Štát hovorí, že chce stavať lacnejšie

Ministerstvo dopravy upravilo program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Na ich výstavbu chce použiť súkromné zdroje a šetriť na rozostavaných úsekoch. Finančné úspory majú dosiahnuť 20 percent.

20. 12. 2007

Bratislava - Vláda včera schválila program prípravy a výstavby približne 165 kilometrov diaľnic a 80 kilometrov rýchlostných ciest, ktoré by mali byť hotové do roka 2010.

O tri roky by malo byť na Slovensku v prevádzke celkovo 519 kilometrov diaľnic, čiže 68 percent z plánovanej siete diaľnic, a 212 kilometrov rýchlostných ciest, teda 21 percent z ich plánovanej dĺžky.

Upravený diaľničný program predložil vládnemu kabinetu minister dopravy Ľubomír Vážny.

Bez PPP a zákona by to nešlo

Pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2010 je vzhľadom na východiská štátneho rozpočtu možné použiť okolo 70 miliárd.

Rozhodnutie vlády je stavať rýchlejšie a viac. Preto kabinet pristúpil k plnej podpore projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri výstavbe vybraných úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1.

Naplnenie časového harmonogramu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku v rokoch 2007 až 2010 plne závisí od úspešnosti realizácie projektov PPP. Tie zasa aj od toho, či bude platiť vyvlastňovací zákon, ktorý prijal parlament minulý týždeň, no s veľkou pravdepodobnosťou bude napadnutý na Ústavnom súde.

Terajší program je podľa rezortu dopravy už v súlade s návrhom postupu v príprave projektov PPP a špecifikáciou ich stavieb na základe plánovanej výstavby vybraných úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1. Po roku 2010 budú chýbajúce úseky na D1 medzi Bratislavou a Košicami pred odovzdaním do užívania. Kompletne by mala byť zabezpečená príprava ostatných stavieb na D1, úsekov na D3 Žilina - Skalité a na R4 Vyšný Komárnik - Milhosť.

Tým by sa mala podľa ministerstva dopravy vytvoriť lepšia východisková pozícia na pokračovanie stavieb po roku 2010, ako to bolo po roku 2006.

Chcú stavať lacnejšie

Ministerstvo dopravy si stanovilo za cieľ znížiť finančnú náročnosť predkladaného programu pre štátny rozpočet a iné formy financovania zhruba o 20 percent pre súčasné vysoké obstarávacie ceny.

„Pre dosiahnutie tohto cieľa je preto potrebné znížiť rozostavanosť stavieb, zredukovať dĺžku privádzačov, vyberať efektívnejšie trasy, vykonávať vnútornú expertízu od štádia projektovej prípravy, zavádzať nové konštrukčné riešenia tunelov a mostov, nové technické riešenia štandardov a prípadne zvýšiť použitie výnimiek zo slovenských technických noriem,“ uvádza sa v diaľničnom programe.

Zníženie rozostavanosti stavieb by sa mohlo dosiahnuť aj elimináciou dodatkov k zmluvám, znížením percenta vyvolaných investícií a sprísnením podmienok pri verejnom obstarávaní. Keďže na splnenie týchto cieľov nepostačujú kompetencie rezortu dopravy, potrebná je spolupráca s ostatnými ministerstvami a samosprávami.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...