Smer vidí za skládkou Dzurindu

Nominant Smeru na čele úradu, čo skládku odobril, figuruje v orgánoch firiem žiadateľa.

Kauza skládky slúži podľa hovorkyne na škandalizáciu najsilnejšej vládnej strany.

Bratislava - Smer sa naďalej odmieta zaoberať politickou zodpovednosťou v kauze pezinskej skládky odpadov, v ktorej vystupuje člen jej okresnej rady v Pezinku a nominant strany na čele Krajského stavebného úradu v Bratislave Ján Man mladší.

Hovorkyňa strany Katarína Kližanová­ Rýsová včera poslala do TASR platenú tlačovú správu, v ktorej napísala, že „spájanie Smeru so spomínanou skládkou presahuje všetky hranice dobrých mravov a svedčí o snahe škandalizovať značku strany Smer za každú cenu“.

Prepojenia

Denník SME včera priniesol informácie, že za „americkou“ firmou Westminster Brothers, na ktorú previedla práva na výstavbu skládky spoločnosť Ekologická skládka, kde pôsobil Ján Man mladší a ktorej šéfuje jeho otec Ján Man starší, stoja naďalej im blízki ľudia. Firmu v americkom štáte Delaware zakladal Róbert Stanke a na Slovensku ju zastupuje Jozef Dučák, ktorí spolu s Manom starším v roku 2000 v Česku založili poradenskú firmu D.S.M. Consult. Názov tvoria začiatočné písmena ich priezvisk. Man starší prebral v roku 2003 od Stankeho aj firmu Vranovský pórobetón.

„Westminster Brothers je kamufláž a jediné, prečo z toho predchádzajúci majitelia vycúvali, bolo, že nechceli poškodiť Smer,“ hovorí primátor Pezinka Oliver Solga.

Ekologická skládka previedla práva na Westminster Brothers vo februári, keď proti jej výstavbe protestovali tisíce Pezinčanov a žiadali premiéra Roberta Fica, aby konal.

Územné rozhodnutie pre skládku v rozpore s územným plánom mesta vydali úradníci, ktorým šéfuje Man mladší. Ten je zároveň vlastníkom pozemku pod zamýšľanou skládkou.

„Práce na projekte skládky a žiadosť o územné rozhodnutie boli podané ešte v roku 2002, teda v čase vlády Mikuláša Dzurindu, keď Ján Man ml. nebol a ani nemohol tušiť, že raz bude prednostom Krajského stavebného úradu. Rovnako v roku 2002 nebol členom strany Smer a stal sa ním až v roku 2005,“ napísala Kližanová­Rýsová.

„Manova nominácia bola chybou Smeru. Je neetické, aby prijal funkciu, v ktorej rozhoduje o vlastnom podnikateľskom zámere,“ hovorí Solga.

„Smer združuje skoro 16–tisíc členov a ak nejaký radový člen pochybil, vždy bola vyvodená tvrdá personálna zodpovednosť,“ hovorí Kližanová Rýsová.

Šéf úradu v orgánoch firiem

Ján Man mladší doteraz figuruje podľa obchodného registra aj v dozorných radách spoločností svojho otca Pezinské tehelne a Pezinské tehelne – paneláreň. Zákon pritom štátnemu zamestnancovi zakazuje „byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť“.

„Prednosta sa pred nástupom do funkcie jednostranným právnym úkonom vzdal funkcie vo všetkých orgánoch. Zápis v obchodnom registri sa uskutočňuje až následne a návrh podáva riadiaci organ spoločnosti, a to bez participácie člena, ktorý sa vzdal,“ napísala Manova podriadená Daniela Dolinayová.

Za odvolávanie členov dozornej rady zodpovedá valné zhromaždenie, ktoré sa musí stretnúť najmenej raz za rok. Mana vláda vymenovala do funkcie ešte v auguste 2006.

Hovorkyňa Smeru neodpovedala, či strane neprekáža, že jej nominant takmer dva roky od vymenovania do funkcie stále figuruje v dozorných radách.

Ako sa vzdáva funkcií v rade

Advokát Tomáš Kamenec hovorí, že podľa obchodného zákonníka je vzdanie sa funkcie v dozornej rade účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia potom, ako osoba oznámi vzdanie sa funkcie. Ak zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je účinné po uplynutí tejto lehoty.

„Funkcia mala teda zaniknúť najneskôr tri mesiace po doručení vzdania sa funkcie spoločnosti. Následne má predstavenstvo spoločnosti zabezpečiť zápis zmeny v obchodnom registri. Ak tak neučiní, hrozí mu pokuta až do výšky stotisíc korún,“ hovorí.

Podľa výpisu z obchodného registra došlo k posledným zmenám v oboch fir­mách Manovcov v roku 2004.

V prípade, ak sa valné zhromaždenie spoločnosti nekonalo, spĺňa spoločnosť podmienky zrušenia.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...