Stavba časti Nábrežnej komunikácie je pozastavená, kompetentní ešte nekonajú

11. 05. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Rozsudok Najvyššieho súdu SR v súvislosti so stavbou Nábrežnej komunikácie v Prešove nadobudol právoplatnosť vo februári tohto roku. Ako sme už informovali, NS SR zrušil rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) SR spolu s rozhodnutím Krajského úradu (KÚ) v Prešove a vrátil ich na ďalšie konanie. Pripomíname, že ide o úsek diaľničného privádzača v II. etape km 0,000-1,3 ulica Obrancov mieru - Škultéyho, I. úsek v kilometri 0,000-0,379, ktorý bol povolený v rozpore s územným rozhodnutím. Predsedníčka senátu NS SR Tatiana Aschenbrennerová v rozsudku konštatovala, že MDPaT SR a s ním aj KÚ v Prešove v svojich rozhodnutiach porušili aj stavebný zákon, zákon o správnom poriadku a VZN mesta Prešova.

S odstupom času sme sa pokúšali zistiť, ako a kedy začnú kompetentní na regionálnej úrovni reagovať na rozsudok NS SR. Oslovili sme preto prednostu Krajského úradu dopravy a pozemných komunikácií (KÚDaPK) v Prešove Petra Jergeho. Zaujímalo nás najmä, či MDPaT SR informovalo KÚDaPK o rozsudku NS SR a aký postup ďalšieho konania odporúča. "O rozsudku nás ministerstvo informovalo minulý piatok. Situáciu, alebo informáciu o pozastavení stavby sme poznali len z Korzára, neoficiálne."

Na otázku, či už existuje vízia, ako konať ďalej, Jerge reagoval: "Mali sme už nejaké rokovania s investorom, Slovenskou správou ciest, primátorom a hlavným architektom mesta Prešov. Investor bude musieť požiadať o zosúladenie projektovej dokumentácie s územným rozhodnutím. Zatiaľ sa hľadá správna forma a rokuje sa aj s Ministerstvom životného prostredia. Otázkou je, či investor požiada o nové územné rozhodnutie na časť rozostavanej stavby, alebo sa to bude riešiť formou dodatku. Pravdepodobne sa bude musieť začať od podlahy, teda novým územným konaním."

Z pozície svojej funkcie neskrýval, že nespokojnosť niekoľkých účastníkov konania spôsobuje problémy ďalším tisícom Prešovčanov. Narážal na zbytočné predlžovanie stavby, ktorá ovplyvňuje zlú dopravnú situáciu v meste Prešov a preťaženie na Uliciach 17. novembra a Obrancov mieru.

Mimochodom, so stavbou sa začalo už v roku 1996 a nie je vylúčené, že potrvá ešte 2-3 roky. Zaujímavé preto je, že v správe o činnosti SSC sa uvádza termín dokončenia Nábrežnej komunikácie v októbri 2004.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...