Slovensko čaká arbitráž, akcionárom Union ZP sa vyvlastnenie nepáči

Projekt jednej štátnej zdravotnej poisťovne, sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných zdravotných poisťovní.

06. 02. 2013

Bratislava - Slovensko čaká pre zdravotné poisťovne ďalšie arbitrážne konanie. Holandská poisťovňa Achmea, akcionár Union zdravotnej poisťovne, dnes doručila slovenskej vláde list, v ktorom jej oznamuje začiatok arbitráže. Dôvodom majú byť plány na vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne, a to aj v prípade, že bude potrebné siahnuť po vyvlastnení akcionárov súkromných zdravotných poisťovní.

Pristúpením k tejto arbitráži sa Achmea snaží odvrátiť hroziace vyvlastnenie vyplývajúce z vládnych plánov. "Achmea začala arbitráž ako reakciu na rozhodnutie SR vyvlastniť investíciu spoločnosti Achmea v Union ZP. Plánujeme investíciu zachovať a zastávame názor, že plánované vyvlastnenie nie je vo verejnom záujme, nepodlieha riadnemu zákonnému procesu a je diskriminačné," informoval hovorca spoločnosti Bert Rensen.

Spôsob, ktorý Slovensko zvolilo je podľa jeho slov aj v rozpore s dvojstrannou dohodou o investíciách s Holandskom. Achmea si už ustanovila arbitra, vláda SR má teraz dva mesiace na to, aby urobila to isté. Títo dvaja arbitri si vyberú nezávislého predsedu.

Ministerstvo sa s návrhom musí najprv oboznámiť

"Oznámenie holandského vlastníka poisťovne Union ZP bolo Ministerstvu financií SR doručené dnes, ide o viac ako 50 strán právnického textu a preto sa v súčasnosti k nemu z objektívnych dôvodov nie je možné vyjadriť. Ministerstvo sa k predmetnému podaniu vyjadrí po tom, ako sa s ním detailne oboznámi," reagoval pre TASR šéf tlačového odboru rezortu Radko Kuruc.

Poukázal však, že dohoda, na ktorú holandský majiteľ Union ZP odvoláva, považuje ministerstvo za neaplikovateľnú z dôvodu nesúladu s právom európskej únie. Ide o Dohodu medzi ČSFR a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Exminister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH) považuje dnešný list za varovanie, že Slovensko môže prehrať ďalší spor a platiť milióny eur ako tomu bolo pri prehratej arbitráži kvôli zákazu vyplácania zisku zdravotných poisťovní. Podotkol, že vyvlastnenie akcionárov súkromných poisťovní nie je vo verejnom záujme, nepodlieha riadnemu zákonnému procesu, je zlým signálom pre investorov a je proti vôli minimálne tretiny obyvateľov, ktorí sú poistení v súkromných poisťovniach.

"Tento krok je čistým šialenstvom v čase, keď si zdravotníctvo váži každý cent a ľudia si platia za zdravotnícke služby stále viac. Keď je problémom zisk zdravotnej poisťovne, ďalej ho obmedzujme, ale nehazardujme so zdravím a peniazmi občanov tým, že štát vyhodí peniaze občanov na zbytočné súdne spory," skonštatoval Uhliarik. Ak sa podľa neho zámer zrealizuje, pôjde o najväčšiu lúpež vlády na ľuďoch v dejinách slovenského zdravotníctva.

Pre kabinet nepôjde v prípade akcionára Union ZP o prvý spor. V decembri 2012 Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol v prospech Achmea ohľadne zákazu zisku. Slovensko podľa neho mala zaplatiť miliónové škody, ako aj náklady na právnikov. SR však podala koncom januára 2013 na Vyšší krajinský súd v nemeckom Frankfurte návrh na zrušenie rozsudku.

Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, teda jednej štátnej zdravotnej poisťovne, sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných zdravotných poisťovní. Pokiaľ by k dohode došlo, malo by sa tak stať od januára 2014, pokiaľ nie, siahlo by sa po vyvlastňovaní a jedna poisťovňa by mala vzniknúť od júla toho istého roka.

Prvý spor s Union ZP Slovensko prehralo

Achmea, si nemyslí, že by Slovensko mohlo uspieť s návrhom na zrušenie rozsudku, podľa ktorého by mu malo vyplatiť milióny eur v prípade sporu o zákaz zisku. "Podobný návrh na zrušenie voči predbežnému rozhodnutiu v tom istom arbitrážnom konaní bol plne Vyšším krajinským súdom vo Frankfurte zamietnutý v máji 2012. Achmea je presvedčená, že v súčasnosti podaný návrh na zrušenie rozhodnutia, námietka, bude mať rovnaký osud," reagoval pre TASR hovorca Achmea Bert Rensen.

"Hoci kópia podania SR na Vyšší krajinský súd vo Frankfurte v Nemecku nebola ešte spoločnosti Achmea doručená, Achmea z verejných zdrojov vyrozumela, že dôvody námietky sú v podstate také isté, ako boli podané proti predbežnému rozhodnutiu zo dňa 26. októbra 2010 vydanému v rámci toho istého arbitrážneho konania," povedal. Pripomenul, že vtedy bola námietka v plnej miere zamietnutá spomínaným rozhodnutím z mája 2012.

