Stavba cesty na Kuzmányho v Prešove sa stále odďaľuje

Vysporiadanie pozemkov pod chystanou komunikáciou na Kuzmányho ulici sa pohlo z miesta. Stále však nie je ukončené a stavba cesty, ktorá má tvoriť prepojenie medzi Rusínskou a Čiernym mostom, je v nedohľadne.

Prešov - Príbeh prípravy cestnej komunikácie na Kuzmányho ulici v Prešove je dlhý. Prvým krokom bolo vybudovanie Rusínskej cesty spájajúcej centrum mesta so sídliskom Sekčov. Pôvodne to mala byť mestská komunikácia, potom cestu prevzal štát, ktorý ju aj financoval. Následne ju ako cestu III. triedy previedol na Prešovský samosprávny kraj (PSK). Na Rusínsku má nadviazať pokračovanie cez Kuzmányho, pričom tiež pôjde o cestu III. triedy. Tento problém sa vlečie už sedem rokov.

Chudík: S pozemkami finišujeme

Kameňom úrazu stále ostáva majetkové vyrovnanie pozemkov. So súkromnými vlastníkmi sa má dohodnúťť PSK. Pomoc pri vyrovnaní s ďalšími vlastníkmi ponúklo mesto. "Z toho, čo máme na starosti, sme sa pohli oveľa ďalej," konštatoval predseda PSK Peter Chudík (Smer-SD), ktorý sa stretol s vlastníkmi. Tí predložili svoje požiadavky.

Jedna rodina chce zámenu pozemkov, pričom susedný pozemok, o ktorý má záujem, je v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF). "Takže my budeme žiadať SPF o predaj tohto pozemku pre PSK za 1 euro," upresnil župan.

Ďalšia rodina chce rozdeliť dom na tri časti. "Jednu žiadajú preplatiť, časť zbúrajú a vedľa postavia nový, menší rodinný dom za peniaze, ktoré im poskytneme," konštatoval. Má ísť o sumu v zmysle znaleckého posudku plus "možno niečo málo navyše". Až dôjde k tomuto rozdeleniu majetku, PSK okamžite môže dať spraviť nový znalecký posudok a žiadať SPF o vydanie pozemku. Zároveň tam má pribudnúť protihluková bariéra. Tým by bolo vysporiadanie pozemkov zo strany PSK hotové. "Osobne si myslím, že pri rýchlej práci úradníkov je to do konca roka možné," uviedol P. Chudík. Je však pravdepodobné, že sa tento termín posunie vzhľadom na škody, ktoré vznikli na majetku PSK po záplavách a ktoré treba akútne riešiť.

Za problémy vraj môžu cestári

"Chcem upozorniť na jeden detail. Od myšlienky, že treba stavať Kuzmányho, prešlo 34 rokov. Neviem, prečo teraz zrazu niekto napáda Chudíka, že Chudík môže za to, že od roku 2004 sa nič nedeje. Keby fakt bol veľký záujem, bolo by to ináč riešené. Do správy by sme dostali už len rozostavanú či dokončenú cestu, alebo minimálne vysporiadané pozemky od štátu," podotkol predseda PSK, pričom poukázal na to, že podľa projektantov tristo metrov novej cesty "pomôže trošku, ale absolútne nevyrieši problém dopravy v meste Prešov".

Faktom ostáva, že ukončenie Kuzmányho patrilo pred voľbami 2005 medzi Chudíkove priority v rámci programu 12 do tucta. Z nového volebného programu 5xP (2009) už táto cesta vypadla. Zo súčasného stavu viní župan Slovenskú správu ciest (SSC). "V roku 2003 narýchlo odovzdala Rusínsku, takým spôsobom, že nie je ani odovzdávací protokol. Nechala to ako cestu III. triedy a povedala, starajte sa o Kuzmányho. Veľa pozemkov je štátnych, tie nie sú, ani nikdy neboli vysporiadané v prospech tejto cesty," povedal P. Chudík. Podľa jeho slov mesto Prešov mešká so svojou časťou spoločnej dohody o pozemkoch.

