Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov pozemkov. Parlament jej veto prelomil bez väčšieho zaváhania.

Poslanci prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri zákone, ktorý má urýchliť výstavbu strategických investícií, ako sú diaľnice. Parlamentu ho vrátila aj pre obavy zo zásahov do vlastníckych práv.

Zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete poslanci pôvodne schválili v apríli. Za prelomenie prezidentkinho veta teraz hlasovalo 78 koaličných poslancov.

Minister dopravy Jozef Ráž chce novým zákonom zrýchliť prípravu a výstavbu strategických investícií. Bežne sa podľa neho strategické stavby pripravujú osem rokov, zákon to môže skrátiť na štyri roky, tvrdí Ráž. Zrýchliť sa má nielen vyvlastňovanie, ale aj povoľovanie stavieb.

Prezidentka kritizuje, že nový zákon bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré sa odporúča, ak nastanú mimoriadne okolnosti a hrozia napríklad značné škody.

„Nespochybňujem, že zdĺhavá výstavba strategických investícií môže spôsobiť štátu značné hospodárske škody. Nepovažujem to však za novú mimoriadnu okolnosť, ktorá by nastala náhle,“ píše prezidentka.

Keďže výhrad bolo viac, navrhovala, aby parlament zákon neschválil ako celok.

Prezidentka sa napríklad obávala, že zákon môže narážať na ústavu, spomína najmä odsek o tom, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

Schváleným zákonom sa však podľa nej oslabuje procesná ochrana vlastníkov nehnuteľností dotknutých vyvlastnením. Dovoľuje to pomerne široká definícia strategickej investície: „Dáva tak vláde pomerne širokú úvahu pri určovaní investičných projektov, na ktoré sa budú môcť použiť zrýchlené postupy,“ píše prezidentka.

Medzi strategickými investíciami budú vybrané diaľnice a železnice, ale aj iné projekty, o ktorých rozhodne vláda. Podmienkou je, aby boli vo verejnom záujme, neboli v rozpore s územným plánom a so zásadami ochrany prírody.

Zároveň musí ísť o investíciu, ktorá splní aspoň jednu z ďalších podmienok:

 • Ide o projekt v hodnote najmenej 50 miliónov eur.
 • Má prispieť k odvráteniu dlhodobých environmentálnych škôd.
 • Ide o stavbu obrannej infraštruktúry alebo stavbu pre bezpečnosť štátu, alebo stavbu zdravotníckych zariadení.
 • Priemyselný park s rozlohou nad 30 hektárov.
 • Podrobnejšie kritériá určí v nariadení vláda. Tá bude napokon strategické projekty aj schvaľovať.

  Čo sa nepozdáva prezidentke

  Prezidentka upozorňuje, že napríklad proti rozhodnutiu o vyvlastnení nebude prípustné odvolanie.

  „Ako opravný prostriedok tak ostáva jedine správna žaloba,“ píše prezidentská kancelária s tým, že pri bežnom postupe podľa tradičného vyvlastňovacieho zákona je možné podať odvolanie, ktoré má odkladný účinok.

  Všíma si aj to, že stavebník bude môcť vstupovať na cudzie pozemky pod strategickými investíciami a robiť tam napríklad archeologický prieskum alebo iné prípravné práce. Stačí, ak to majiteľom pozemkov oznámi aspoň 15 dní dopredu.

  Podobné ustanovenie má Slovensko už dnes v zákone o významných investíciách. To sú také, ktoré majú osvedčenie od vlády na zrýchlené konania preto, lebo vytvárajú najmenej 50 pracovných miest alebo sú drahšie ako 30 miliónov eur. Takéto osvedčenie mal napríklad strategický park pre Jaguar.

  Prezidentka aj preto konštatuje, že nový zákon môže byť asymetrický, keďže preberá rôzne atribúty z rôznych zákonov a vznikajú duplicity.

  Podobne je to s rozšírením inštitútu takzvanej predbežnej držby, ktorá sa dnes môže uplatniť pre presne vymedzený zoznam diaľnic a ciest. Predbežná držba znamená, že na niektoré práce stačí, že sa začalo vyvlastňovacie konanie. Vzťahovať sa to môže na práce, ktoré sa dajú odstrániť.