Podľa Achmea takýto krok nemá odkladný účinok na povinnosť SR zaplatiť v súlade s konečným rozhodnutím medzinárodného arbitrážneho súdu. "Námietka takisto nezastavuje nabiehanie úrokov vo výške 50.000 eur mesačne. Záväzky SR v súlade s konečným rozhodnutím zostávajú v plnej platnosti a účinnosti," uviedol Rensen. Upozornil, že Achmea má právo uplatniť si konečné rozhodnutie oproti aktívam SR v akejkoľvek jurisdikcii.

Slovensko podalo koncom januára 2013 na Vyšší krajinský súd vo Frankfurte návrh na zrušenie rozsudku, podľa ktorého malo spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu (ZP), zaplatiť celkom 25 miliónov eur.

Slovenská republika prehrala dlhotrvajúci spor s holandským vlastníkom Union ZP v decembri 2012. Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol, že štát musí zaplatiť súkromnej spoločnosti súdne trovy a kompenzáciu škody, ktorá jej mala vzniknúť v dôsledku takzvaného zákazu zisku pre zdravotné poisťovne. Premiér Robert Fico (Smer-SD) vtedy vyhlásil, že tento verdikt nie je právoplatný a "nikto nejde nič platiť".

Výberová chronológia udalostí v súvislosti s rušením zdravotných poisťovní v SR

26. septembra 2012 - Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská prišla s plánom, ako vytlačiť súkromné poisťovne z trhu. Na cestu vyvlastnenia sa chce dať vtedy, ak sa nepodarí dosiahnuť dohoda o odkúpení. Hovorila o troch možných variantoch, ako založiť unitárny systém zdravotného poistenia. Vláda preferuje dohodu a odpredaj, ktorému mal predchádzať audit. Postoj súkromných poisťovní bol jasný. Hrozba udelenia finančnej kompenzácie zo strany arbitrážneho tribunálu v prípade medzinárodnej investičnej arbitráže by bola podľa ministerstva reálna len pri nedodržaní štandardov a podmienok zákonného vyvlastnenia stanovených najmä v príslušnej dohode o podpore a ochrane investícií. Riziko arbitrážneho konania preto nemá byť prekážkou zrealizovania zámeru.

26. septembra 2012 - Union zdravotná poisťovňa (ZP) analyzovala projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR z dielne ministerstva zdravotníctva. Ako však deklarovala poisťovňa, postoj Union ZP ohľadom zachovania pluralitného systému zdravotného poistenia zostáva nezmenený.

26. septembra 2012 - Projekt vytvorenia unitárneho systému zdravotného poistenia na Slovensku, teda jednej štátnej zdravotnej poisťovne, je podľa riaditeľa súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana v zrejmom rozpore s Ústavou SR, ako aj právom Európskej únie v oblasti trhovej slobody. Projekt, ktorý predložilo ministerstvo zdravotníctva ide proti pacientovi a nezabezpečí chýbajúce zdroje pre zdravotníctvo, spokojnosť pacientov a ďalšie služby. Dôvera plánuje aj naďalej poukazovať na nesprávnosť plánovaného zámeru.

31. októbra 2012 - Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných zdravotných poisťovní. Pokiaľ by k dohode došlo, malo by sa tak stať od januára 2014, pokiaľ nie, siahlo by sa po vyvlastňovaní a jedna poisťovňa by mala vzniknúť od júla 2014.

7. decembra 2012 - Slovenská republika prehrala dlhotrvajúci spor s holandskou spoločnosťou Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu. Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol, že štát musí zaplatiť súkromnej spoločnosti 22 miliónov eur ako kompenzáciu škody, ktorá jej mala vzniknúť v dôsledku takzvaného zákazu zisku pre zdravotné poisťovne. Slovensko by tiež malo uhradiť náklady na právne služby a poplatky spojené s arbitrážou v celkovej sume tri milióny eur.

8. decembra 2012 - Rozsudok Medzinárodného arbitrážneho tribunálu v spore medzi Slovenskom a vlastníkmi Union zdravotnej poisťovne nie je platný ani vykonateľný. Konštatuje to slovenský rezort financií, ktorý rozhodnutie analyzoval.

december 2012 - Slovensko sa obrátilo na Vyšší krajinský súd s takzvaným Schutzschrift. Ten mal zabrániť predbežnej vykonateľnosti rozsudku v Nemecku, o ktorú Achmea mohla požiadať.

koniec januára 2013 - Slovensko podalo na Vyšší krajinský súd vo Frankfurte návrh na zrušenie rozsudku, podľa ktorého malo spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union ZP, zaplatiť celkom 25 miliónov eur. Návrh bol podaný v zákonnej trojmesačnej lehote, teda podľa nemeckého občianskeho súdneho poriadku. Jeho podanie by malo zabrániť prípadnej vykonateľnosti doterajšieho rozsudku voči SR a eliminovať snahy o vymáhanie a exekúcie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.