Stanovenie náhrady pri vyvlastnení nehnuteľnosti

Bakalárska práca sa zaoberá stanovením náhrady za vyvlastnenú nehnuteľnosť. Prvá

kapitola je zameraná na úvod do problematiky a vysvetlenie pojmov, cieľom práce je aj priblížiť súčasnú právnu úpravu pri vyvlastnení a proces predchádzajúci podania návrhu

na vyvlastnenie. Druhá kapitola je zameraná na postup vyvlastnenia a spôsob stanovenia náhrady za nehnuteľnosť.

28. 06. 2013

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Čo je to vyvlastnenie

1976/050 Stavebný zákon

2004/492 Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

1995/180 O opatr. na usporiadanie vlastníctva k pozemkom - zákon

1999/175 O opatr. významných investícií - zákon

2007/669 O opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic - zákon

Priamo súvisiace články

Vyvlastňovanie – svojvôľa štátu alebo spravodlivý proces? 

Nález ústavného súdu vo veci PL. ÚS 19/09 - úplné znenie nálezu 

Opľutý - ako sa dnes vyvlastňuje na Slovensku 

Do vyvlastňovania zasiahne súd 

Problémom je možnosť stavať na cudzom 

Pripravuje sa zmena vyvlastňovania 

Vážneho vyvlastňovacia novela urobí z vlastníkov osoby II. kategórie a je nepodložená 

Vlastnícke právo a problém vyvlastňovania - právna analýza 

Za akých podmienok môže obec vyvlastniť súkromný pozemok? 

Ústavný súd precedentne rozhodol o vyvlastňovaní 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? II. časť 

Vyvlastnenie je najväčší zásah do vlastníckych práv, napriek tomu zákony nie sú jednoznačné 

Vyvlastňuje sa na celom svete, otázka je ako 

Od novembra sa musí vyvlastňovať za trhové ceny 

Vyvlastňovať sa bude za trhové ceny, štátni investori však budú môcť ponúkať iba vyhláškové ceny 

Verejný záujem je to, čo povie štát alebo obec 

Budú náhrady za vyvlastnenie konečne trhové? Občania vyzývajú na pripomienkovanie nedokonalej vládnej novely 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? 

Bude konečne spravodlivé odškodnenie pri vyvlastnení nehnuteľnosti zaručené zákonom? 

Podľa akého zákona štát vyvlastňuje majetok? 

Podľa zákona vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...