  Nový zákon nad to zavádza takzvané medzitýmne rozhodnutie, na základe ktorého môže štát vyvlastniť pozemok, aj keď sa s jeho majiteľom ešte nedohodol na cene, ktorú mu zaň zaplatí.

  „A navyše bez procesnej ochrany vlastníckeho práva v podobe riadneho odvolania,“ upozorňuje prezidentka.

  Ako už bolo povedané, prezidentkiných výhrad je viac. Keďže sa zákon v parlamente ešte na poslednú chvíľu menil, nebol podľa nej priestor na odbornú debatu v pripomienkovom konaní. Menilo sa napríklad to, že jednou z možností, ako zaradiť investíciu medzi strategické, je jej hodnota nad 50 miliónov eur. Pôvodne sa navrhovalo 100 miliónov eur.

  Cez parlamentné zmeny zároveň pribudla možnosť, aby vláda za strategické označila aj priemyselné parky s rozlohou nad 30 hektárov, keďže nemusia dosiahnuť 50-miliónovú hodnotu. Žiadať o štatút strategickej investície budú môcť oproti pôvodnému návrhu nielen čisto štátni alebo komunálni investori, ale aj takí, v ktorých má verejný sektor aspoň polovičný podiel.

  Pribudla aj možnosť, aby sa na strategickú investíciu kvalifikovali aj subjekty „verejno-súkromného partnerstva“. Ide o takzvané PPP projekty, ktoré si štát objednáva a neskôr ich postupne spláca. Takýmto postupom sa na Slovensku stavala vo väčšom napríklad rýchlostná cesta od Nitry do Tekovských Nemiec a obchvat Banskej Bystrice.

  Väčšími zmenami prešiel Rážov zákon ešte v rámci pripomienkového konania. V jeho pôvodnej verzii sa napríklad objavila aj možnosť, že sa úplne škrtnú hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze, hoci Ráž už vtedy hovoril, že cieľom je vytvoriť možnosť nahradenia ich analýz hodnotením iného tímu.

  Vo finále sa vláda bude môcť rozhodnúť, že niektorý z projektov nebude hodnotiť Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ale iný analytický tím.

  Ten môže byť teoreticky podriadený tomu istému ministrovi, ktorý investíciu presadzuje. Podmienky, za ktorých bude môcť projekt takto vyčleniť, ešte vláda určí nariadením.

  ÚHP dnes zo zákona hodnotí štúdie veľkých projektov. Výsledkom práce jeho analytikov bývajú výrazné úspory alebo upozornenie, že miestny problém sa dá vyriešiť lepšie a ešte aj lacnejšie, než štát plánuje.

  To je dôležité aj preto, že ak štát niekde plytvá, v ďalších regiónoch môžu ľudia čakať na potrebné investície dlhšie.

  Prečo investície meškajú

  ÚHP aj Úrad pre verejné obstarávanie už dávnejšie upozorňovali, že za meškaním dôležitých stavieb je hlavne ich slabá príprava.

  „Rýchlosť verejného obstarávania neovplyvňuje len samotný proces, a teda zákon o verejnom obstarávaní, ale predovšetkým kvalita prípravy, včasnosť plánovania a odborné kapacity verejného obstarávateľa,“ povedal hovorca ÚVO Jozef Gabík.

  Zmeniť sa majú aj pomery na ÚVO. Po novom by mal mať tento úrad podľa zákona o strategických investíciách naďalej dvoch podpredsedov, ale jeden z nich by sa premenoval na podpredsedu pre strategické investície a spadal by pod neho nový útvar dohľadu pre strategickú agendu. Tohto podpredsedu už nebude nominovať predseda ÚVO. Menovať a odvolávať ho bude vláda na návrh vedúceho úradu vlády. Tým je dnes Juraj Gedra.

  Zmeny okolo ÚVO a ÚHP prezidentka pri vrátení zákona nekritizovala.

  Úradné dokumenty
  Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

  Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

  Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

  Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

  Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

  Poznámky k zákonom
  Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

  V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

  Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

  Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

  Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

  Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

  Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

  V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

  Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

  Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

  Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

  Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

  VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

  VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

  Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

  Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

  Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

  Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

  Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

  Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.