Spaľovňu nebezpečného odpadu v Prešove nerozšíria

15. 04. 2010

Mesto Prešov nedá súhlasné stanovisko na rozšírenie spaľovne nebezpečného odpadu, o ktoré sa opätovne usiluje spoločnosť Fecupral, s.r.o. vo svojom areáli firmy na Jilemnického ulici v Prešove.

„Mesto už svoje zamietavé stanovisko dalo pred rokom a opäť ho zopakuje. Uznesenie mestského zastupiteľstva je stále platné a viaže nás k tomu aj územný plán mesta,“ uviedol dnes na tlačovej besede primátor Prešova Pavel Hagyari. Pripomenul, že proti rozšíreniu spaľovne sú aj občania, ktorí to prejavili svojou petíciou. Mesto informovalo občanov o tejto aktivite Fecupralu na svojej verejnej tabuli a webstránke v stanovenom čase. Občania a všetci účastníci konania môžu žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre rozšírenie spaľovne pripomienkovať do 26. apríla na Inšpektoráte životného prostredia v Košiciach.

Hlavný architekt mesta Vladimír Ligus konkretizoval, že súčasná kapacita Fecupralu je spaľovanie nebezpečného odpadu v objeme 1 000 ton ročne. Toto množstvo, podľa jeho tvrdenia, úplne zabezpečuje miestne požiadavky. Ak by mala byť využitá kapacita spaľovne na 20 tis. ton ročne, ako to žiada Fecupral, nebezpečný odpad by sa musel dovážať z okruhu 500 kilometrov. Ligus záporné stanovisko mesta opiera aj o tvrdenie, že Fecupral nevyužíva získané teplo na energetické účely, a preto nejde o zhodnocovanie odpadu, ale iba o spaľovanie. Pripomenul tiež požiar v spaľovni z októbra 2008, keď mesto muselo uzavrieť okolie firmy na niekoľko hodín, lebo boli obavy, či nedochádza k úniku nebezpečných látok do ovzdušia. Spomenul aj fakt, že podobný zámer majiteľovi spoločnosti Fecupral Štefanovi Hanigovskému nevyšiel ani vo Veľkom Šariši.

Na tlačovej besede sa zúčastnili aj zástupcovia občianskeho združenia Spoločnosť priateľov Zeme a Mládežníckeho parlamentu, ktorí rovnako deklarovali svoj nesúhlas s projektom nazvaným Nadregionálne centrum materiálového a energetického zhodnocovania odpadov pre Fecupral. Občianska aktivistka zo Spoločnosti priateľov Zeme Katarína Vrábľová svoje záporné stanovisko k rozšíreniu spaľovne odôvodnila tým, že spaľovňa nepatrí do mesta a výhrady má aj k požadovanej kapacite. Priatelia Zeme by sa vedeli prikloniť ku kompromisu, že by sa súčasná kapacita rozšírila na 2 000, nanajvýš na 3 000 ton ročne, ale odmietajú kapacitu 20 tis. ton. Súčasne vyzvala Prešovčanov, aby neboli pasívni a prihlásili sa do konania na Inšpektorát životného prostredia. Zástupca mládežníckeho parlamentu Slavomír Brezina svoje argumenty vyjadril slovami, „že mladí ľudia chcú aj v budúcnosti dýchať čistý vzduch“.

Majiteľ spoločnosti Fecupral Štefan Hanigovský je v týchto dňoch v zahraničí. Zástupkyňa jeho firmy pre uviedla, že po príchode na Slovensko bude novinárov informovať buď na tlačovej besede, alebo vydá k investičnému zámeru písomné stanovisko.

Proti rozšíreniu spaľovne nebezpečného odpadu spustili ešte v roku 2008 členovia košického združenia Priatelia Zeme-SPZ petičnú akciu. Po požiari v areáli Fecupral sa verejná mienka jednoznačne postavila proti tejto investícii. Konateľ spoločnosti Hanigovský vlani uviedol, že proces EIA, v ktorom sa posudzujú environmentálne vplyvy, dopadol na ministerstve životného prostredia v jeho prospech. Ak by sa mu podarilo zámer zrealizovať, Fecupral by vytvoril okolo 15 nových pracovných miest.

Hanigovský odmieta tvrdenia, že pri požiari horela spaľovňa. Požiar vypukol v recyklačnom dvore, kde firma skladovala papier, sklo a palety. Podľa záverov polície samovznietenie bolo vylúčené. Požiar vznikol manipuláciou s otvoreným ohňom, pričom sa nedá vylúčiť ani úmyselné zapálenie skladu. Trestné stíhanie bolo v tejto veci prerušené.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...