Skládka podľa pezinského modelu

To, čo sa udialo v Pezinku, je hrozbou pre všetkých, lebo zajtra sa aj oni môžu stať obeťami svojvôle - táto veta aktivistky Zuzany Čaputovej nebola proroctvom, ale kvalifikovaným odhadom. Dôkazom je skládka odpadu vo východoslovenskej obci Vislava. Aj pri jej výstavbe sa uplatnil pezinský model.

Tak ako v Pezinku, aj vo Vislave bolo územné rozhodnutie prijaté tak, že je z právneho hľadiska pochybné. Aj keď vo Vislave nie je skládka vybudovaná v rozpore s územným plánom obce, zato je umiestnená na pozemkoch, ktoré ešte nie sú majetkovoprávne vyrovnané. Aj v jednom, aj v druhom prípade sa o územnom konaní obyvatelia dozvedeli až po jeho skončení. Inšpektorát  životného prostredia povolil v Pezinku skládku, hoci je vzdialená len 280 metrov od prvých domov mesta. Vo Vislave ju povolil aj bez geologického posudku lokality. V jednom i v druhom prípade sa s rozhodnutím nižšieho orgánu stotožnilo aj ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Nad ústavnou zásadou, že každý má právo na priaznivé životné prostredie, tak opäť nadobudol prevahu úradne posvätený podnikateľský záujem. Pritom z rétoriky najsilnejšej vládnej strany vyplýva, že by sa tu mal už tretí rok presadzovať iný záujem.

Z článku ústavy, ktorý hovorí, že sa hospodárstvo republiky „zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky", robí strana Smer a jej predseda záver, že podľa ústavy má byť Slovenská republika „sociálnym štátom". Záver, že má byť aj štátom zeleným, však žiadna vládna strana z tohto ústavného článku neodvodila. Práve naopak. Pod dohľadom SNS sa devastačné podnikanie v životnom prostredí presadzuje tak, ako nikdy doteraz. Pezinský model je súčasťou širšieho modelu vládnutia, v ktorom zištný záujem dostáva prednosť pred záujmom verejným.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...