Štát prenajímal cudzie pozemky pod cenu, teraz musí odškodňovať

03. 11. 2009

Bratislava - Slovensko porušilo práva občanov Jenisovej, Salusa a Šefčíkovej, keď prenajímalo ich pozemky pod cenu. Dnes o tom rozhodol Európsky súd pre ľudské práva. Sťažovateľka Jenisová vlastní pozemky v katastri Levoče, kde v roku 1983 vybudovali záhradkovú osadu.

Pozemky užívali záhradkári, ktorí sa po páde komunizmu na základe novej právnej úpravy stali nájomcami týchto pozemkov. V roku 1997 im nová legislatíva umožnila pozemky odkúpiť s tým, že pôvodným vlastníkom mal štát poskytnúť náhradné pozemky alebo peňažnú náhradu. Podobným prípadom je aj Salus, na ktorého pozemkoch v katastri Prešova vznikla záhradková osada v roku 1964. So záhradkami na svojich pozemkoch v katastri Bardejova sa musela v roku 1980 zmieriť aj Šefčíková.

Časť sťažnosti bola predčasná

Európsky súd uznal Jenisovej argumenty, že za svoju pôdu dostávala od štátu nízke nájomné. Podľa zákona mala právo na nájomné vo výške 0,01 eura do roku 2004 a vo výške 0,02 až 0,04 eura od roku 2005, čo sú približne dve percentá, respektíve deväť percent trhového nájomného, určeného znaleckým posudkom. Takéto nájomné nezohľadňuje trhové podmienky, tvrdí Európsky súd. Slovenská republika porušila Jenisovej práva na pokojné užívanie majetku. Súd zároveň uznal argumenty vlády v súvislosti s údajným porušením práv sťažovateľky pri prevode pôdy na záhradkárov.

Podľa neho je táto časť sťažnosti predčasná, pretože v konaní o pozemkových úpravách ešte nebolo rozhodnuté o náhrade pre sťažovateľku. Jenisová žiadala 46 538 eur ako náhradu za pôdu, ktorá bude prevedená do vlastníctva záhradkárov a 33 141 eur ako náhradu za povinný nájom pôdy, ďalej 13 278 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 760 eur ako náhradu nákladov a výdavkov na konanie. Európsky súd jej priznal 9 000 eur za majetkovú škodu, 1 000 eur za nemajetkovú ujmu a 300 eur za náklady a výdavky.

Nezohľadnili trhové podmienky

Salus žaloval Slovensko za neprimeranú cenu za nájomné i predaj svojich pozemkov. Európsky súd v rozsudku poukázal, že peňažná náhrada, ktorú sťažovateľ získa po prevode vlastníctva k pozemkom na záhradkárov, predstavuje 3,25 percenta trhovej ceny pozemkov, určenej znaleckým posudkom. Označil to za neprimerane nízke. ESĽP tiež upozornil, že sťažovateľ mal právo na nájomné maximálne vo výške 0,04 eura, čo je približne sedem až osem percent trhového nájomného, určeného znaleckým posudkom.

Takéto nájomné podľa súdu nijako nezohľadňuje trhové podmienky. Salus požadoval 135 564 eur ako náhradu za škodu vzniknutú v dôsledku prevodu pôdy na záhradkárov a 13 278 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy. Európsky súd mu priznal 15 000 eur z titulu majetkovej škody a 2 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy.

Náhrada neprimerane nízka

V prípade Šefčíková verzus Slovensko sa sťažovateľka odvolávala na rozhodnutie pozemkového úradu, že dostane náhradu vo výške 0,249 eura za meter štvorcový, čo predstavuje 5,8 percenta trhovej ceny pozemkov. Takúto náhradu považoval Európsky súd za neprimerane nízku. Podľa zákona mala sťažovateľka právo na nájomné maximálne vo výške 0,04 eura, čo je približne 15 percent trhového nájomného. Aj Šefčíkovej dal súd za pravdu, že suma nezohľadňuje trhové podmienky.

Sťažovateľka žiadala 8 188 eur ako náhradu majetkovej škody, 3 890 eur ako náhradu nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť v súvislosti so zdravotnými problémami, ktoré u nej v dôsledku okolností tohto prípadu nastali. Žiadala aj 576 eur ako náhradu nákladov a výdavkov vynaložených v konaní. Európsky súd jej priznal 8 188 eur za majetkovú škodu, 2 000 eur za nemajetkovú ujmu a 500 eur za náklady a výdavky.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...