Štát stopol peniaze na železnicu v Trenčíne. Časť eurofondov musíme vrátiť

Železnice musia vyrovnať poskytnutý finančný príspevok z eurofondov. Brusel vyšetruje tender na modernizáciu trate okolo Trenčína.

23. 03. 2015

Ministerstvo dopravy uzavrelo so Železnicami Slovenskej republiky dohodu o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie a štátu na modernizáciu traťového úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá.

Železnice to musia vyrovnať

Ako vyplýva z dohody zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, štátny správca železničnej infraštruktúry dostal od 12. augusta 2013 na financovanie stavby pri Trenčíne peniaze v objeme 94,91 milióna eur. Európska komisia z toho poskytla 80,67 milióna eur a štát 14,24 milióna eur.

Železnice teraz musia finančný príspevok vyrovnať na základe pokynov ministerstva dopravy uvedených v žiadostiach o vrátenie finančných prostriedkov. Všetky doteraz schválené žiadosti železničiarov o platbu sú podľa dohody zrušené bez nároku na náhradu škody.

Hrozí, že eurofondy nám nepreplatia

Európska komisia už skôr začala vyšetrovať sporné verejné obstarávanie na modernizáciu železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá na podnet vylúčeného uchádzača, stavebnej skupiny Skanska. Železničný tender vyšetruje aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Ak sa podozrenia z porušenia pravidiel pri obstarávaní potvrdia, Brusel peniaze na projekt nepreplatí, resp. už poskytnuté peniaze bude musieť Slovensko vrátiť a použiť len financie z vlastného rozpočtu.

Ministerstvo dopravy už začiatkom februára informovalo, že uvažuje o stiahnutí projektu modernizácie železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá z financovania v aktuálne končiacom programovom období eurofondov v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013.

Zdôvodnilo to dlhotrvajúcimi vnútroštátnymi súdnymi spormi súvisiacimi s obstarávaním, ako aj vyšetrovaním, ktoré vedie Európska komisia. Po ukončení vnútroštátnych sporov a konaní na európskej úrovni by projekt podľa rezortu dopravy mohol byť prefinancovaný z peňazí v Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020.

Skanska ponúkla o milióny menej

Skanska v súťaži predložila ponuku za 201 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. ŽSR ju zo súťaže opakovane vylúčili, Skanska to označila za diskrimináciu a mala podozrenie z manipulácie pri opätovnom vyhodnotení ponúk. Železnice napokon podpísali v októbri 2012 zmluvu so Združením pod Brezinou na čele so spoločnosťou TSS Grade za 245 miliónov eur bez dane, práce by mali byť hotové začiatkom roka 2016.

Najvyšší súd SR vlani v decembri rozhodol, že ŽSR majú znovu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a ponuky vo verejnej súťaži na modernizáciu trate Zlatovce - Trenčianska Teplá.

Je to nevyhnutné pre odstránenie akýchkoľvek pochybností o transparentnosti verejného obstarávania a dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov. Najvyšší súd v odvolacom konaní zároveň zamietol žalobu ŽSR proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý v apríli 2013 potvrdil diskriminačný postup ŽSR voči skupine Skanska.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...