Slovenská mýtna jednotka môže fungovať v ďalších štátoch. Ak sa únia dohodne

Slovenský mýtny systém je po úprave legislatívy Európskej únie pripravený na interoperabilitu. V praxi to bude znamenať prejazd všetkými mýtnymi systémami v európskej sieti s jednou palubnou jednotkou viazanou na jednu zmluvu.

17. 05. 2010

Zhodli sa na tom v pondelok odborníci na medzinárodnom workshope, ktorý v Bratislave zorganizoval VÚD v spolupráci so Žilinskou univerzitou. informoval šéf Výskumného ústavu dopravného (VÚD) v Žiline Ľubomír Palčák,

K plnohodnotnej interoperabilite je potrebné uzavrieť dohody medzi jednotlivými štátmi a upraviť legislatívu Európskej únie, čo je otázka najbližších rokov. "Vyriešenie otázky interoperability je pre EÚ kľúčovou úlohou," uviedol Palčák. Systém fungovania je obdobný ako pri mobilných operátoroch. Po technickej stránke sa v rámci roamingu možno dovolať ktorémukoľvek operátorovi v Európe, v praxi však záleží na tom, s kým má operátor uzatvorenú zmluvu.

V súčasnosti pokračuje príprava štandardov pre mýtne systémy používané v únii. "Je to zložitý proces, ale EÚ si uvedomuje, že inej cesty niet," povedal Pavel Přibyl z Fakulty dopravy ČVUT v Prahe.

"Slovenský systém elektronického výberu mýta je už dnes pripravený na interoperabilitu s elektronickými mýtnymi systémami v ostatných krajinách. Má všetky predpoklady na to, aby sa mohol stať lídrom v implementácii direktívy o Interoperabilite systémov elektronického výberu mýta v Európe. Slovenská OBU jednotka integruje tri kľúčové technológie: satelitnú GPS na určenie polohy, mikrovlnnú DSRC na komunikáciu na krátke vzdialenosti a GSM/GPRS na komunikáciu v rámci mobilných sietí. Práve táto kombinácia zabezpečuje potrebnú kompatibilitu do budúcnosti a podporu naplnenia ideí európskych autorít: jedna zmluva a jedna OBU jednotka," potvrdil to technický manažér spoločnosti International Tolling, Siemens AG Alexander Renner.

Interoperabilitu elektronických mýtnych systémov v Európe podporujú aj slovenskí dopravcovia. "Už dnes je neúnosné používať toľko palubných jednotiek nielen z praktického hľadiska, ale aj z hľadiska bezpečnosti premávky. Interoperabilita by nám značne uľahčila život, pretože pre nás to znamená mať iba jednu palubnú jednotku a jednu zmluvu pre každé vozidlo," povedal generálny tajomník Združenia cestných dopravcov ČESMAD Pavol Reich.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.