Stopli vyvlastňovanie ikonickej funkcionalistickej pamiatky. Machnáč chátra 20 rokov

Liečebný dom v Trenčianskych Tepliciach chce zachrániť neziskovka.

TRENČÍN/ TRENČIANSKE TEPLICE. Okresný úrad v Trenčíne zastavil vyvlastňovacie konanie vo veci Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Zdôvodnil to neplatným znaleckým posudkom navrhovateľa vyvlastnenia pamiatky – neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK).

Tá vznikla s cieľom zachrániť a obnoviť jeden z najcennejších funkcionalistických objektov na Slovensku. SJK tvrdí, že zo strany okresného úradu ide o zlý výklad zákona a vo veci sa odvolala. Majiteľ Machnáča priznal, že ak príde preňho seriózna ponuka na odkúpenie pamiatky, zareaguje na ňu.

Liečebný dom Machnáč patrí ku skvostom funkcionalistickej architektúry z 30. rokov 20. storočia. Každý z jeho detailov bol architektom Jaromírom Krejcarom a jeho spolupracovníkmi v ateliéri dopodrobna premyslený a aj po 90 rokoch od výstavby dokážu mnohé z nich prekvapiť. Dom však už viac ako 20 rokov chátra, čo sa významne podpísalo pod jeho stavebno-technický stav.

Pamiatka za desaťročia viackrát zmenila majiteľa, ten posledný čelí vyvlastňovaniu. To ale po 20 mesiacoch od začiatku konania Okresný úrad v Trenčíne (OÚ TN) zastavil.

„Vyvlastňovacie konanie na liečebný dom okresný úrad zastavil z dôvodu, že prešla platnosť znaleckého posudku na objekt a vyvlastňovateľ bol povinný predložiť nový znalecký posudok. Napriek tomu, že sme ho vyzývali, nestalo sa tak, tým pádom sme konanie zastavili a vyvlastňovateľ sa odvolal,“ uviedol šéf odboru výstavby na OÚ TN Milan Petrík s tým, že rozhodnutie pošlú na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Bratislave, ktorý buď toto rozhodnutie potvrdí, alebo zruší.

Riaditeľ neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara Martin Zaiček tvrdí, že OÚ TN si zákon o vyvlastňovaní vyložil chybne.

Podľa neho stačí, ak je posudok v čase podania nie starší ako dva roky. „Znalecký posudok bol vypracovaný riadne spôsobilou osobou a de facto nestráca platnosť v procese vyvlastňovania, lebo bol podaný v riadnom čase taký formát, aký mal byť,“ skonštatoval Zaiček.

SJK sa preto v momente voči rozhodnutiu OÚ TN odvolala, podľa riaditeľa neziskovej organizácie ale odvolací orgán nemá časový limit, dokedy má rozhodnúť, a každý ďalší mesiac čakania pamiatku len ďalej poškodzuje.

„Pokiaľ je cieľom orgánov štátu naťahovať čas do takej miery, že bude objekt naďalej chradnúť, bude vychádzať v ústrety majiteľovi, ktorého zámer s touto pamiatkou je dodnes nejasný. Nikde nebol prezentovaný ich zámer a vízia, ako má objekt vyzerať,“ upozornil architekt Martin Zaiček a doplnil, že záchranu pamiatky by si zobrali na svoje plecia, no štátom im doposiaľ nebola zverená, aj keď majú podporu slovenskej i medzinárodnej odbornej komunity.

Neziskovka má podporu mesta

Pozastaveniu vyvlastnenia pamiatky nerozumie ani mesto Trenčianske Teplice.

„Naša samospráva po celý čas procesu podporovala aktivity SJK a to úsilie sme oceňovali, lebo z jednej strany nás atakujú obyvatelia a návštevníci mesta ohľadne pamiatky, z druhej strany sami vidíme, že ide o skvost, ktorý nezmyselne chátra. Po tejto stránke sme veľmi šokovaní z orgánov zainteresovaných do tohto procesu,“ povedala Barbora Zajačková z trenčianskoteplického mestského úradu. Radnica bude podľa jej slov apelovať na orgány zapojené do procesu, aby sa zamysleli nad správnosťou postupov, keďže ide o stavbu medzinárodného významu.

