Stavebné povolenie na Nábrežnú komunikáciu ministerstvo potvrdilo

29. 03. 2003

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Výstavba časti druhej etapy Nábrežnej komunikácie, je definitívne povolená. Informoval o tom vedúci odboru dopravy, cestného hospodárstva a regionálneho rozvoja na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove Milan Ambróz. "Rezortné ministerstvo napriek odvolaniu nami vydané stavebné povolenie zo dňa 21. októbra 2002 potvrdilo. Toto rozhodnutie je konečné, už sa proti nemu nedá odvolať."

Na našu otázku, ako dlho trval proces prípravy na výstavbu oproti plánu a teda koľko mesiacov stavba meškala, reagoval: "Nemám pocit, že meškala, veď stavebné povolenie sme vydali v októbri a v zime by sa aj tak nestavalo."

Faktom však je, že druhá etapa, na ktorej sa má tento rok prestavať 30 miliónov korún, nebude úplná. Pôjde len o úsek od Ulice obrancov mieru po reštauráciu Mladosť, teda zhruba 379 metrov, hoci pôvodne malo ísť o 700-metrový úsek, vrátane ulice Za Kalváriou. Tá však ostane nedotknutá až do verdiktu Ústavného súdu SR, ktorý má posúdiť legislatívny proces vyvlastňovania vo verejnom záujme. Na spomínanom úseku stoja stále štyri rodinné domy a v dvoch z nich ešte žijú ich obyvatelia, tretí medzičasom zomrel. Po vyvlastnení však už nie sú majiteľmi.

Investorský útvar Slovenskej správy ciest Košice sa pokúsil získať stavebné povolenie na tento úsek už v roku 2001 a vtedy sa voči kontroverznému stavebnému povoleniu, ktoré vydal odbor dopravy na KÚ, účastníci konania odvolali ešte pred nadobudnutím právoplatnosti. Napokon ho ministerstvo zrušilo pre hrubé porušenie 12 ustanovení stavebného zákona a zákona o správnom konaní. KÚ totiž vydal povolenia aj na nevysporiadaných pozemkoch, ale výhrady sa týkali i zásahov do životného prostredia. Spornou bola napríklad protihluková stena, ktorú projektanti navrhovali vo výške 2,4 metra, pričom slovenská norma hovorí o 3 metroch, šírkové parametre chodníkov tiež nesedeli s normami a ďalšie sa týkali situovania stavby v obytnej zóne.

Aj preto bol príslušný odbor na KÚ nútený v lete 2002 konanie prerušiť. V druhom konaní išlo aj o prekládku inžinierskych sietí a viacerí občania sa opäť odvolali. Nešlo teda len o rodinu D r u t a r o v s k ý c h, ako viacerí úradníci na okresnom, či krajskom úrade radi zdôrazňujú. Proces sa ťahal až do októbra 2002 a aj voči tomuto rozhodnutiu nasledovalo odvolanie.

Začiatkom tohto roku si príslušná sekcia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyžiadala verejnou vyhláškou 30 dní na posúdenie odvolania, neskôr z dôvodu zvlášť závažných okolností, žiadali 60-dňovú lehotu. Tá mala uplynúť 21. marca. S definitívnou platnosťou rozhodli 10. marca a na spomínanom úseku sa teda môže začať stavať diaľničný privádzač.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...