Stav trestného oznámenia na štátneho tajomníka Viktora Stromčeka

21. 07. 2016

Zdroj: Roman Cerulík

S ohľadom na početné dopyty vrátane samotných médií, ako aj vzhľadom na značný časový odstup (takmer 5 mesiacov) od udalosti, pri ktorej došlo k výraznému zneváženiu mojej osoby, čím značnou mierou bola ohrozená moja vážnosť, kde som bol v živom televíznom vysielaní v médiu s celoslovenskou pôsobnosťou na tlačovej besede konanou v spojitosti s výstavbou automobilového závodu JAGUAR LAND ROVER, označený za špekulanta a bol som spájaný s údajným vydieraním štátu, kde boli prítomní, sediac za jedným stolom, okrem osoby, ktorá o mne tieto informácie šírila - Viktora Stromčeka, aj predseda vlády SR Róbert Fico, primátor mesta Nitra Jozef Dvonč a viceprimátor mesta Nitra Martin Nemky, a v dôsledku ktorej udalosti som podal dňa 28. 2. 2016 trestné oznámenie na štátneho tajomníka ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR a splnomocnenca vlády pre strategické parky – Viktora Stromčeka, pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania, spôsobilého ma značnou mierou ohroziť, moju vážnosť u spoluobčanov, ako aj v podnikaní a spôsobiť mi vážnu ujmu veľkého rozsahu, si touto cestou dovoľujem oznámiť tlačovú správu ohľadom procesného stavu v akom sa táto záležitosť v súčasnosti nachádza.

Ako už bolo informované, o mojom trestnom oznámení bolo pôvodne vyšetrovateľom PZ rozhodnuté uznesením zo dňa 31. 3. 2016 tak, že vec bola odmietnutá, nakoľko podľa jeho názoru nebol dôvod na začatie trestného stíhania.

Proti tomuto uzneseniu som v zákonnej trojdňovej lehote prostredníctvom môjho hlavného právneho zástupcu, advokáta JUDr. Pavla Gráčika podal sťažnosť, o ktorej rozhodol prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra uznesením zo dňa 24. 5. 2016 tak, že podanej sťažnosti vyhovel a napadnuté uznesenie vyšetrovateľa ORPZ Nitra zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie, s tým, že prokurátor vo svojom rozhodnutí uviedol, že povinnosťou vyšetrovateľa bude postupovať podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku a začať vo veci trestné stíhanie pre trestný čin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c), čo sa aj procesne udialo a trestné stíhanie v tejto veci v zmysle
uvedeného pokynu prokurátora začaté bolo.

V súčasnosti som predvolaný na výsluch na dňa 2. augusta 2016, a podľa mojich vedomostí, aj napriek tomu, že už ubehla doba 5 mesiacov, nebol vykonaný výsluch podozrivej osoby, prípadne svedkov. Naďalej som presvedčený o tom, že ohováraním a šírením nepravdivých informácií vyššie uvedenej povahy došlo k vážnemu narušeniu mojich osobnostných práv v podobe práva na ochranu dobrého mena, súkromia a dôstojnosti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.