Stanovili postup SPF pri poskytovaní náhradných pozemkov

22. 07. 2008

Bratislava - Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR stanovilo postup Slovenského pozemkového fondu (SPF) pri poskytovaní náhradných pozemkov. Nariadenie vlády SR určujúce podmienky reštitúcií sa v súčasnosti nachádza v pripomienkovom konaní.

Podľa návrhu rezortu pôdohospodárstva príslušný regionálny odbor SPF po doručení výzvy oprávnenej osoby na vydanie náhrady formou náhradného pozemku zašle tejto osobe pozvánku, v ktorej jej ponúkne vybrané pozemky. Na regionálnom odbore sa potom uskutoční prerokovanie ponuky pozemkov. "Ponuka zahŕňa súpis pozemkov, ktoré ako náhradné pozemky sú vo vzťahu k pôvodnému pozemku v primeranej výmere a bonite v tej istej obci," vysvetľuje MP SR v materiáli a dodáva, že ak sa v tej istej obci takéto pozemky nenachádzajú, regionálny odbor fondu zahrnie do ponuky pozemkov aj pozemky vo svojej územnej pôsobnosti, ktoré sú ako náhradné pozemky vo vzťahu k pôvodnému pozemku v primeranej výmere a bonite. Ak sa takéto pozemky nebudú nachádzať v územnej pôsobnosti regionálneho odboru, túto skutočnosť oznámi oprávnenej osobe a s jej súhlasom jej výzvu postúpi susednému regionálnemu odboru, o ktorom má vedomosť, že takéto pozemky sa v jeho územnej pôsobnosti nachádzajú, dodáva rezort pôdohospodárstva.

Na ponuku bude môcť oprávnená osoba reagovať nielen na prerokovaní ponúk, ale aj písomnou formou, teda označí pozemok z ponuky pozemkov, ktorý si vybrala ako náhradný.

Nariadenie vlády SR vykonáva paragrafy novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

Podrobne monitorujeme:

1995/180 O opatr. na usporiadanie vlastníctva k pozemkom - zákon

Nehnuteľnosti

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.