Slovensko pri povoľovaní Mochoviec porušilo Aarhuský dohovor

Neumožnenie verejnosti vyjadriť sa k projektu dvoch blokov jadrovej elektrárne Mochovce znamenalo porušenie Aarhuského dohovoru.

13. 10. 2010

Bratislava - Slovensko pri povoľovaní dostavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce porušilo Aarhuský dohovor, keďže verejnosti v roku 2008 neumožnilo vyjadriť sa k projektu.

Vyplýva to z návrhu zistení Aarhuského výboru, ktorý ČTK poskytla slovenská pobočka ekologického hnutia Greenpeace. Výbor preto Slovensku odporučil úpravu legislatívy, aby sa pri rozhodovaní o úprave projektov mohla zúčastňovať aj verejnosť.

Aarhuský dohovor sa týka práv občanov na informácie a rozhodovanie o životnom prostredí. Do platnosti vstúpil v roku 2001, zmluvu podpísali najmä európske krajiny.

Sťažnosť proti postupu slovenských úradov podali vlani viaceré mimovládne organizácie vrátane rakúskeho Globalu 2000.

Upozornili na to, že stavba jadrovej elektrárne v Mochovciach bola povolená ešte v roku 1986, keď zákony nepočítali s účasťou verejnosti na tomto procese ani s posudzovaním vplyvov projektov na životné prostredie.

Úrad jadrového dozoru po ohlásení zámeru o dokončení atómovej elektrárne povolil zmenu stavby pred dokončením, podľa mimovládnych organizácií však mal ešte pred tým prebehnúť proces posudzovania vplyvu na životné prostredie.

Ten sa však uskutočnil neskôr, keď už prebiehali práce v Mochovciach. Ekologickí aktivisti sa navyše nemohli zúčastniť povoľovacieho konania.

Aarhuský výbor prijal návrh zistení a odporúčaní k povoľovaniu dostavby atómovej elektrárne v septembri, Slovensko aj mimovládne organizácie sa k nim môžu vyjadriť do 8. novembra. Konečné stanovisko výbor oznámi v decembri, schváliť by ho mali na budúci rok v júli.

Slovensku by následne údajne mohla hroziť aj sťažnosť Európskej komisie pre nesúlad jeho legislatívy s právom únie.

Jadrovú elektráreň v Mochovciach dokončujú Slovenské elektrárne, ktorých väčšinovým vlastníkom je taliansky koncern Enel. Celková investícia na dostavbu elektrárne by mala podľa skorších informácií dosiahnuť 2,8 miliardy eur, oba rozostavané bloky majú byť spustené do roku 2013.

Podrobne monitorujeme:

Predpisy

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...