Spaľovňa v Sabinove

Firma môže začať stavať. Krajský stavebný úrad v Prešove vyhovel odvolaniu firmy, ktorá chcela začať stavať spaľovňu plastov v Sabinove. Obnovu konania úrad zrušil, vraj nebol dostatočne odôvodnený verejný záujem. Stavebné povolenie je teda platné. Spaľovňu môžu začať stavať.

Sabinov - Stavebné povolenie na výstavbu závodu na zhodnocovanie plastov pre firmu Novomont Sabinov vydalo mesto bez verejného prerokovania. Navyše, o zámere stavať v meste takúto stavbu neinformovalo ani svojich poslancov. Neskôr svoj zámer pod tlakom verejnosti prehodnotilo a požiadalo krajský stavebný úrad o obnovu konania. Ten im ju však zrušil, vyhovel odvolaniu firmy, ktorá chcela stavať. Znamená to teda, že stavebné povolenie je platné a budovať spaľovňu spoločnosť Novomont môže.

Chcú dosiahnuť protest prokurátora

Občania na verejnom zhromaždení obviňovali svojho primátora z prepojenosti na spomínanú firmu. Ten to rázne odmietal. Mesto rozhodnutie krajského úradu ešte nedostalo, ale už vie, že ho má firma Novomont. Dokazuje to vyjadrenie právnika sabinovského mestského úradu Jozefa Krenického: „Doteraz nám rozhodnutie krajského stavebného úradu o vyhovení odvolania voči nášmu rozhodnutiu o obnove konania nebolo doručené. Avšak dozvedeli sme sa o tom, že už spoločnosti Novomont doručené bolo."

V tejto súvislosti mesto podľa právnika urobilo ďalšie kroky. Podalo podnet na krajský stavebný úrad na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktoré je ďalším mimoriadnym opravným prostriedkom. Navyše podalo podnet aj na krajskú prokuratúru na vydanie protestu prokurátora. Momentálne je však situácia taká, že investor môže stavať.

Zvažujú stavať inde

Zástupca spoločnosti však plánuje postaviť spaľovňu inde: „Uvidíme, aká bude situácia. Možno presunieme závod inde. Stavebné povolenie máme, nebolo nič porušené, všetko je v poriadku. Ale nepáči sa nám konanie občanov, primátora. Nie sú výstavbe naklonení. Nie je tam prijateľné prostredie, nebudem sa tam vnucovať. Postavím to tam, kde ma privítajú s otvorenou náručou," uviedol konateľ firmy Novomont Sabinov Jozef Tomanka.

Podrobne monitorujeme:

Skládky a spaľovne na Slovensku

Priamo súvisiace články

Začnú nové konanie o sabinovskej spaľovni 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...