Rozhodnutie trenčianskeho okresného súdu vníma majiteľ Liečebného domu Machnáč Milan Baláž podľa vlastných slov s pokorou, ale racionálne, ako vecne správne a právne čisté riešenie. V čase pozastavenia vyvlastňovania počká na argumentáciu vyvlastniteľa (SJK, pozn. r.) a písomne na ňu zareaguje.

„Paralelne komunikujeme aj s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) Trenčín. Sme trochu v zložitej a zmätočnej situácii – na jednej strane existuje záujem Machnáč vyvlastniť – KPÚ Trenčín sa písomne vyjadril, že s vyvlastnením súhlasí, na druhej strane nás rovnaký orgán núti, aby sme do objektu investovali. Toto nepovažujeme za seriózny prístup štátu. Uvidíme, ako sa odvolací orgán vysporiada s odvolaním,“ uviedol v písomnom stanovisku Baláž.

Majiteľ pamiatky je ochotný sa baviť o odpredaji

Martin Zaiček sa vo veci neseriózneho prístupu štátu zhoduje s Milanom Balážom, len z opačnej strany.

„Vznik SJK bol zavŕšením snáh o záchranu Machnáča, ktorú sme vyvíjali od roku 2010. Bez ohľadu na to, že je to dlhé obdobie, jeho stav sa len zhoršil a doviedol sa do stavu, v ktorom je dnes. Ako občania tejto krajiny sme urobili maximum participácií na procesoch záchrany tejto pamiatky, suplovali sme to veľkej miery úlohy štátu, ktorý nekonal a vo svojej pasivite otvoril dvere a cestu majiteľovi s jeho zámerom, ktorý je nám dodnes neznámy. Vyčerpali sme naše právne možnosti a vraciame úlohy späť tým, ktorým patrili od začiatku našich snáh v roku 2002, kedy bol Machnáč zatvorený a začal chátrať,“ povedal Zaiček.

Potvrdil aj Balážove slová o tom, ako trenčiansky krajský pamiatkový úrad na začiatku vyvlastňovacieho konania konštatoval, že vzhľadom na históriu vlastníctva a absenciu možnosti ich dohľadu v písomnom stanovisku uviedol, že s návrhom na vyvlastnenie súhlasí.

Spoločnosť Jaromíra Krejcara sa snažila nájsť riešenie v podobe odkúpenia pamiatky, na ponúknutých 420-tisíc eur podľa nich majiteľ nezareagoval. Nezávislý súdny znalec pritom pamiatku ocenil na hodnotu o stotisíc eur nižšiu. Podľa Milana Baláža ponúknutá suma vyše 400-tisíc eur za objekt LD a blízke pozemky v celkovej výmere viac ako 5 000 metrov štvorcových nie je adekvátna a neblíži sa reálnej cene.

„Ako vlastník sa serióznej ponuke nebránime, avšak dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že ministerstvo kultúry, ktoré sa vo veci angažuje, v lete 2020 neakceptovalo ponuku na využitie predkupného práva. Máme za to, že ak by ministerstvu na LD Machnáč skutočne záležalo, malo v rukách právny nástroj, ako k nemu nadobudnúť vlastnícke právo,“ napísal v stanovisku s tým, že rezort kultúry na ponuku odpísal, že si predkupné právo neuplatňuje, ani neinicioval žiadne stretnutie ohľadom vyjednávania podmienok kúpy.

„Toto konanie ministerstva považujeme preto za účelové. Ak by prišla seriózna ponuka, sme o nej pripravení rokovať, avšak ponuku SJK za takú nepovažujeme. Ich znalec budovu ohodnotil ako prakticky zničenú a nepoužiteľnú, čo zjavne nie je pravda, a hodnotu za jeden meter štvorcový pozemku v centre Trenčianskych Teplíc na sumu 36,25 eura,“ doplnil Milan Baláž.

Tvrdí, že v ich znaleckom posudku a znaleckom posudku, ktorý si dala vypracovať SJK, je diametrálny rozdiel. „Len cestou dohody môžeme hľadať kompromis, ktorý bude viesť k vyriešeniu danej situácie. Avšak zatiaľ k dohode neprišlo a SJK ani cesty dohody nehľadá,“ dodal v stanovisku majiteľ dvadsať rokov chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...