Smer ich má za svojich

V Pezinku sa má spustiť výstavba veľkokapacitnej skládky odpadu, lebo štátny orgán prijal rozhodnutie v rozpore so zákonom, a iný orgán porušoval zákon, aby k náprave nedošlo. Hovorkyňa strany Smer tento škandál komentovala slovami, že „celá záležitosť je v kompetencii krajského stavebného úradu a inšpekcie životného prostredia“. V skutočnosti je celá záležitosť v kompetencii strany Smer.

Krajský stavebný úrad v Bratislave vydal územné rozhodnutie o výstavbe skládky, hoci je v rozpore s územným plánom mesta Pezinok. Skutočnosť, že územné rozhodnutie nerešpektuje územný plán, je v zjavnom rozpore so zákonom. Prednostom úradu, ktorý prijal takéto rozhodnutie, je Ján Man, člen Okresnej rady strany Smer Pezinok a majiteľ pozemku, na ktorom sa má skládka vybudovať. Majite­ľom firmy, ktorá má skládku prevádzkovať, je jeho otec Ján Man starší. Táto konštelácia sama vysvetľuje, prečo štátny orgán prijal rozhodnutie, ktoré je podľa právnikov v rozpore so zákonom. Inšpektorát životného prostredia, ktorý mohol do tohto procesu vniesť korekcie, drží územné rozhodnutie v tajnosti, lebo jeho obsah je vraj obchodným tajomstvom (!) firmy pána Mana staršieho. Na Slovensku sme už zažili všeličo, ale aby úradné rozhodnutie bolo obchodným tajomstvom, to je absolútny rekord, ktorý vytvoril šéf inšpektorátu Miroslav Held. Ako upozornil právnik Peter Wilfling, tým, že účastníci konania nemali k dispozícii územné rozhodnutie, „tak jednoducho nemohli využiť svoje zákonné práva a celý proces povoľovania je nezákonný“.

Je očividné, že tieto nezákonnosti sa diali preto, lebo ide o biznis za miliardu. Sú za nimi ľudia, ktorým ide o profit na úkor 22-tisícového mesta. Za týchto ľudí zodpovedá Smer, lebo strany zodpovedajú za svojich nielen v Bruseli či v Bratislave, ale aj v Pezinku.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...