Štát: Na verejnú súťaž na výstavbu parku pre Jaguar nebol čas

Ak by sa prípravy v priemyselnom parku začali neskoro, hrozilo by, že Slovensko o Jaguar príde.

Jaguar by mal zahájiť výstavbu závodu pri Nitre v apríli 2016. Dovtedy musia byť práce na pozemkoch hotové.

BRATISLAVA, NITRA. Osem oslovených, štyri ponuky. Zákazku na výstavbu priemyselného parku pri Nitre, kde má vyrásť aj závod automobilky Jaguar Land Rover, získal ten, kto ponúkol najnižšiu cenu.

Stavebný gigant Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo vyčíslil, že projektové dokumentácie či prípravu terénu budúceho parku pri Nitre urobí za 123 miliónov eur, teda za 148 miliónov aj s DPH.

Bez bližších detailov

Spomedzi ôsmich firiem, ktoré štátna eseročka MH Invest oslovila, predložila svoje cenové ponuky len polovica. Stavebná spoločnosť Alpine Slovakia dala najvyššiu ponuku, a to za vyše 170 miliónov eur.

Spoločnosť ViOn ponúkla štátu prípravu parku za necelých 158 miliónov eur. Tretím uchádzačom bol Doprastav, cenu za park vypočítal na niečo vyše 151 miliónov eur. Ide o ceny s DPH. „O víťazovi rozhodla najnižšia cena,“ povedala hovorkyňa ministerstva hospodárstva Miriam Žiaková.

A tak približne v polovici decembra štát podpísal s víťaznou firmou Strabag zmluvu, v ktorej sa podnik zaviazal, že dohodnuté práce urobí včas. Dokedy ich má urobiť, však nevedno.

Hoci v zmluve sa píše, že jej súčasťou majú byť aj prílohy, ktoré by odkryli viac detailov, napríklad harmonogram prác, na webe v Centrálnom registri zmlúv zverejnené nie sú.

A to aj napriek tomu, že zverejnenie takýchto dokumentov je podľa zákona povinné. Štátna eseročka MH Invest, ktorá zmluvu so Strabagom podpísala a ktorá spadá pod ministerstvo hospodárstva, odmietla tieto dokumenty sprístupniť aj podľa infozákona.

Namiesto sprístupnenia celej zmluvy, teda aj s prílohami, sa MH Invest odvolala na informácie v zmluve, podľa ktorých „akýkoľvek dokument, listina, špecifikácia, plán, podklad, náčrt, program, model, vzorka, dáta, dokument a informácia či už hmotne zachytený, alebo ústne poskytnutý týkajúci sa realizácie diela, je dôverný“.

Eseročka MH Invest sa navyše v odpovedi odvolala aj na tú časť zákona, podľa ktorého sa do Centrálneho registra zmlúv nemusia dávať technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory.

Termíny prác či zoznam subdodávateľov, ktorý mal Strabag predložiť MH Invest do dvoch týždňov od uzatvorenia zmluvy, tak ostávajú tajné.

Vybrali ho potichu

Štátna eseročka MH Invest vyberala dodávateľa na prípravu priemyselného parku pri Nitre potichu, cez priame rokovacie konanie bez zverejnenia. Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania zaslala Úradu pre verejné obstarávanie 30. júla 2015, pričom o víťazovi informovala posledný decembrový deň.

Ministerstvo hospodárstva sa odvolalo na časovú tieseň. „Vzhľadom na predpokladané termíny trvania týchto postupov (riadny tender, pozn. red.) by nestihol zabezpečiť potrebné činnosti.“

Ministerstvo vraví, že Slovensko by tak prišlo o významnú investíciu, pretože v tom čase potenciálny investor, teda automobilka Jaguar Land Rover, deklaroval, že nebude mať záujem o umiestnenie investície na Slovensku, ak by štát nebol schopný zabezpečiť prípravu parku vrátane infraštruktúry do apríla 2016. Vtedy mala automobilka začať stavať svoj závod pri Nitre.

Pracovať na príprave parku pri Nitre sa však začalo oveľa skôr, než bola oficiálne podpísaná zmluva so Strabagom. Na pozemkoch sa nachádzali mechanizmy a robotníci, ktorí spevňovali pôdu a pripravovali základy pre budúci priemyselný park. Firma Strabag sa na poliach ocitla už skôr, keď robila hydrogeologické prieskumy.

Podľa informácií denníka SME sa mali na príprave parku podieľať aj robotníci z Doprastavu, túto informáciu nám však samotná firma či Strabag nepotvrdili.

„V zmysle zmluvy o dielo má (Strabag) povinnosť pravidelne informovať spoločnosť MH Invest o svojich subdodávateľoch. K dnešnému dňu neevidujeme informáciu, že spoločnosť Doprastav sa na stavebných prácach podieľa,“ odkázala hovorkyňa Žiaková.

Podľa agentúry SITA sa stavebné konanie v súvislosti s výstavbou parku, na ktorom má stáť výrobca luxusných áut Jaguar Land Rover, začalo 16. decembra minulého roku, vydané bolo aj rozhodnutie o využívaní poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.

Jaguar by mal výstavbu závodu začať už v prvej polovici tohto roka, svoju prevádzku začne o dva roky, teda v roku 2018.

Automobilka má spočiatku zamestnať takmer tritisíc ľudí, pričom plánuje ročne vyrábať od 150-tisíc do 300-tisíc áut. Výška investície je 1,4 miliardy eur.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...