Stavebný úrad zamietol tepelnú elektráreň v Trebišove

Krajský stavebný úrad dal plánovanej tepelnej elektrárni v Trebišove červenú. Potvrdil to jeho prednosta Martin Petruško. Pripustil, že navrhovateľ stavby sa môže proti zamietavému rozhodnutiu odvolať. Ak to využije, na ťahu je ministerstvo výstavby ako odvolací orgán.

Trebišov / Košice - Tepelnú elektráreň s výkonom 885 MW pred tromi rokmi navrhovala postaviť spoločnosť ČES s nulovými skúsenosťami v energetike. Umiestniť ju chcela v areáli bývalého trebišovského cukrovaru. Územné konanie o umiestnení elektrárne viedol Krajský stavebný úrad v Košiciach. Trvalo takmer dva roky. Po mnohonásobných prerušeniach úrad návrh ČES-u včera zamietol. Prednosta úradu Martin Petruško vysvetlil, že hlavnými dôvodmi zamietnutia boli negatívne stanoviská dotknutých orgánov: "Ako stavebný úrad sme viazaní ich rešpektovať."

Najzásadnejšie boli "nie" od trebišovských štátnych orgánov – hygienikov, životného prostredia a krízového štábu. S elektrárňou nesúhlasilo ani ministerstvo hospodárstva, ktoré pôvodne udelilo ČES-u osvedčenie k elektrárni. Jeho platnosť uplynula 19. februára. Petruška pripustil, že je to "významný a dôležitý podklad v konaní."

Aktivisti: Bez občanov by sa to nepodarilo

Zamietavé rozhodnutie Krajského stavebného úradu víta Občianske združenie Trebišov nahlas. Vníma ho ako  rešpektovanie odborných argumentov aktivistov a tiež rešpektovanie vôle občanov. "Odborne sme tri roky poukazovali na nevhodnosť umiestnenia uhoľnej elektrárne v intraviláne mesta. Najmä na jej negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov Trebišova a širokého okolia," uviedol člen predstavenstva združenia Marián Kolesár.

Pripúšťa, že váha odborných argumentov by bez masívneho prejavu odporu občanov nebola stačila. Vďaka tlaku verejnej mienky aj orgány štátnej moci pochopili, že elektráreň s výkonom 885 MW nemôže stáť v bezprostrednej blízkosti bytových domov a školy a asi 500 metrov od centra okresného mesta: "Občania zohrali obrovskú úlohu. Petíciu podpísalo v krátkom čase takmer 10-tisíc ľudí. Viac ako 3 500 ich pripomienkovalo elektráreň v územnom konaní. Bol to masívny prejav občianskej angažovanosti a odporu, ktorý nemá na Slovensku obdobu."

Na ťahu je Bratislava

Napriek zamietnutiu elektrárne ešte občania a aktivisti svoj boj celkom nevyhrali. Prednosta stavebného úradu Martin Petruška potvrdil, že ČES sa má ako navrhovateľ právo odvolať. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania verdikt oznámili verejnou vyhláškou. Niektorí účastníci, vrátane ČES-U, dostanú rozhodnutie písomne poštou.

Odvolať sa môžu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa doručuje Krajskému stavebnému úradu: "Bude o ňom rozhodovať druhostupňový orgán, ktorým je ministerstvo výstavby." Je všeobecne známe, že projekt podporovala vládna SNS, ktorej patrí aj kreslo šéfa rezortu výstavby.

Petruška o možnom výsledku odvolania v politickom kontexte nechcel polemizovať. Povedal len, že rezort môže rozhodnutie Košičanov potvrdiť alebo zrušiť. Ak ho potvrdí, boj sa skončil a ČES sa už môže obrátiť len na súdy. Ak rozhodne v prospech ČES, môže nariadiť nové územné konanie.

Trebišovčania oslavujú...

Mária Domaracká, Pribinova ulica (obyvatelia ulice sa ohradili, že pri štúdiu vplyvov na nich "zabudli", hoci žijú v tesnej blízkosti plánovanej elektrárne): "Dobre, že to zamietli. Elektráreň sme nikdy nechceli. My tu máme nové domy, sú tu nahusto - všetko by sa to zničilo. Žijú tu ľudia, deti... Do mesta elektráreň nepatrí. Nikde vo svete sa to tak nerobí. Na úkor zdravia ľudí stavať elektrárne, keď je inde miesta dosť, je nenormálne. Všetkých by to zasiahlo - nás, ľudí na Cukrovarskej aj v okolitých dedinách."

Anna Čichovská, Cukrovarská ulica (obytnú zónu s 82 bytmi hneď pri plánovanej elektrárni navrhli hygienici presťahovať bez súhlasu ľudí a mesta): "Sme radi, že to neprešlo. Prinieslo by to znečistenie a ohrozenie zdravia. Zamestnanie pre pár Trebišovčanov za to nestojí. Malú ukážku, ako by to vyzeralo, sme si skúsili počas búrania komínov a striech - otrasy, hluk, stresy. Všetci tu chceme dožiť ako ľudia. Ak sa ČES odvolá, nech pán minister porozmýšľa, či by dovolil postaviť takú elektráreň pri svojom dome."

František Ňaršanský, riaditeľ ZŠ Sever (škola stojí asi 200 metrov od plánovanej elektrárne): "Ak by sa elektráreň postavila, našu školu by to veľmi zasiahlo - znečistenie, popolček, hluk atď. V záujme našich detí som preto proti elektrárni. Na druhej strane rozvoju mesta to mohlo pomôcť. Otázne je, za akú cenu. U mňa je to pol na pol. Preto som nevystupoval za ani proti elektrárni. Teraz rešpektujem názor väčšiny, že Trebišovčania elektráreň v meste nechcú a som na ich strane."

Klince do rakvy projektu

  • proti bol odbor krízového riadenia na obvodnom úrade,
  • červenú plánovanému projektu najväčšej tepelnej elektrárne na Slovensku dali Slovenský pozemkový fond, mesto Trebišov, Slovenská elektrifikačná a prenosová sústava, Východoslovenská distribučná, Košický samosprávny kraj,
  • proti sú aj vlastníci a podnikateľské subjekty, sídliace na priľahlých pozemkoch,
  • proti sa postavilo ministerstvo hospodárstva, elektráreň označilo za neúčelnú,
  • výhrady mal Slovenský vodohospodársky podnik,
  • proti sa postavili tokajské obce a vinohradníci,
  • petíciu proti umiestneniu elektrárne podpísalo takmer 10-tisíc občanov,
  • ďalších 3 500 hromadne územné konanie pripomienkovalo,
  • ako posledné pribudli nesúhlasy dvoch trebišovských štátnych inštitúcií - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Obvodného úradu životného prostredia,
  • ČES-u 19. februára 2010 vypršala platnosť osvedčenia od ministerstva hospodárstva.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...