Spor sa skončil

Foto: vyvlastnenie.sk

Nábrežná komunikácia v Prešove sa dostala do záverečnej fázy. Práce môžu pokračovať. Do roka a pol by mohla byť hotová štvorprúdová cesta až po ZVL. Primátor Pavel Hagyari totiž podpísal s rodinou D r u t a r o v s k ý c h dohodu. Spor o dome rodiny D r u t a r o v s k ý c h, ktorý sa má zbúrať a uvoľniť priestor pre výstavbu cesty, sa po siedmich rokoch skončil. Dohodu odsúhlasila aj mestská rada. Podlieha však ešte schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Podľa dohody mesto Prešov spolu so Slovenskou správou ciest (SSC) odkúpi od D r u t a r o v s k ý c h dom. Tiež sa urobila zámena pozemkov. Týka sa asi 600 metrov štvorcových. "Ide o pozemok vedľa pozemku D r u t a r o v s k ý c h. Pre mesto je viac-menej nevyužiteľný, nemá prístupovú cestu," uviedol Hagyari. Zároveň zdôraznil, že vo výsledku dohoda znamená 3 milióny korún z rozpočtu mesta na vyrovnanie hodnoty majetku. "Verím, že sú to dobré investície, pretože sa sprejazdní okruh Prešova," dodal Hagyari. Od SSC dostanú D r u t a r o v s k í 2,9 milióna Sk.

Vyplatiť ich môžu aj z tohtoročného rozpočtu

"Vyrovnanie pre rodinu D r u t a r o v s k ý c h sa môže premietnuť ešte do tohoročného rozpočtu. Mesto finančnú rezervu má," pokračoval primátor. Mesto sa dohodlo aj so Slovenskou správou ciest (SSC) na tom, že vo výstavbe Nábrežnej komunikácie sa bude pokračovať z druhej strany, a bude sa čakať, kým si D r u t a r o v s k ý dokončia svoje dva domy. Potom sa ich pôvodný dom zbúra a komunikácia sa dokončí.

Hagyari skonštatoval, že s ľuďmi treba rokovať "Keď sme opätovne a opätovne rokovali s D r u t a r o v s k ý m i, riešenie sa našlo. Je to vlastne spor, ktorý sme zdedili po bývalom vedení mesta a bývalom vedení SSC. Nechceli hľadať riešenia, radšej zvolili konfrontáciu," podotkol. Zároveň zdôraznil, že je isté, že títo ľudia sú výstavbou cesty zasiahnutí: "Ide o výrazný zásah do ich majetkových práv, aj do osobného života. Pritom sú to starší ľudia. Zákony však nepočítajú s morálnym odškodnením, iba technickou hodnotou nehnuteľnosti."

Čo na to D r u t a r o v s k í

Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj rodine D r u t a r o v s k ý c h. Oto D r u t a r o v s k ý skonštatoval, že vyjadrí sa potom, keď dohodu odobrí mestské zastupiteľstvo.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...