Štát vyplatí viac aj pri Trnave

Ekonomickí ministri totiž včera odsúhlasili návrh, aby vláda vyplatila spoločnosti Semat a vlastníkom nehnuteľností pri Trnave vyššiu majetkovú náhradu oproti znaleckému posudku.

Na zajtrajšie rokovanie vlády smeruje návrh, ktorý je v rozpore so zásadami použitia prostriedkov štátneho rozpočtu a riskuje i konflikt s platnou legislatívou.

Ekonomickí ministri totiž včera odsúhlasili návrh, aby vláda vyplatila spoločnosti Semat a vlastníkom nehnuteľností pri Trnave vyššiu majetkovú náhradu oproti znaleckému posudku.

Farmu firmy Semat i byty treba premiestniť kvôli investícii PSA Peugeot Citroën pri Trnave. Tento záväzok Slovensku vyplýva zo zmluvy s francúzskou automobilkou z januára 2003. Investor tak nadobudne ďalší asi 36-hektárový pozemok.

Ministerstvo hospodárstva navrhlo, aby štát firme Semat vyplatil 54,9 milióna korún a v jej prospech preinvestoval aj ďalších 31,1 milióna na vybudovanie dvoch nových objektov, v ktorých chce Semat pokračovať v živočíšnej výrobe. Na farme pracuje 47 zamestnancov a je tam ustajnených približne 520 kusov dobytka. Ďalších 109,9 milióna korún (bez DPH) by štát vynaložil na výstavbu náhradných bytov a obytných domov v Zavare, ako aj inžinierskych sietí. Celkovo tak štát oproti znaleckým posudkom vyplatí 125,4 milióna korún.

Ministerstvo v právnej analýze uznáva, že pri tomto postupe riskuje nedodržanie hospodárnosti a efektívnosti použitia prostriedkov štátneho rozpočtu. V opačnom prípade však riskuje nedodržanie zmluvy s investorom a vymáhanie prípadnej náhrady škody. Právnym komplikáciám by sa dalo predísť, keby vláda včas aj na tento pozemok rozšírila osvedčenie o významnej investícii, čo by ho umožnilo vyvlastniť. Išlo by síce o jednoznačný postup, no komplikovaný a časovo náročný. "Ekonomickí ministri neposudzovali právne, ale iba ekonomické súvislosti," zdôvodnil minister financií Ivan Mikloš. Rozhodujúce podľa neho bolo, že aj pri úhrade vyššej ako je znalecký posudok sa neprekročil rozpočet 290 miliónov korún, ktorý je v zmluve s francúzskym investorom určený "na inú podporu štátu".

"Keďže v tomto prípade pozemky ani nehnuteľnosti nemajú štatút pozemkov pre významné investície, kde zákon umožňuje vyvlastňovanie a stanovenie ceny podľa znaleckého posudku, ide o priľahlé pozemky, je iba na štáte, aby sa na cene dohodol s majiteľmi nehnuteľností," tvrdí hovorca ministra hospodárstva Maroš Havran. Pripúšťa, že slovenská právna úprava takýchto riešení nie je jednoznačná. "Minister Pavol Rusko povinnosť štátu vykupovať pozemky podľa znaleckých posudkov spomínal vždy iba v súvislosti s významnými investíciami," reagoval Havran na otázku HN, či už teraz neplatí, že štát nemôže dohodovať pri výkupe pozemkov ľubovoľnú cenu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...