Skanska uspela, najväčšia vládna zákazka sa prehodnotí

Ponuky na modernizáciu trate pri Trenčíne majú opäť preveriť.

09. 04. 2013

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) znovu vyhodnotiť ponuky v medzitým už uzavretom tendri na modernizáciu 12-kilometrovej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá. Informovali o tom v utorok denníky Pravda a SME. Ide o najväčšiu zákazku pridelenú za súčasnej vlády Roberta Fica.

Úrad na čele so Zitou Táborskou rozhodol o námietke opätovne vylúčenej spoločnosti Skanska po polroku od jej podania. Rozhodnutie o opätovnom vyhodnotení ponúk v železničnom tendri zatiaľ nezverejnil.

Skanska vlani v októbri žiadala ÚVO o vydanie predbežného opatrenia, aby železnice nemohli uzavrieť zmluvu so združením vedeným trnavskou firmou TSS Grade. Úrad vtedy opatrenie nevydal a železnice tak mohli v októbri zmluvu s vybraným zhotoviteľom uzavrieť.

Na trati už niekoľko mesiacov pokračujú prípravné práce. Úrad predtým zamietol námietku Skanska proti jej druhému vyradeniu z tendra a spoločnosť podala na súd žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu. Skanska v súťaži pôvodne dala najnižšiu cenovú ponuku vo výške takmer 201 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty a skupina s TSS Grade okolo 245 miliónov eur. Predpokladaná cena prác naplánovaných na tri a pol roka bola 296 miliónov.
Dôvodom druhého vylúčenia firmy Skanska bol nesúlad v dĺžke praxe jej stavbyvedúcich a certifikátu odbornej spôsobilosti, no podobne boli na tom aj ostatné súťažiace firmy.

"V záujme dodržania princípu rovnakého zaobchádzania mal kontrolovaný totožným spôsobom skúmať pravdivosť údajov uvedených v ponukách ostatných uchádzačov a posudzovať ich podľa ním uplatneného výkladu o posudzovaní dĺžky praxe. Komisia úradu má za to, že takýto postup je v príkrom rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní," uvádza sa v rozhodnutí úradu, ktoré má Pravda k dispozícii. Keby úrad vydal predbežné opatrenie v okamihu, keď dostal námietku od Skanska, zmluva by mohla byť podpísaná až po jej preverení.

Železnice tvrdia, že vtedy nemali žiadnu zákonnú prekážku na uzatvorenie zmluvy. "Rozhodnutie úradu analyzujeme a na základe výsledkov analýzy rozhodneme o ďalších krokoch," uviedla pre Pravdu hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. "Sme radi, že úrad sa stotožnil s väčšinou našich argumentov. Veríme, že pri novom vyhodnotení ponúk sa dodržia všetky princípy obstarávania," vyhlásil právny zástupca Skanska Tomáš Kamenec.

Podrobne monitorujeme:

Trenčín, modernizácia železničnej trate

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...