Spaľovňa plánuje páliť viac

Spoločnosť Fecupral chce zvýšiť kapacitu prešovskej spaľovne nebezpečných odpadov z terajších tisíc na 21-tisíc ton ročne. Zámer kritizujú predstavitelia samosprávy i ochranári.

Radnica spočiatku súhlasila, pod tlakom verejnej mienky zmenila názor

Konateľ spoločnosti tvrdí, že spaľovňa vďaka špičkovej technológii neohrozí zdravie ľudí a zabráni zhoršeniu životného prostredia.

Prešov - Spoločnosť Fecupral chce zvýšiť kapacitu prešovskej spaľovne nebezpečných odpadov z terajších tisíc na 21-tisíc ton ročne. Zámer kritizujú predstavitelia samosprávy i ochranári.

Radnica s projektom spočiatku súhlasila, pod tlakom verejnej mienky však zmenila názor. Konateľ spoločnosti Štefan Hanigovský ubezpečuje, že spaľovňa vďaka špičkovej technológii, ktorú používajú v najvyspelej­ších krajinách Európskej únie, nezhorší životné prostredie a neohrozí zdravie obyvateľov.

Samospráva nesúhlasí

Informácie o zámere prenikli na verejnosť prostredníctvom poslankyne mestského zastupiteľstva Márie Čížikovej (SDKÚ). „Podnet sme dostali od občanov z občianskeho združenia Táborisko. My sme o tom nemali ani tušenie,“ povedala Čížiková.

Pri preverovaní podnetu poslankyňu prekvapilo, že v súvislosti so zámerom mesto zaslalo ministerstvu životného prostredia kladné stanovisko a na rokovaní, ktoré ministerstvo zvolalo, sa za samosprávu nikto nezúčastnil.

„Myslím si, že spaľovňa s kapacitou 20-tisíc ton odpadu nepatrí do širšieho centra mesta neďaleko obytnej zóny. Navyše, keď v nej chcú likvidovať nebezpečné látky,“ zdôraznila poslankyňa.

Primátor Pavel Hagyari tvrdí, že súhlasné stanovisko k zámeru vydal pracovník útvaru hlavného architekta bez jeho vedomia a chce z toho vyvodiť personálne dôsledky.

Ako povedal Hagyari, spaľovňa síce stojí v priemyselnej časti, v budúcnosti však mesto počíta aj v tejto lokalite s obytnou zónou.

„Osobne nepodporujem rozšírenie kapacity spaľovne, ktorá je v širšom centre mesta. Verím, že aj väčšina poslancov bude proti.“

Konateľ: Obavy sú zbytočné

Konateľ spoločnosti Fecupral Štefan Hanigovský hovorí, že nemá dôvod niečo tajiť.

„Nejdeme stavať novú spaľovňu, ani ju rozširovať. Väčšiu kapacitu chceme dosiahnuť modernizáciou. Mesto sa malo v tomto štádiu vyjadriť len k umiestneniu stavby. Samo­zrejme, zámer dáme aj na verejné prerokovanie.“

Obavy z negatívnych vplyvov projektu na životné prostredie sú podľa neho neopodstatnené. Zámer počíta s využitím technológie dvojstupňového spaľovania pri extrémne vysokých teplotách a s mimoriadne účinným filtrovaním emisných látok.

„Využívajú ju najmodernejšie spaľovne v Holandsku, Nemecku či vo Švajčiarsku. Štúdie dokazujú, že emisie sú hlboko pod limitmi Európskej únie. Sú dokonca nižšie ako z kotlov na tuhé palivo, ktoré bežne používajú v rodinných domoch.“

Cieľom projektu je podľa Hanigovského aj energetické zhodnocovanie odpadov. Spaľovňa by tak ako doteraz zásobovala teplom okolité závody, navyše by vyrábala elektrickú energiu. „Oleje, PCB látky a ďalšie nebezpečné odpady oveľa viac ohrozujú životné prostredie na skládkach, kam sa väčšina z nich u nás aj dostáva. Certifikovaná technológia, ktorú už úspešne odskúšali v najvyspelejších krajinách, je najprijateľnejšia forma ich likvidácie,“ dodal Hanigovský.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.