude asi 40 miliónov eur, za predpokladu, že ľudia budú jesť toľko isto liekov, toľko isto liekov, koľko jedli v 2011, lebo z tohto samozrejme sa to, toto číslo vychádzalo. A tretí zdroj, tridsať miliónov eur, je v lepšom výbere poistného poisťovňami."

P. BIELIK:
"Takže ak by Ústavný povedal a pozastavil ten zákon z toho dôvodu, že nebol finančne pokrytý, tak podľa vás nebude mať pravdu?"

I. UHLIARIK:
"Nebude mať pravdu a úplnú pravdu uvidíme naozaj v decembri roku 2012, keď budeme presne vedieť, koľko sa dalo na lieky, čiže koľko sa ušetrilo na lieky, koľko poisťovne vybrali viac poistného ako v roku 2011 a je tam tá rezerva 50 miliónov eur. A ja sa ešte jednu vec opýtam, ak dovolíte, 50 miliónov eur bolo už uvoľnených do zdravotných poisťovní a kde je teraz, keď napríklad Ústavný súd rozhodne v decembri, zaplatí niekto sestrám júlovú výplatu."

P. BIELIK:
"To sme riešili včera. Pán RAŠI, nech sa páči, posledná poznámka ešte pre vás."

R. RAŠI:
"Ja len veľmi krátko, u nás ľudia nejedia lieky, u nás pacienti užívajú lieky, keď sú chorí. A naozaj to, že peniaze v systéme nie sú, vidíme aj na poisťovniach, aj súkromné aj štátna poisťovňa deklarovali, že všetky odhady úspor tu boli nereálne. A ešte jedna ďalšia vec, my tu toho roku máme aj zvyšovanie platov lekárov, ktoré je legislatívne schválené, to pán bývalý minister nespomenul, čakajú nás aj ostatní zdravotnícki pracovníci. Čiže tento zákon a platové podmienky neboli absolútne pokryté."

P. BIELIK:
"Veľmi pekne ďakujem aj vám pán primátor za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA 3, rovnako aj vám pán UHLIARIK. Príjemný večer a uvidíme sa v niektorej z ďalších Tém dňa. Teraz si ešte pozrieme krátko stanovisko Združenia zdravotných poisťovní k téme, o ktorej sme hovorili, to znamená k vytvoreniu jednej zdravotnej poisťovne."

K. KAFKOVÁ, prezidentka Združenia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky:
"Súkromné poisťovne nemajú záujem ukončiť svoju pôsobnosť v Slovenskej republike. Toto je asi najdôležitejšie posolstvo, ktoré by som chcela odovzdať. V rámci súkromných poisťovní aj my vnímame potrebu, že systém treba upravovať, treba ho meniť, ale nezastávame názor, že zavedenie jednej poisťovne je tým najsprávnejším riešením. My sa dlhodobo venujeme a vlastne my sme tí iniciátori, ktorí sa snažia do systému priniesť viacej spravodlivosti, o čom svedčí aj napríklad dlhodobé práce nad zavedením nového parametra chorobnosti, takzvaného PCG, do systému prerozdeľovania. Tento parameter tak isto hovorí v prospech plurality zdravotných poisťovní. A keby som to mala veľmi zjednodušene povedať, čo nám prináša pluralita, aby sme tomu teda lepšie porozumeli, je to, že za menej peňazí dostávame väčší rozsah služieb a vo vyššej kvalite."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...