SSC: Chudíkove obvinenia odmieta

Slovenská správa ciest županove obvinenie odmieta. Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest SSC Košice Jozefa Fabiana bola stavba Kuzmányho - Ul. gen. Svobodu, známa ako K4, v dĺžke 1 783 m, "postavená v rokoch 2000 - 2005 a riadne ukončená a odovzdaná. Slovenská správa ciest zabezpečovala výstavbu na základe dokumentácie pripravenej mestom Prešov. Mesto Prešov zabezpečilo tiež úplné majetkové vyrovnanie pozemkov pred začatím výstavby." Na margo tristometrového úseku na Kuzmányho uviedol, že táto stavba bola v roku 1994 delimitovaná na PSK. "Predmetom delimitácie bola dokumentácia na územné rozhodnutie, vrátane právoplatného územného rozhodnutia. Od roku 2004 SSC nie je oprávnená zabezpečovať prípravu tejto stavby," dodal riaditeľ Fabian.

Mesto brzdia problémy s dokumentáciou

Mesto tvrdí, že pokračuje vo vysporiadaní pozemkov, ku ktorému sa zaviazlo. Primátor Pavel Hagyari (nez.) počas zasadnutia mestského zastupiteľstva poslancov informoval, že ho brzdia problémy s dokumentáciou, konkrétne so súpisnými číslami objektov patriacich nemocnici. V súčasnosti stále pokračujú rokovania s majiteľmi. Termín ukončenia celého procesu nie je známy.

Názory

Prešovčania: Cestu potrebujeme

Cesta cez Kuzmányho ulicu má byť dôležitou spojnicou medzi Rusínskou a Čiernym mostom, odkiaľ bude nadväzovať priamo na Škultétyho. "Potrebná je pre odľahčenie dopravy a časovú úspornosť. Tým pádom by sa vodič pohodlným spôsobom dostal zo Sekčova na sídliská II, III a na výpadovku na Poprad," hovorí Peter Debnár.

Podľa Andreja Blechárza môže nová spojnica vyriešiť problém s kolónami, ktoré sa tvoria v smere na Sekčov: "Je tam malý odbočovací pruh na Rusínsku, zapcháva sa to tam. Ak niekto chce ísť rovno na Košice a iný na Sekčov, tak sa tam tie autá jednoducho nevojdú, a tým pádom je zápcha aj na celej Vajanského ulici."

Martina Šrotová si myslí, že "cesta medzi Rusínskou a Čiernym mostom mala byť dokončená už dávno, pradávno". A to preto, aby sa doprava v smere zo Sídliska III, resp. od Mestskej haly stala plynulejšou a aby sa nemuselo obchádzať cez Plzenskú.

"Myslím si, že potrebná je, pretože by spriechodnila mesto, zrýchlila v konečnom dôsledku premávku, pretože ak sa na to pozrieme reálne, tak Prešov je o obchádzkach. Vlastne nikam sa nejde priamo, ale vždy nejakým obchvatom. Zo Sekčova by sa premávka "rozpustila" do viacerých ciest, a odbremenila by sa cesta na Plzenskej," hovorí Marek Rodák.

Pohľad odborníka

Titl: Bez Nábrežnej komunikácie nebude mať význam

Dopravný inžinier Pavel Titl v súvislosti s dostavbou Kuzmányho ulice tvrdí: "Z hľadiska širších vzťahov táto plánovaná komunikácia bude mať význam až po dokončení Nábrežnej komunikácie, a to obidvoch úsekov, ktoré predeľuje práve Kuzmányho ulica. Pritom 2. úsek - južná časť Nábrežnej komunikácie je zatiaľ, čo sa týka realizácie, v nedohľadne," konštatuje Pavel Titl a pokračuje: "Súčasne je nutné urýchlene riešiť rozšírenie existujúcej komunikácie Kuzmányho medzi Mestskou halou a križovatkou Čierny most. Komunikácia Kuzmányho by mala byť prebudovaná na štvorpruhovú v celej dĺžke. Bez Nábrežnej komunikácie a rozšírenia Kuzmányho, vrátane železničného nadjazdu na vstupe do križovatky Čierny most, budované prepojenie  Kuzmányho privedie do dnes preťaženej križovatky Čierny most ďalšie stovky motorových vozidiel zo sídliska Sekčov a tento uzol sa stane prakticky neprejazdný." Pre dopravu v Prešove je podľa Titla nutné dokončiť severný obchvat. "Pre vnútromestskú dopravu to má ešte väčší význam ako plánovaný tunelový variant diaľnice D1 v smere Poprad - Prešov - Košice," dodáva.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...