Spustili druhý balík na PPP diaľnice

Ministerstvo dopravy začalo hľadať záujemcu, ktorý postaví zo súkromných peňazí rýchlostnú cestu medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami za viac ako 16 miliárd korún.

17. 12. 2007

Bratislava - Záujemcovia o získanie koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 na trase Nitra – Tekovské Nemce a severného obchvatu Banskej Bystrice musia predložiť doklady pre účasť v tendri do 8. februára 2008. Ministerstvo dopravy vyzve do rozhodujúcej fázy súťaže najviac šty­roch uchádzačov. Vyplýva to z oznámenia o kvalifikačných podmienkach koncesie na stavebné práce, uverejneného v piatok vo Vestníku verejného obstarávania.

Ide o druhý z troch plánovaných balíkov projektov PPP. Odhadované stavebné náklady na R1 Nitra – Tekovské Nemce dosahujú 16,666 miliardy bez DPH. Tender sa týka troch pripravovaných úsekov Nitra – Selenec, Selenec – Beladice a Beladice – Tekovské Nemce v dĺžke vyše 47 kilometrov, ako aj severného obchvatu Banskej Bystrice v dĺžke 5,7 kilometra.

„Dĺžka koncesnej lehoty bude najviac 30 rokov,“ oznámilo ministerstvo. Vypracovanie projektovej dokumentácie a tiež výstavba mostov a iných stavebných objektov na uvede­ných úsekoch R1 budú bližšie špecifikované v koncesnej dokumentácii. V nej bude uvedený aj spôsob výberu koncesio­nára.

Medzi kritériami na výber záujemcov prevládajú pri celkovom bodovom hodnotení referencie s podielom 70 percent. Na skúsenosti s projektovým financovaním pripadá 10 percnet, výnosy z bežnej činnosti a vlastné imanie majú pri ohodnotení 7-percentnú váhu a peňažné toky z finančnej činnosti 6-percentnú.

Ministerstvo pridelí záujemcovi body podľa štyroch skupín referencií – za skúsenosti s výstavbou rýchlostných ciest najviac 45 bodov, s prevádzkovaním a údržbou najviac 20 bodov, s projektmi PPP na základe inej zmluvy ako DBFO (projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka) najviac 10 bodov, s projektmi PPP na základe DBFO zmluvy najviac 25 bodov.

Záujemca musí predložiť referencie preukazujúce, že sa v rokoch 1999 až 2007 podieľal alebo podieľa na realizácii PPP projektov v cestnej dopravnej infraštruktúre s najmenej 30-percentným podielom v projektových spoločnostiach realizujúcich tieto projekty. Celkové stavebné náklady každého PPP projektu musia byť najmenej 50 miliónov eur. Hodnota zabezpečeného projektového financovania musí byť minimálne 140 miliónov eur. Záujemca musí v posledných troch rokoch dosiahnuť každý rok obrat najmenej 500 miliónov eur. Vlastné imanie ku koncu posledného účtovného obdobia má byť minimálne 350 miliónov eur.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...