Stav trestného oznámenia na štátneho tajomníka Viktora Stromčeka

21. 07. 2016

Zdroj: Roman Cerulík

S ohľadom na početné dopyty vrátane samotných médií, ako aj vzhľadom na značný časový odstup (takmer 5 mesiacov) od udalosti, pri ktorej došlo k výraznému zneváženiu mojej osoby, čím značnou mierou bola ohrozená moja vážnosť, kde som bol v živom televíznom vysielaní v médiu s celoslovenskou pôsobnosťou na tlačovej besede konanou v spojitosti s výstavbou automobilového závodu JAGUAR LAND ROVER, označený za špekulanta a bol som spájaný s údajným vydieraním štátu, kde boli prítomní, sediac za jedným stolom, okrem osoby, ktorá o mne tieto informácie šírila - Viktora Stromčeka, aj predseda vlády SR Róbert Fico, primátor mesta Nitra Jozef Dvonč a viceprimátor mesta Nitra Martin Nemky, a v dôsledku ktorej udalosti som podal dňa 28. 2. 2016 trestné oznámenie na štátneho tajomníka ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR a splnomocnenca vlády pre strategické parky – Viktora Stromčeka, pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania, spôsobilého ma značnou mierou ohroziť, moju vážnosť u spoluobčanov, ako aj v podnikaní a spôsobiť mi vážnu ujmu veľkého rozsahu, si touto cestou dovoľujem oznámiť tlačovú správu ohľadom procesného stavu v akom sa táto záležitosť v súčasnosti nachádza.

Ako už bolo informované, o mojom trestnom oznámení bolo pôvodne vyšetrovateľom PZ rozhodnuté uznesením zo dňa 31. 3. 2016 tak, že vec bola odmietnutá, nakoľko podľa jeho názoru nebol dôvod na začatie trestného stíhania.

Proti tomuto uzneseniu som v zákonnej trojdňovej lehote prostredníctvom môjho hlavného právneho zástupcu, advokáta JUDr. Pavla Gráčika podal sťažnosť, o ktorej rozhodol prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra uznesením zo dňa 24. 5. 2016 tak, že podanej sťažnosti vyhovel a napadnuté uznesenie vyšetrovateľa ORPZ Nitra zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie, s tým, že prokurátor vo svojom rozhodnutí uviedol, že povinnosťou vyšetrovateľa bude postupovať podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku a začať vo veci trestné stíhanie pre trestný čin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c), čo sa aj procesne udialo a trestné stíhanie v tejto veci v zmysle
uvedeného pokynu prokurátora začaté bolo.

V súčasnosti som predvolaný na výsluch na dňa 2. augusta 2016, a podľa mojich vedomostí, aj napriek tomu, že už ubehla doba 5 mesiacov, nebol vykonaný výsluch podozrivej osoby, prípadne svedkov. Naďalej som presvedčený o tom, že ohováraním a šírením nepravdivých informácií vyššie uvedenej povahy došlo k vážnemu narušeniu mojich osobnostných práv v podobe práva na ochranu dobrého mena, súkromia a dôstojnosti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...