Stanovisko Ústavného súdu Slovenskej republiky k protestu občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta

Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením sp. zn. IV. ÚS 367/09 z 15. októbra 2009 rozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci týkajúcej sa tzv. „Pezinskej skládky“. Obsah uznesenia bol sprístupnený účastníkom konania pred Ústavným súdom SR, ktorými sú Ekologická spoločnosť, a.s. a Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Predstavitelia občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta v tlačovej správe z piatku 9. apríla uvádzajú , že Ústavný súd Slovenskej republiky „toto rozhodnutie nám zatajuje a odmieta sa k nemu akokoľvek vyjadriť. Dodnes ani nerozhodol o našej žiadosti vstúpiť do konania ako vedľajší účastníci.“

Ústavný súd pri sprístupnení predmetného uznesenia postupoval v súlade so zákonom č. 38/1993 Z. z. o organizácii ústavného súdu a konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení a so Spravovacím a rokovacím poriadkom ústavného súdu č. 114/1993 Z. z. v platnom znení, podľa ktorých sa procesné rozhodnutia ústavného súdu doručujú len účastníkom konania.

Zo sprístupnenia informácií na základe zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sú vylúčené informácie, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti súdov a takým je aj predmetné uznesenie, ktoré je procesným rozhodnutím ústavného súdu v danej veci.

Takýto postup Ústavného súdu Slovenskej republiky je aj v súlade s Aarhuským dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Oznámenie ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 43/2006 Z. z. čl. 2 ods. d) – „orgán verejnej moci“ znamená… táto definícia nezahŕňa orgány alebo inštitúcie, ak vykonávajú súdnu alebo zákonodarnú moc).

Ústavnému súdu Slovenskej republiky boli 18. januára a 1. februára 2010 doručené dva návrhy na vstup vedľajších účastníkov do konania vedeného pod sp. zn. I. ÚS 223/09. Ústavný súd SR sa s týmito návrhmi zaoberá a vysporiada sa s nimi pred rozhodnutím o sťažnosti Ekologickej skládky, a.s.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Anna Pančurová, telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: anna.pancurova@concourt.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...