Štát stopol peniaze na železnicu v Trenčíne. Časť eurofondov musíme vrátiť

Železnice musia vyrovnať poskytnutý finančný príspevok z eurofondov. Brusel vyšetruje tender na modernizáciu trate okolo Trenčína.

23. 03. 2015

Ministerstvo dopravy uzavrelo so Železnicami Slovenskej republiky dohodu o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie a štátu na modernizáciu traťového úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá.

Železnice to musia vyrovnať

Ako vyplýva z dohody zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, štátny správca železničnej infraštruktúry dostal od 12. augusta 2013 na financovanie stavby pri Trenčíne peniaze v objeme 94,91 milióna eur. Európska komisia z toho poskytla 80,67 milióna eur a štát 14,24 milióna eur.

Železnice teraz musia finančný príspevok vyrovnať na základe pokynov ministerstva dopravy uvedených v žiadostiach o vrátenie finančných prostriedkov. Všetky doteraz schválené žiadosti železničiarov o platbu sú podľa dohody zrušené bez nároku na náhradu škody.

Hrozí, že eurofondy nám nepreplatia

Európska komisia už skôr začala vyšetrovať sporné verejné obstarávanie na modernizáciu železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá na podnet vylúčeného uchádzača, stavebnej skupiny Skanska. Železničný tender vyšetruje aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Ak sa podozrenia z porušenia pravidiel pri obstarávaní potvrdia, Brusel peniaze na projekt nepreplatí, resp. už poskytnuté peniaze bude musieť Slovensko vrátiť a použiť len financie z vlastného rozpočtu.

Ministerstvo dopravy už začiatkom februára informovalo, že uvažuje o stiahnutí projektu modernizácie železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá z financovania v aktuálne končiacom programovom období eurofondov v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013.

Zdôvodnilo to dlhotrvajúcimi vnútroštátnymi súdnymi spormi súvisiacimi s obstarávaním, ako aj vyšetrovaním, ktoré vedie Európska komisia. Po ukončení vnútroštátnych sporov a konaní na európskej úrovni by projekt podľa rezortu dopravy mohol byť prefinancovaný z peňazí v Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020.

Skanska ponúkla o milióny menej

Skanska v súťaži predložila ponuku za 201 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. ŽSR ju zo súťaže opakovane vylúčili, Skanska to označila za diskrimináciu a mala podozrenie z manipulácie pri opätovnom vyhodnotení ponúk. Železnice napokon podpísali v októbri 2012 zmluvu so Združením pod Brezinou na čele so spoločnosťou TSS Grade za 245 miliónov eur bez dane, práce by mali byť hotové začiatkom roka 2016.

Najvyšší súd SR vlani v decembri rozhodol, že ŽSR majú znovu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a ponuky vo verejnej súťaži na modernizáciu trate Zlatovce - Trenčianska Teplá.

Je to nevyhnutné pre odstránenie akýchkoľvek pochybností o transparentnosti verejného obstarávania a dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov. Najvyšší súd v odvolacom konaní zároveň zamietol žalobu ŽSR proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý v apríli 2013 potvrdil diskriminačný postup ŽSR voči skupine Skanska.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.