Slovensko pri povoľovaní Mochoviec porušilo Aarhuský dohovor

Neumožnenie verejnosti vyjadriť sa k projektu dvoch blokov jadrovej elektrárne Mochovce znamenalo porušenie Aarhuského dohovoru.

13. 10. 2010

Bratislava - Slovensko pri povoľovaní dostavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce porušilo Aarhuský dohovor, keďže verejnosti v roku 2008 neumožnilo vyjadriť sa k projektu.

Vyplýva to z návrhu zistení Aarhuského výboru, ktorý ČTK poskytla slovenská pobočka ekologického hnutia Greenpeace. Výbor preto Slovensku odporučil úpravu legislatívy, aby sa pri rozhodovaní o úprave projektov mohla zúčastňovať aj verejnosť.

Aarhuský dohovor sa týka práv občanov na informácie a rozhodovanie o životnom prostredí. Do platnosti vstúpil v roku 2001, zmluvu podpísali najmä európske krajiny.

Sťažnosť proti postupu slovenských úradov podali vlani viaceré mimovládne organizácie vrátane rakúskeho Globalu 2000.

Upozornili na to, že stavba jadrovej elektrárne v Mochovciach bola povolená ešte v roku 1986, keď zákony nepočítali s účasťou verejnosti na tomto procese ani s posudzovaním vplyvov projektov na životné prostredie.

Úrad jadrového dozoru po ohlásení zámeru o dokončení atómovej elektrárne povolil zmenu stavby pred dokončením, podľa mimovládnych organizácií však mal ešte pred tým prebehnúť proces posudzovania vplyvu na životné prostredie.

Ten sa však uskutočnil neskôr, keď už prebiehali práce v Mochovciach. Ekologickí aktivisti sa navyše nemohli zúčastniť povoľovacieho konania.

Aarhuský výbor prijal návrh zistení a odporúčaní k povoľovaniu dostavby atómovej elektrárne v septembri, Slovensko aj mimovládne organizácie sa k nim môžu vyjadriť do 8. novembra. Konečné stanovisko výbor oznámi v decembri, schváliť by ho mali na budúci rok v júli.

Slovensku by následne údajne mohla hroziť aj sťažnosť Európskej komisie pre nesúlad jeho legislatívy s právom únie.

Jadrovú elektráreň v Mochovciach dokončujú Slovenské elektrárne, ktorých väčšinovým vlastníkom je taliansky koncern Enel. Celková investícia na dostavbu elektrárne by mala podľa skorších informácií dosiahnuť 2,8 miliardy eur, oba rozostavané bloky majú byť spustené do roku 2013.

Podrobne monitorujeme:

Predpisy

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.