Stavebný zákon by mal urýchliť územné konanie

09. 06. 2008

Bratislava - Nový stavebný zákon, ktorý sa už nachádza v legislatívnom procese, zjednoduší proces územného konania a stavebného povolenia. Zavedie funkciu audítora stavby a 168 nových úradovní v obciach na pomoc stavebným úradom. Upraví aj výšku sankcie pre tých, ktorí budú porušovať ustanovenia tohto zákona, maximálne do 20 miliónov Sk (369.000 eur), uviedol generálny riaditeľ sekcie stavebníctva a bytovej politiky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR Peter Černega.

Materiál by sa mohol zaradiť na rokovanie vlády v septembri a do programu Národnej rady (NR) SR do konca tohto roka. Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. júla 2009, oznámil rezortný šéf Marian Janušek na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.

Zjednodušenie, ktoré zákon prináša, spočíva podľa riaditeľa v tom, že na stavby, na ktoré je dnes potrebná ohlasovacia povinnosť, už nebude ohlasovanie potrebné a na stavby, na ktoré teraz treba stavebné povolenie, bude stačiť ohlásenie. Iba na zložité stavby si staviteľ bude musieť naďalej požiadať a zabezpečiť stavebné povolenie.

Riaditeľ upozornil, že na stavby, na ktoré bude stačiť ohlásenie, však nebude čakať nejaký svojvoľný režim. Napríklad, na obytné budovy, ktoré majú do 300 metrov zastavanej plochy, bude stačiť ohlásenie, ale na veľké stavby, ktoré sa teraz budujú, ako River Park a ďalšie, tam bude potrebné vystaviť stavebné povolenie.

V prípade stavieb, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, ale stačí ohlásenie, je v zákone zavedený audítor stavby, ktorý bude pôsobiť na zmluvnom komerčnom základe. Audítor bude pri preskúšaní podliehať rezortu výstavby, kde záujemca získa certifikát a pečiatku. Bude mať právo vykonávať určité úkony, ktoré teraz vykonáva iba stavebný úrad. Keď audítor podpíše a opečiatkuje ohlásenie stavby, nesie zodpovednosť za to, že predložené dokumenty a materiály sú v poriadku. Agenda audítora, jeho výkon zníži a zrýchli inžiniersku činnosť do vydania stavebného povolenia.

"Audítor stavby bude nahrádzať sčasti činnosť stavebného úradu a dozoru na stavbe. Bude zodpovedať za to, že projekty budú zodpovedať čo sa týka technickej stránky, kvality, že v nich vyhovuje statika, že všetky právne úkony, ktoré nastanú, zodpovedajú právnym predpisom," dodal pre TASR Černega.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.