Stavebné povolenie na Nábrežnú komunikáciu ministerstvo potvrdilo

29. 03. 2003

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Výstavba časti druhej etapy Nábrežnej komunikácie, je definitívne povolená. Informoval o tom vedúci odboru dopravy, cestného hospodárstva a regionálneho rozvoja na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove Milan Ambróz. "Rezortné ministerstvo napriek odvolaniu nami vydané stavebné povolenie zo dňa 21. októbra 2002 potvrdilo. Toto rozhodnutie je konečné, už sa proti nemu nedá odvolať."

Na našu otázku, ako dlho trval proces prípravy na výstavbu oproti plánu a teda koľko mesiacov stavba meškala, reagoval: "Nemám pocit, že meškala, veď stavebné povolenie sme vydali v októbri a v zime by sa aj tak nestavalo."

Faktom však je, že druhá etapa, na ktorej sa má tento rok prestavať 30 miliónov korún, nebude úplná. Pôjde len o úsek od Ulice obrancov mieru po reštauráciu Mladosť, teda zhruba 379 metrov, hoci pôvodne malo ísť o 700-metrový úsek, vrátane ulice Za Kalváriou. Tá však ostane nedotknutá až do verdiktu Ústavného súdu SR, ktorý má posúdiť legislatívny proces vyvlastňovania vo verejnom záujme. Na spomínanom úseku stoja stále štyri rodinné domy a v dvoch z nich ešte žijú ich obyvatelia, tretí medzičasom zomrel. Po vyvlastnení však už nie sú majiteľmi.

Investorský útvar Slovenskej správy ciest Košice sa pokúsil získať stavebné povolenie na tento úsek už v roku 2001 a vtedy sa voči kontroverznému stavebnému povoleniu, ktoré vydal odbor dopravy na KÚ, účastníci konania odvolali ešte pred nadobudnutím právoplatnosti. Napokon ho ministerstvo zrušilo pre hrubé porušenie 12 ustanovení stavebného zákona a zákona o správnom konaní. KÚ totiž vydal povolenia aj na nevysporiadaných pozemkoch, ale výhrady sa týkali i zásahov do životného prostredia. Spornou bola napríklad protihluková stena, ktorú projektanti navrhovali vo výške 2,4 metra, pričom slovenská norma hovorí o 3 metroch, šírkové parametre chodníkov tiež nesedeli s normami a ďalšie sa týkali situovania stavby v obytnej zóne.

Aj preto bol príslušný odbor na KÚ nútený v lete 2002 konanie prerušiť. V druhom konaní išlo aj o prekládku inžinierskych sietí a viacerí občania sa opäť odvolali. Nešlo teda len o rodinu D r u t a r o v s k ý c h, ako viacerí úradníci na okresnom, či krajskom úrade radi zdôrazňujú. Proces sa ťahal až do októbra 2002 a aj voči tomuto rozhodnutiu nasledovalo odvolanie.

Začiatkom tohto roku si príslušná sekcia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyžiadala verejnou vyhláškou 30 dní na posúdenie odvolania, neskôr z dôvodu zvlášť závažných okolností, žiadali 60-dňovú lehotu. Tá mala uplynúť 21. marca. S definitívnou platnosťou rozhodli 10. marca a na spomínanom úseku sa teda môže začať stavať diaľničný privádzač.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...