Stavba časti Nábrežnej komunikácie je pozastavená, kompetentní ešte nekonajú

11. 05. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Rozsudok Najvyššieho súdu SR v súvislosti so stavbou Nábrežnej komunikácie v Prešove nadobudol právoplatnosť vo februári tohto roku. Ako sme už informovali, NS SR zrušil rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) SR spolu s rozhodnutím Krajského úradu (KÚ) v Prešove a vrátil ich na ďalšie konanie. Pripomíname, že ide o úsek diaľničného privádzača v II. etape km 0,000-1,3 ulica Obrancov mieru - Škultéyho, I. úsek v kilometri 0,000-0,379, ktorý bol povolený v rozpore s územným rozhodnutím. Predsedníčka senátu NS SR Tatiana Aschenbrennerová v rozsudku konštatovala, že MDPaT SR a s ním aj KÚ v Prešove v svojich rozhodnutiach porušili aj stavebný zákon, zákon o správnom poriadku a VZN mesta Prešova.

S odstupom času sme sa pokúšali zistiť, ako a kedy začnú kompetentní na regionálnej úrovni reagovať na rozsudok NS SR. Oslovili sme preto prednostu Krajského úradu dopravy a pozemných komunikácií (KÚDaPK) v Prešove Petra Jergeho. Zaujímalo nás najmä, či MDPaT SR informovalo KÚDaPK o rozsudku NS SR a aký postup ďalšieho konania odporúča. "O rozsudku nás ministerstvo informovalo minulý piatok. Situáciu, alebo informáciu o pozastavení stavby sme poznali len z Korzára, neoficiálne."

Na otázku, či už existuje vízia, ako konať ďalej, Jerge reagoval: "Mali sme už nejaké rokovania s investorom, Slovenskou správou ciest, primátorom a hlavným architektom mesta Prešov. Investor bude musieť požiadať o zosúladenie projektovej dokumentácie s územným rozhodnutím. Zatiaľ sa hľadá správna forma a rokuje sa aj s Ministerstvom životného prostredia. Otázkou je, či investor požiada o nové územné rozhodnutie na časť rozostavanej stavby, alebo sa to bude riešiť formou dodatku. Pravdepodobne sa bude musieť začať od podlahy, teda novým územným konaním."

Z pozície svojej funkcie neskrýval, že nespokojnosť niekoľkých účastníkov konania spôsobuje problémy ďalším tisícom Prešovčanov. Narážal na zbytočné predlžovanie stavby, ktorá ovplyvňuje zlú dopravnú situáciu v meste Prešov a preťaženie na Uliciach 17. novembra a Obrancov mieru.

Mimochodom, so stavbou sa začalo už v roku 1996 a nie je vylúčené, že potrvá ešte 2-3 roky. Zaujímavé preto je, že v správe o činnosti SSC sa uvádza termín dokončenia Nábrežnej komunikácie v októbri 2004.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...