Stavebný úrad už vydal vyvlastňovacie rozhodnutie v prospech investora

06. 11. 2000

Zdroj: Anna Košuthová, Východoslovenské noviny - Prešovský denník

Prešov - "Som rád, že problém mojej rodiny nezostal schovaný pred očami verejnosti, o čom svedčí séria článkov vo vašom denníku, ale aj tak cítim potrebu reagovať," napísal nám syn rodiny D. Práve jeho chýbajúci podpis na predbežnej zmluve o bytovej náhrade ako spoluvlastníka sa totiž stal dôvodom, pre ktorý mesto Prešov napokon od nej odstúpilo a peripetie okolo finančného vyrovnania za nehnuteľnosť vyústili do vyvlastňovacieho konania. "Keďže nie som vlastníkom rodinného domu ani pozemku a nemám žiadny vplyv na majetkoprávne usporiadanie, jediným dôvodom prečo mesto Prešov trvalo na mojom podpise pod zmluvu bolo, aby som sa vzdal práva na náhradný byt. Je dúfam pochopiteľné, že som váhal, najmä keď som mal na seba prevziať záväzok presťahovať sa z domu do 30 dní od výzvy mesta. To všetko v situácii, keď povinnosťou radnice, po popise, by bolo len predloženie zmluvy, ktorá určí presnú výšku finančného vyrovnania a spôsob jeho vyplatenia. Navyše si zmluvne vyhradili, že vyrovnanie bude možné, až keď ja a moji rodičia uzatvoríme zmluvu so Slovenskou správou ciest (SSC). Hoci je to nelogické, mesto na tom naďalej trvá a podľa môjho názoru ide o špekuláciu. Navyše, ak okresný úrad pozemok aj dom vyvlastní, nebude už žiadna zmluva ani príspevok. Aj táto podmienka nám mala pomôcť "správne" sa rozhodnúť," dodáva syn D.

Faktom je, že mestské zastupiteľstvo schválilo v marci štatút fondu s balíkom financií, ktoré mesto založilo z odpredaja pozemkov pod štátnymi komunikáciami a zaviazali sa poskytnúť ľuďom postihnutým asanáciou bytovú náhradu, čo prezentujú ako nadštandardný prístup. Ako tvrdí syn D., ďalšie podmienky a doplnky, ktoré vložili mestskí úradníci do zmluvy, už považuje za ich nadprácu, ktorá v žiadnom prípade nie je v prospech asanantov. "V článku uvádzate vami zistené sumy za nehnuteľnosť a k tým sa chcem tiež vyjadriť. Náhrada za rodinný dom predstavuje 677 122 korún. K tomu treba pripočítať náhradu za studňu, vedľajšie ploty, vedľajšiu stavbu, vonkajšie úpravy, pozemok a trvalé porasty. Súčtom je spomínaných 900-tisíc. Určite vyzerá lákavo uvedených 2,8 milióna korún, z ktorých mesto údajne vyplatí 1 milión 903-tisíc korún. Navyše SSC nám mala zaplatiť celú náhradu až do
30 dní od nášho vysťahovania.

Údajne ide o obvyklý postup a predstavuje poistku," uvádza syn D. ďalej. Podľa jeho slov, k poslednej čiastke 6 miliónov 804 tisíc korún, ktorú jeho rodina predložila pri ústnom vyvlastňovacom konaní, ako náhradu za nehnuteľnosť boli donútení stanoviskom SSC IÚ Košice, ktoré jej neuvedenie považovalo za prekážku pri dohode. "Oslovil som rôzne firmy a urobil si prehľad o súčasných cenách rodinných domov. Nemôžem za to, že cenová vyhláška z roku 1991 sa tak veľmi líši od dnešnej situácie na trhu. Ak rozlohu domu vynásobím cenou, za ktorú mesto Prešov odkúpilo byty na sídlisku Sekčov, kde údajne za meter štvorcový zaplatilo 17 500 korún, dokonca po zľave, potom mi vychádza ešte vyššia cena, ako požadujeme v poslednom návrhu od SSC. Naopak, ak celú náhradu podľa vyhlášky vydelím rozlohou, vychádza cena za meter štvorcový na 1500 korún," zdôvodňuje syn D. a pokračuje: "Zaujímalo by ma, aký bude náš status po vyvlastnení. Či budeme nájomníkmi v rodinnom dome, v akom vzťahu k nám bude SSC a čo si k nám môžu dovoliť. Zákon totiž prikazuje, že ak je v prípade verejného záujmu s bytom, alebo domom naložiť tak, že ho nemožno ďalej používať, nájomca má právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením a umiestnením primeraný bytu, ktorý má vypratať. Myslím, že úradníci budú o tom ešte veľmi špekulovať, aby vymysleli vlastné kritériá náhradného bývania." Vyvlastňovacie rozhodnutie je už skutočne na svete. Svojím podpisom ho potvrdil vedúci odboru životného prostredia na OÚ Marián Harčarík a odoslal na vedomie rodine D., investorovi a mestu Prešov. Vo výrokovej časti sú zakotvené všetky zdôvodnenia po posúdení podkladov a ústneho konania, prečo nedošlo k dohode. K výške finančnej požiadavky zo strany D. sa stavebný úrad nevyjadruje. Do 15 dní môžu všetci zúčastnení podať odvolanie na krajský úrad a ak tak neurobia, rozhodnutie sa stane právoplatným.

Na našu otázku, či je v rozhodnutí aj podmienka pre investora, teda SSC IÚ Košice ako nového vlastníka, aby rodine zabezpečil náhradné bývanie a až potom mu úrad vydá povolenie na odstránenie stavby, M. Harčarík odpovedal: "Nie, neuložili sme žiadne podmienky. Tie stavebný zákon nevyžaduje. Otázka bývania sa bude riešiť ďalej v zmysle Občianskeho zákonníka." Len pred týždňom nás vedúci odboru v rozhovore ubezpečil, že zákon myslí aj na ochranu majiteľa nehnuteľnosti pri vyvlastnení vo verejnom záujme (viď článok Konali štátni úradníci pri vyvlastňovaní majetku asanantov svojvoľne?) a že aj keď právo na nehnuteľnosť prejde na štát, neznamená to, že asanant ostane na ulici... Zdá sa, že celý spletenec vzťahov, požiadaviek a odmietnutých návrhov bude musieť napokon vyriešiť súd.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...