Stanovenie náhrady pri vyvlastnení nehnuteľnosti

Bakalárska práca sa zaoberá stanovením náhrady za vyvlastnenú nehnuteľnosť. Prvá

kapitola je zameraná na úvod do problematiky a vysvetlenie pojmov, cieľom práce je aj priblížiť súčasnú právnu úpravu pri vyvlastnení a proces predchádzajúci podania návrhu

na vyvlastnenie. Druhá kapitola je zameraná na postup vyvlastnenia a spôsob stanovenia náhrady za nehnuteľnosť.

28. 06. 2013

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Čo je to vyvlastnenie

1976/050 Stavebný zákon

2004/492 Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

1995/180 O opatr. na usporiadanie vlastníctva k pozemkom - zákon

1999/175 O opatr. významných investícií - zákon

2007/669 O opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic - zákon

Priamo súvisiace články

Vyvlastňovanie – svojvôľa štátu alebo spravodlivý proces? 

Nález ústavného súdu vo veci PL. ÚS 19/09 - úplné znenie nálezu 

Opľutý - ako sa dnes vyvlastňuje na Slovensku 

Do vyvlastňovania zasiahne súd 

Problémom je možnosť stavať na cudzom 

Pripravuje sa zmena vyvlastňovania 

Vážneho vyvlastňovacia novela urobí z vlastníkov osoby II. kategórie a je nepodložená 

Vlastnícke právo a problém vyvlastňovania - právna analýza 

Za akých podmienok môže obec vyvlastniť súkromný pozemok? 

Ústavný súd precedentne rozhodol o vyvlastňovaní 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? II. časť 

Vyvlastnenie je najväčší zásah do vlastníckych práv, napriek tomu zákony nie sú jednoznačné 

Vyvlastňuje sa na celom svete, otázka je ako 

Od novembra sa musí vyvlastňovať za trhové ceny 

Vyvlastňovať sa bude za trhové ceny, štátni investori však budú môcť ponúkať iba vyhláškové ceny 

Verejný záujem je to, čo povie štát alebo obec 

Budú náhrady za vyvlastnenie konečne trhové? Občania vyzývajú na pripomienkovanie nedokonalej vládnej novely 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? 

Bude konečne spravodlivé odškodnenie pri vyvlastnení nehnuteľnosti zaručené zákonom? 

Podľa akého zákona štát vyvlastňuje majetok? 

Podľa zákona vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...