Spor medzi mestom Žilina a Auparkom pokračuje

11. 03. 2009

Žilina - Spor pre výstavbu obchodného centra Aupark na Štúrovom námestí v Žiline medzi mestom a investorom pokračuje. Na Okresnom súde v Žiline je na 12. marca naplánované hlavné pojednávanie o určení vlastníctva pozemkov pod stavbou Auparku.

"Na predchádzajúcom pojednávaní, ktoré sa konalo 20. januára tohto roku, súd súhlasil s návrhom mesta zmeniť žalobu z povinnosti vypratať pozemky pod stavbou Aupark na povinnosť odstrániť rozostavanú stavbu Aupark spoločnosťou Aupark Žilina a toto konanie o odstránenie stavby vylúčil na samostatné konanie," konštatoval hovorca Žiliny Martin Barčík.

Mesto Žilina požiadalo súd o vydanie nového predbežného opatrenia, aby súd priamo zakázal spoločnosti Aupark Holding stavať a aby nedošlo k prevodom rozostavaného Auparku na ďalšie osoby. "Súd tomuto návrhu nevyhovel, i keď v odôvodnení uviedol, že realizovaná stavba Auparku cez spoločnosť Aupark Holding je nepovolenou stavbou, pretože ju vykonáva osoba, ktorá nie je stavebníkom podľa stavebného povolenia," uviedol Barčík. Vo februári sa mesto proti tomu odvolalo.

Ako ďalej informoval Barčík, stavebný úrad mesta vydal v marci 2008 rozhodnutie o zastavení výstavby Auparku, pretože stavebníkom bola iná spoločnosť, ako subjekt, ktorému vydal stavebné povolenie.

Krajský stavebný úrad v Žiline toto rozhodnutie zrušil. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline podal podľa Barčíka proti tomuto rozhodnutiu krajského stavebného úradu protest. "Napriek zjavným nedostatkom v tomto rozhodnutí Krajský stavebný úrad v Žiline ako ani Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR nevyhoveli protestu prokurátora. V súčasnosti môže prokurátor podať návrh na súd a domáhať sa zrušenia rozhodnutia Krajského stavebného úradu pre jeho nezákonnosť," podotkol Barčík.

Sumár podstatných okolností v spore medzi mestom a spoločnosťou Aupark Žilina sa nachádza aj na oficiálnej internetovej stránke mesta Žilina.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...