Slovenská mýtna jednotka môže fungovať v ďalších štátoch. Ak sa únia dohodne

Slovenský mýtny systém je po úprave legislatívy Európskej únie pripravený na interoperabilitu. V praxi to bude znamenať prejazd všetkými mýtnymi systémami v európskej sieti s jednou palubnou jednotkou viazanou na jednu zmluvu.

17. 05. 2010

Zhodli sa na tom v pondelok odborníci na medzinárodnom workshope, ktorý v Bratislave zorganizoval VÚD v spolupráci so Žilinskou univerzitou. informoval šéf Výskumného ústavu dopravného (VÚD) v Žiline Ľubomír Palčák,

K plnohodnotnej interoperabilite je potrebné uzavrieť dohody medzi jednotlivými štátmi a upraviť legislatívu Európskej únie, čo je otázka najbližších rokov. "Vyriešenie otázky interoperability je pre EÚ kľúčovou úlohou," uviedol Palčák. Systém fungovania je obdobný ako pri mobilných operátoroch. Po technickej stránke sa v rámci roamingu možno dovolať ktorémukoľvek operátorovi v Európe, v praxi však záleží na tom, s kým má operátor uzatvorenú zmluvu.

V súčasnosti pokračuje príprava štandardov pre mýtne systémy používané v únii. "Je to zložitý proces, ale EÚ si uvedomuje, že inej cesty niet," povedal Pavel Přibyl z Fakulty dopravy ČVUT v Prahe.

"Slovenský systém elektronického výberu mýta je už dnes pripravený na interoperabilitu s elektronickými mýtnymi systémami v ostatných krajinách. Má všetky predpoklady na to, aby sa mohol stať lídrom v implementácii direktívy o Interoperabilite systémov elektronického výberu mýta v Európe. Slovenská OBU jednotka integruje tri kľúčové technológie: satelitnú GPS na určenie polohy, mikrovlnnú DSRC na komunikáciu na krátke vzdialenosti a GSM/GPRS na komunikáciu v rámci mobilných sietí. Práve táto kombinácia zabezpečuje potrebnú kompatibilitu do budúcnosti a podporu naplnenia ideí európskych autorít: jedna zmluva a jedna OBU jednotka," potvrdil to technický manažér spoločnosti International Tolling, Siemens AG Alexander Renner.

Interoperabilitu elektronických mýtnych systémov v Európe podporujú aj slovenskí dopravcovia. "Už dnes je neúnosné používať toľko palubných jednotiek nielen z praktického hľadiska, ale aj z hľadiska bezpečnosti premávky. Interoperabilita by nám značne uľahčila život, pretože pre nás to znamená mať iba jednu palubnú jednotku a jednu zmluvu pre každé vozidlo," povedal generálny tajomník Združenia cestných dopravcov ČESMAD Pavol Reich.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...