Stavať má byť jednoduché

O niektorých stavbách nebude rozhodovať stavebný úrad, ale audítor. Ministerstvo výstavby chce znížiť vplyv stavebných úradov.

Bratislava - Ak plánujete v budúcom roku stavať rodinný dom, možno už nebudete potrebovať povolenie zo stavebného úradu. Podľa pripravovaného stavebného zákona bude stačiť na niektoré stavby len ohlásenie. Povedal to včera minister výstavby Marián Janušek.

Nový stavebný zákon má priniesť zjednodušené stavebné konanie. Stavebné povolenie budú potrebovať len veľké stavby. „Napríklad rodinné domy a obytné byty do 150 štvorcových metrov budú potrebovať len ohlásenie,“ povedal Janušek. Ohlasovacia povinnosť sa má týkať aj jednopodlažných nadstavieb domov do 300 m2.

Audítor má nahradiť úrad

Návrh zákona by mohol byť podľa Januška predložený do vlády približne v septembri a parlament by ho mal schváliť do konca tohto roka. Účinnosť by mal nadobudnúť od 1. júla 2009.

Novinkou pre stavby s oznámením má byť inštitút audítora stavby. Ten bude mať oprávnenie ministerstva na niektoré činnosti, ktoré v súčasnosti robí iba stavebný úrad. Podľa hovorcu ministerstva výstavby Miroslava Bátovského sa človek, čo chce stavať, vyhne „lietaniu“ po úradoch a inštitúciách. „Audítor všetko vybaví, sčasti nahradí stavebný úrad, ostatné vybaví za stavebníka a ten môže stavať,“ povedal.

Zároveň podľa neho bude plniť aj funkciu stavebného dozoru, dohliadať na dodržiavanie zákona a za všetko osobne ručiť. „Musí byť preto povinne poistený, aby prípadné škody vykryl,“ povedal Bátovský.

Spolupracovať s audítorom však nebude povinné. Stavebník si môže vybaviť všetky náležitosti sám.

Bátovský povedal, že úlohou audítora bude získať aj súhlas od účastníkov konania – napríklad susedov stavebníka. „Nebude to zdĺhavý proces na stavebnom úrade,“ povedal.

Z nesprávnych rozhodnutí ministerstvo obavy nemá. „Akékoľvek rozhodnutie audítora môže byť preskúmané súdom, ak sa niekomu nebude páčiť.“ Podľa hovorcu rezortu existuje opravný mechanizmus na kontrolu audítora. Aký okrem súdnej žaloby, však nepovedal.

Nie je možnosť pripomienky

Richard D r u t a r o v s k ý, ktorý sa zaoberá stavebným právom, oceňuje zjednodušenie konania, čo znamená pre stavebníka urýchlenie. Problémom je, že oveľa viac stavieb pôjde cez audítora. „Sú stavby, ktoré viac či menej zasahujú susedov a teraz sa vylúči možnosť pripomienkovania na stavebnom úrade,“ povedal. Až prax podľa neho ukáže, či to bude spôsobovať problémy.

Nový stavebný zákon prinesie

  • Rozšírenie stavieb bez stavebného povolenia, len s ohlasovacou povinnosťou pre obytné budovy do 150 m2 s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami, protihlukové steny, malé výstavné a prenosné haly, jednopodlažné nadstavby domov do 300 m2.
  • Rozšírenie stavieb bez ohlasovacej povinnosti, ako sú pivnice, žumpy, letné kuchyne, opravy fasád, výmeny výťahov, oporné múry či oplotenia.
  • Audítora. Bude to o certifikovaná osoba a člen komory stavebných inžinierov. Pri stav­bách, na ktoré stačí ohlásenie, nahradí stavebný úrad. Funguje na živnosť podobne ako odborní znalci.

Podrobne monitorujeme:

1976/050 Stavebný zákon

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.