Štát stopol peniaze na železnicu v Trenčíne. Časť eurofondov musíme vrátiť

Železnice musia vyrovnať poskytnutý finančný príspevok z eurofondov. Brusel vyšetruje tender na modernizáciu trate okolo Trenčína.

23. 03. 2015

Ministerstvo dopravy uzavrelo so Železnicami Slovenskej republiky dohodu o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie a štátu na modernizáciu traťového úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá.

Železnice to musia vyrovnať

Ako vyplýva z dohody zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, štátny správca železničnej infraštruktúry dostal od 12. augusta 2013 na financovanie stavby pri Trenčíne peniaze v objeme 94,91 milióna eur. Európska komisia z toho poskytla 80,67 milióna eur a štát 14,24 milióna eur.

Železnice teraz musia finančný príspevok vyrovnať na základe pokynov ministerstva dopravy uvedených v žiadostiach o vrátenie finančných prostriedkov. Všetky doteraz schválené žiadosti železničiarov o platbu sú podľa dohody zrušené bez nároku na náhradu škody.

Hrozí, že eurofondy nám nepreplatia

Európska komisia už skôr začala vyšetrovať sporné verejné obstarávanie na modernizáciu železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá na podnet vylúčeného uchádzača, stavebnej skupiny Skanska. Železničný tender vyšetruje aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Ak sa podozrenia z porušenia pravidiel pri obstarávaní potvrdia, Brusel peniaze na projekt nepreplatí, resp. už poskytnuté peniaze bude musieť Slovensko vrátiť a použiť len financie z vlastného rozpočtu.

Ministerstvo dopravy už začiatkom februára informovalo, že uvažuje o stiahnutí projektu modernizácie železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá z financovania v aktuálne končiacom programovom období eurofondov v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013.

Zdôvodnilo to dlhotrvajúcimi vnútroštátnymi súdnymi spormi súvisiacimi s obstarávaním, ako aj vyšetrovaním, ktoré vedie Európska komisia. Po ukončení vnútroštátnych sporov a konaní na európskej úrovni by projekt podľa rezortu dopravy mohol byť prefinancovaný z peňazí v Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020.

Skanska ponúkla o milióny menej

Skanska v súťaži predložila ponuku za 201 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. ŽSR ju zo súťaže opakovane vylúčili, Skanska to označila za diskrimináciu a mala podozrenie z manipulácie pri opätovnom vyhodnotení ponúk. Železnice napokon podpísali v októbri 2012 zmluvu so Združením pod Brezinou na čele so spoločnosťou TSS Grade za 245 miliónov eur bez dane, práce by mali byť hotové začiatkom roka 2016.

Najvyšší súd SR vlani v decembri rozhodol, že ŽSR majú znovu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a ponuky vo verejnej súťaži na modernizáciu trate Zlatovce - Trenčianska Teplá.

Je to nevyhnutné pre odstránenie akýchkoľvek pochybností o transparentnosti verejného obstarávania a dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov. Najvyšší súd v odvolacom konaní zároveň zamietol žalobu ŽSR proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý v apríli 2013 potvrdil diskriminačný postup ŽSR voči skupine Skanska.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...