Slovensko stále nevyhodnotilo sporný tender. Brusel teraz hrozí žalobou

Železničnú trať medzi Zlatovcami a Trenčianskou Teplou modernizuje konzorcium okolo TSS Grade. Štátu ponúklo o 40 miliónov eur viac ako Skanska.

Dôvodom je sporný tender na modernizáciu približne dvanásťkilometrového úseku železničnej trate medzi Zlatovcami a Trenčianskou Teplou.

Európska komisia dá však najskôr Slovensku šancu, aby svoj postup obhájilo. Na otázky Komisie musí ministerstvo dopravy odpovedať do dvoch mesiacov. Ak sa nebudú odpovede Komisii pozdávať, môže rozhodnúť o postúpení prípadu Slovenska na Súdny dvor Európskej únie.

„Európska komisia vyzýva Slovensko, aby správne vykonávalo ustanovenia smernice o opravných prostriedkoch tým, že ukončí opätovné hodnotenie ponúk,“ konštatuje Komisia v správe.

Trvá roky

Slovensko, konkrétne ŽSR, vypísalo sporný tender na modernizáciu železničnej trate medzi Zlatovcami a Trenčianskou Teplou ešte koncom roka 2009. Bolo to v čase, keď bol ministrom dopravy Ľubomír Vážny zo Smeru.

V roku 2013 podala stavebná firma Skanska do Bruselu sťažnosť. Dôvodom bolo, že aj napriek ponuke, že zmodernizuje trať za 201 miliónov eur - teda približne o 40 miliónov lacnejšie ako víťazné konzorcium - vtedajší minister dopravy Ján Počiatek podpísal zmluvu s konzorciom TSS Grade. Stavebníkov zo Skansky štátna firma niekoľkokrát zo súťaže vylúčila. Jedným z dôvodov bola práve cena, ktorá sa ŽSR zdala príliš nízka.

Najvyšší súd  ešte pred dvoma rokmi nariadil rozhodnutie o víťazovi zrušiť a opätovne vyhodnotiť celý tender. ŽSR to stále nespravili. A tak konzorcium TSS Grade modernizáciu spomínanej železničnej trate onedlho dokončí. Má to byť do konca roka.

Termín dokončenia vyhodnocovania ponúk však zatiaľ nie je známy. Hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková hovorí, že železnice vo svojej práci postupujú v súlade s rozhodnutím Najvyššieho súdu a až do právoplatného ukončenia súťaže nie je možné poskytnúť bližšie informácie.

„Slovenské orgány nevykonaním a neuplatnením rozhodnutia Najvyššieho súdu porušili smernicu o opravných prostriedkoch, pokiaľ ide o účinné vykonávanie hodnotenia rozhodujúcich orgánov,“ píše Európska komisia.

Ak sa ministerstvu dopravy nepodarí postup podriadeného podniku - ŽSR - obhájiť pred Európskou komisiou, Skanska môže Slovensko zažalovať o náhradu škody. Tá by sa mohla pohybovať aj v miliónoch eur.

Partner advokátskej kancelárie Ikrényi & Rehák Ivan Ikŕenyi však hovorí, že vzniknutá škoda sa nedá stotožňovať s hodnotou zákazky. Vysvetlil, že by sa nahrádzali len peniaze, ktoré by firma na zákazke skutočne zarobila. 

„Nárok na náhradu škody by však spoločnosť Skanska mohla potenciálne mať aj ak by nebola a nemala byť v súťaži úspešná. V tom prípade by však mohla požadovať nanajvýš náhradu škody v rozsahu, v ktorom jej škoda vznikla v súvislosti s omeškaním vyhodnocovania ponúk, ktoré aktuálne Komisia Slovenskej republike vyčíta,“ dodáva Ikrényi.

Štát zatiaľ postup Európskej komisie nekomentoval. Ministerstvo dopravy vo svojom stanovisku napísalo, že je predčasné sa k tomu vyjadrovať.

Štát diskriminoval

Šance Slovenska sa dnes odhadujú ťažko. Čo však môže hrať v neprospech Slovenska je, že na problémy nepoukazuje len Brusel, ale aj štátne orgány na Slovensku.

Napríklad Úrad pre verejné obstarávanie v roku 2013 vo svojom rozhodnutí skonštatoval, že súťaž na modernizáciu železničnej trate bola diskriminačná. Železnice totiž vyčítali chyby len Skanske, hoci chyby v súťaži mali viacerí.

Najvyšší súd konštatoval v decembri 2014, že železnice postupovali pri vyžiadaní vysvetlení od jednotlivých uchádzačov netransparentne.

„Je preto nanajvýš žiaduce, aby z dôvodu ostránenia akýchkoľvek pochybností o transparentnosti verejného obstarávania, dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov, obstarávateľ (ŽSR, pozn. red.) vykonal nové vyhodnotenie splnenia podmienok účasti tak, ako mu to žalovaný nariadil,“ píše sa v rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktoré má SME k dispozícii.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...